Конярство

Селекционный центр по коневодству

Керівник групи
Ткачова Ірина Володимірівна,
кандидат с.-х. наук, ст. наук. співробітник


Тел.: (099) 465-41-98; e-mail: i-tkachova@yаndex.ru

  Відділ конярства (нині Група селекційно-технологічних досліджень у конярстві) створено у 1944 р. як окремий розділ інституту. Наукові дослідження співробітників відділу були спрямовані на вивчення кінських ресурсів України, інтенсифікацію методів селекції, удосконалення порід вітчизняної та світової селекції в конкретних умовах племінних господарств, ліній та типів за основними селекційними ознаками для забезпечення конкурентоспроможності продукції конярства. У 2003 році, враховуючи внесок інституту у практику вітчизняного кіннозаводства, лабораторію затверджено як селекційний центр з конярства.
   На різних етапах роботи з породами коней проводились дослідження, спрямовані на оцінку інтенсивності селекції, особливостей мінливості, спадковості та повторюваності показників жвавості в генераціях у розрізі ліній та окремих кінних заводів. Значна увага приділяється розробкам з технології вирощування і тренінгу коней на основі вивчення адаптаційно-компенсаторних механізмів. Проводяться наукові дослідження по вивченню та нормуванню поживної цінності раціонів для різних статево-вікових груп коней, створенню оригінальних кормових преміксів, білково-вітамінно-мінеральних добавок (БВМД) та комбікормів. Підвищення темпів накопичення інформативного матеріалу з конярства, якість статистичної обробки даних забезпечила розробка і впровадження комп’ютеризованої системи племінного обліку в конярстві. Розроблені уніфіковані форми племінного обліку з конярства, створені бази даних по кожній породі, ведуться реєстри, каталоги, державні книги племінних коней, здійснюється оцінка відтворювального складу за якістю потомства.
   Селекційний центр з конярства є офіційним упорядником Державних книг племінних коней української верхової, новоолександрівської ваговозної та російської рисистої порід коней, а також уповноваженим селекційним центром з визначення племінної цінності жеребців-плідників та ведення Каталогу жеребців-плідників, допущених до племінного використання.

 Напрями роботи:

- оцінювання племінної цінності коней та їх генеалогічних груп за комплексом основних селекційних ознак за напрямами продуктивності, корегування підборів, апробація різних методів добору, розроблення перспективних програм селекції;
- вивчення поживної цінності раціонів, розробка та апробація на різних статево-вікових групах коней оригінальних кормових преміксів, БВМД та комбікормів, корегування раціонів годівлі;
- удосконалення технології заводського та іподромного тренінгу коней спортивних і призових порід, корегування схем тренінгу;
- у порядкування ДКПТ коней української верхової, новоолександрівської ваговозної та російської рисистої порід коней;
- ведення баз даних коней заводських порід;
- визначення племінної цінності жеребців-плідників, ведення Каталогу жеребців-плідників, допущених до племінного використання.

Розроблено, впроваджено та пропонується виробництву:

- українську верхову (1990 р.), новоолександрівську ваговозну (1998 р.) породи, українську рисисту породу групу коней (апробовано у 2016 р.);
- систему збереження та удосконалення коней заводських порід в умовах обмеженого генофонду;
- програми селекції коней української верхової, новоолександрівської ваговозної та російської рисистої (української рисистої породної групи) до 2020 року, селекційні плани для суб’єктів племінної справи;
- інструкцію з бонітування племінних коней, положення з ведення централізованого племінного обліку у конярстві, нормативні документи з племінного обліку у конярстві;
- систему організації нормованої годівлі коней з урахуванням фізіологічного стану та рівня фізичного навантаження;
- технічні вимоги до технологічних, організаційно-економічних, зоогігієнічних та етологічних норм утримання, відтворення, вирощування, тренінгу і випробування коней;
- метод удосконалення елементів тренінгу коней рисистих порід під час підготовки їх до іподромних випробувань;
- методологія створення і організації виробництва племінної продукції у кінному заводі з поголів’ям 30 конематок та племінному репродукторі з поголів’ям 10 конематок (верхових, рисистих, ваговозних порід);
- 5 держстандартів і СОУ, методичні рекомендації з ведення галузі.

 Співробітництво з базовими господарствами галузі конярства в Україні:

В базових господарствах на договірній основі впроваджуються новітні технології у конярстві, що сприяє підвищенню ефективності виробництва продукції конярства. Здійснюється реєстрація коней у ДКПТ та базах даних, оцінка племінної цінності жеребців для племінного використання, бонітування, експертна оцінка поголів’я коней, виділення генофондного ядра, розробка перспективних планів селекції, заводські і міжзаводські випробування молодняку спортивних порід, ідентифікація коней, консультативна допомога у веденні племінного обліку.

Основні друковані видання за останні роки:

 1. Волков Д.А. Українська верхова порода (монографія) / [Д.А. Волков, І.В. Ткачова, О.М. Латка, В.В. Кунець, В.О. Пересада, О.О. Корнієнко, С.В. Лютих, К.В. Гданська, В.І. Россоха, Т.М. Ковальова, Г.М. Тур]; за ред. І.В.Ткачової // Х.: Інститут тваринництва НААН, 2015. – 218 с.
 2. Ткачова І.В. Генофонд конярства України / І.В. Ткачова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – К.: «Медінформ», 2015. – Вип. 207. – С.74-85.
 3. Andriichuk A.V., Tkachenko H.M., Tkachova I.V. Oxidative Stress Biomarkers and Erythrocytes Hemolysis in Well-Trained Equine Athletes Before and After Exercise / A.V. Andriichuk, H.M. Tkachenko, I.V. Tkachova // Journal of Equine Veterinary Science. – 2015. - № 10. – Р.1-12.
 4. Andriichuk A.V., Tkachenko H.M., Tkachova I.V. Hematological changes and resistance of erythrocytes of Crimean horses in response to 32 km races / A.V. Andriichuk, H.M. Tkachenko, I.V. Tkachova // ISSN: 2312-3370, Agricultural Science and Practice. – 2016. – Vol. 3. – № 1. – Р.67-73.
 5. Ткачова І.В. Селекційно-генетичний моніторинг у конярстві і генетичні аспекти збереження порід коней з обмеженим генофондом in vivo / І.В. Ткачова, В.І. Россоха, Г.М. Тур, Н.М. Шкавро, О.О. Алещенко, Т.М. Ковальова // Вісник Сумського НАУ: серія «Тваринництво». – 2016. – Вип. 7 (30). – С.106-111.
 6. Tkachova I.V. The influence of Hungarian horses on the genotype formation of Ukrainian Warmblood breed / I.V. Tkachova // ISSN: 1734-0926, Slupskie Prace Biologiczne, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku. – 2016. – № 13. – S.317-330.
 7. Ткачова І.В., Ткаченко О.О., Марущак В.Д., Радченко М.В., Гавриленко М.Д., Лабунець А.С., Гніда О.О., Гнідий О.В., Ломакін В.Г., Присяжнюк І.Л., Дубовик В.І. Українська рисиста породна група коней // Аграрна наука - виробництву. Київ, «Аграрна наука» НААН. 2017, № 3 (81). С.21.
 8. Ткачова І.В. Система селекції у конярстві. Вісник аграрної науки. 2017. № 12. С.40-47.
 9. Ткачова І.В. Збереження та удосконалення заводських порід коней в умовах обмеженого генофонду. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2017. № 118. С.180-191.
 10. Ткачова І.В. Ефективність удосконалення коней заводських порід при чистопорідному розведенні / Аграрна наука та освіта в умовах євро інтеграції: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1. (20-22.03.2018 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2018. С.284-286.
 11. Селекційно-генетичний моніторинг у конярстві (монографія) / [І.В. Ткачова, В.І. Россоха, О.О. Ткаченко, С.В.Лютих, Т.О. Ковальова, Г.М. Тур, Т.М. Ковальова, Н.М. Шкавро, О.В. Бровко, К.В. Гданська, О.А. Задерихіна]; за ред. І.В.Ткачової // / за наук. редакцією І.В. Ткачової. – К.: Аграрна наука, 2018. – 238 с.

 Консультативні послуги з питань конярства:

 • реєстрація коней в ДКПК української верхової та новоолександрівскої ваговозної порід;
 • оцінка якості коней, бонітування, допомога в придбанні / продажі коней;
 • розробка планів селекції для суб'єктів племінної справи у конярстві;
 • розробка і коригування раціонів годівлі;
 • технічне регулювання, реалізація технічних рішень, розробка бізнес-планів для конярських підприємств;
 • ідентифікаційний опис коней;
 • проведення семінарів, курсів, підвищення кваліфікації;
 • консультативна допомога з питань конярства.

Інформаційні ресурси:

Пошук по сайту

Оголошення

До уваги користувачів сайту! Відтепер наш ресурс знаходиться за посиланням:

https://lfi-naas.org.ua
 

Ми у соцмережах

Оголошується набір статей до НТБ №131 до 15.11.23 (детальніше)  

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література