Група провідних науковців ІТ НААН отримали кваліфікаційні свідотства сільськогосподарських експертів дорадників. Дорадництво спеціалісти здійснюють за основними галузями у вітчизняному тваринництві – скотарстві, свинарстві, вівчарстві, конярстві, звірівництві, кролівництві, бджільництві тощо. Фахова спрямованість спеціалістівохоплює питання розведення і селекції, технології утримання, годівлі, відтворення, кормовиробництва та ін. Спеціалісти ІТ НААН надають консультативну допомогу тваринникам в господарствах різної форми власності та потужності. ...

11 березня 2020 р. було проведено круглий стіл «Наука про годівлю тварин в інтелектуальному просторі сучасності», присвячений 90-річчю від дня народження видатного вченого в галузі зоотехнії, годівлі сільськогосподарських тварин і кормовиробництва, фундатора аграрної науки, талановитого педагога, доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН.
  Урочистий захід відкрив директор інституту д. вет. н., член-кореспондент НААН Є.В. Руденко. Змістовну частину круглого столу склали доповіді про життя та діяльність вченого (доповідь к. і. н. В.В. Кунець) та про його основні напрями та здобутки на  науковій ниві (доповідь д. с.-г. н. О.М. Церенюка). Цікавими та змістовними були спогади академіка НААН О. К.Трішина, д. с.-г. н., професора І.А. Помітуна, к. с.-г. н. С.Ф. Антоненка та ін. ...

Завантажити презентацію к. і. н., с. н. с. Кунець В. В.

27 лютого 2020 року в Інституті тваринництва НААН відбулося урочисте засідання Вченої Ради, присвяченої 85-річчу від дня народження відомого вченого в галузі відтворення свиней, кандидата ветеринарних наук Бєлікова Анатолія Андрійовича.
 Ним розроблено схему організації відтворення свиней на великих промислових комплексах із застосуванням нових високоефективних прийомів одержання, оцінки, обробки сперми і осіменіння свиноматок. Винаходами ученого є середовище для розбавлення сперми кнурів, комплекс апаратури і обладнання, які пройшли широку апробацію і рекомендовані НТР МСГ України до серійного випуску і застосовувалися у свинарських господарствах та племпідприємствах України і державах СНД.
 Науковий доробок А. А. Бєлікова складає близько 140 публікацій, які широко відомі в Україні та за її межами. ...

Використання даного методичного підходу дозволяє ефективно здійснювати інтродукцію генетичного матеріалу з-за кордону. Даний напрямок є дуже перспективним та інноваційним для вітчизняного свинарства. За рахунок глибокозамороженої сперми кнурів суттєво спрощується робота з локальними популяціями свиней. В провідному господарстві з розведення свиней уельської породи в Україні (ТОВ «ФГ Шубське» є єдиним суб’єктом племінної справи зі свинарства у Харківській області) гостро стояло питання забезпечення високого рівня гетерозиготності. ...

Випробувальний центр Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України пройшов акредитацію Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 в сфері: органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, імунологічні випробування, наявність генно-модифікованих організмів харчових продуктів, сировини тваринного та рослинного походження, кормів, біологічного матеріалу.

Сфера акредитації Випробувального центру Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України

12 листопада 2019 року в Інституті тваринництва Національної академії аграрних наук України відбулось засідання координаційно-методичної ради з розгляду інформаційних звітів за 2019 рік установ-співвиконавців з виконання завдань ПНД НААН № 29 «Скотарство» (підпрограма 1 ,,Методи селекційно-генетичного удосконалення тварин та системи моніторингу і оцінки генетичних ресурсів скотарства”, підпрограма 2 ,,Розроблення прогресивних інноваційних технологій для промислового великотоварного та фермерського  виробництва високоякісної продукції тваринництва”, підпрограма 3 ,,Оптимізація нормування потреб та систем годівлі високопродуктивної молочної і м'ясної худоби за різних технологій виробництва”).

  17 вересня 2019 року в Інституті тваринництва НААН відбулася ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Науковий прогрес у тваринництві і птахівництві».
  Із вступним словом до учасників конференції звернувся заступник директора з наукової роботи, доктор сільськогосподарських наук, професор Помітун І. А. Привітали молодих вчених провідний співробітник відділу селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві, доктор сільськогосподарських наук Ткачова І. В., вчений секретар Інституту тваринництва, к. с.-г. н. Шкавро Н. М. викладач Харківської державної зооветеринарної академії, доктор сільськогосподарських наук, професор Гноєвий В. І. та інші.

З 4 по 7 червня 2019 року Інститут тваринництва НААН прийняв участь у багатопрофільній Міжнародній виставці у галузі сільського господарства «Агро-2019», яка проходила на території Національного комплексу “Експоцентр України” (м. Київ). Цей захід є платформою для підвищення ефективності виробництва, інновацій у всіх областях аграрного сектора країни, а також надає можливість співпраці з країнами-лідерами в глобальному аграрному секторі, а також унікальну платформу для діалогу між приватним бізнесом і урядом, асоціаціями.
У програмі ділових заходів особливу увагу було надано новинкам сільськогосподарської техніки та обладнання, високопродуктивним породам домашніх тварин, сучасним агротехнологіям у різних галузях аграрного сектору. ...

Детальніше читати тут

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

Оголошується набір статей до НТБ №129 до 14.04.23 (детальніше)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література