Тваринництво

Завідувач лабораторії
Россоха Володимир Іванович,
кандидат с.-г. наук

 

Тел.: (057) 740-35-26; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лабораторія генетики створена в 1964 році. Її засновником є доктор с.-г. наук, член-кореспондент ВАСГНІЛ Ф. Ф. Ейснер.

У різні роки в лабораторії працювали доктори і кандидати наук - Ф. П. Ворон, Б. Є. Подоба, В. І. Власов, В. Я. Мещеряков, Н. В. Місостова, С. І. Мещерякова, В. Г . Никонова, В. І. Россоха, Н. І. Іванова, Л. І. Єфименко, Т. Л. Ворошина, Г. М. Тур, М. Н. Ивашура, А. А. Івашура, І. Ф. Парасочка , Н. Н. Шкавро, Е. А. Бойко, Т. Е. Ткачик.

Напрями роботи:

 • популяційна та прикладна генетика тварин;
 • розробка принципово нових підходів до аналізу процесів створення порід в популяціях за використання сучасних генетичних методів, включаючи ДНК технології;
 • створення консолідованих високопродуктивних популяцій тварин за значимими продуктивними ознаками;
 • впровадження маркер асоційованої селекції;
 • виявлення нових генних комплексів і оцінка взаємодії "генотип - середовище";
 • оцінка адаптаційних здатностей тварин;
 • створення популяцій тварин з високими адаптаційними здатностями;
 • цитогенетична оцінка тварин;
 • розробка технологічних засобів захисту генетичного апарату сільськогосподарських тварин при дії біологічних мутагенів.

Розроблено, впроваджено та пропонується виробництву :

 • банки іммунодіагностикумів, сертифікованих на міжнародному рівні, для ідентифікації за генетично обумовленими поліморфними системами крові свиней, коней, великої рогатої худоби, овець;
 • способи оцінки комбінаційної здатності генотипів, прогнозу і формування генетичної структури популяцій тварин, підвищення адаптаційної здатності і продуктивності тварин;
 • ефективна система відбору та підбору тварин для відтворення стад і ряд інших важливих методів роботи з тваринами, які широко впроваджуються в практику;
 • генетична ідентифікація та експертиза походження племінних коней, свиней, великої рогатої худоби та овець за генами різних класів;
 • упорядкування структури стад за поширеними і рідкісними гомозиготними і гетерозиготними генотипами;
 • корекція і перспективне планування племінної роботи в стадах в напрямку отримання значної кількості тварин з певним рівнем гомо- гетерозиготності при створенні високопродуктивних популяцій тварин за господарсько значимими продуктивними ознаками;
 • корекція та рекомендації щодо індивідуальних і групових планів підбору батьківських пар в контексті як при короткострокових, так і перспективних програм удосконалення популяцій тварин;
 • комплексне ведення під генетичними контролем найбільш перспективних ліній і родин у породах сільськогосподарських тварин з використанням генетичних маркерів різних класів для досягнення необхідної однорідності в структурних одиницях породи, а також необхідної різноманітності між ними;
 • підвищення резистентності та життєздатності свиней у ряді поколінь за рахунок відбору та підбору певних генотипів;
 • контроль генетичної консолідації та спрямованості селекційного процесу за комплексом генетично обумовлених поліморфних систем;
 • комплексний аналіз цитогенетичних характеристик для своєчасного виключення з селекційного процесу тварин з вираженою дестабілізацією хромосомного апарату;
 • удосконалення систем відбору та генетико-селекційних програм з урахуванням екологічних умов на основі використання цитогенетичних критеріїв;
 • принципи і методи селекції, які базуються на використанні поліпшуючих порід, видатних виробників при загальній спрямованості селекційного процесу на отримання тварин бажаного типу;
 • комплексна оцінка генотипів виробників з урахуванням генетико-селекційних параметрів і застосуванням генетичних маркерів;
 • проведення селекції під постійним генетичними контролем, що передбачає оцінку генетичної ситуації на різних етапах породоутворюючого процесу, формування внутрішньопородної структури з урахуванням маркірованої генетичної інформації;
 • визначення ефективності чистопородного розведення та репродуктивного схрещування, корекція схем схрещування і підбору;
 • принципи і методи оцінки та збереження генетичних ресурсів порід.

 Перспективні напрямки наукових досліджень:

впровадження системи молекулярно-генетичної ідентифікації тварин, яка дасть можливість здійснювати оцінку сільськогосподарських тварин на генному рівні, визначення генетичної структури популяцій, забезпечення контролю якості племінних ресурсів при відтворенні, створення високопродуктивних консолідованих популяцій.

Послуги

аналіз успадкування і контроль походження за генетичними системами груп крові різних видів тварин: свиней, великої рогатої худоби, коней, овець;
 комплексний аналіз генетичної структури популяцій і визначення її специфіки, рівень консолідації і диференціації;
 дослідження особливостей мікроеволюційних процесів в підконтрольних популяціях;

 проведення імуногенетичної і ДНК експертизи походження різних видів тварин (коні, велика рогата худоба, свині, вівці);
 визначення генотипів великої рогатої худоби по генам детерминирующим основні господарсько корисні ознаки;
 визначення ГМО в кормах для сільськогосподарських тварин та продукції тваринництва (молоко, м'ясо, яйця).

Завідувач відділу
Подобєд Леонід Ілліріонович,
доктор с.-х. наук, професор

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Напрямки роботи:

 • експериментальне обґрунтування норм споживання сухої речовини кормів на 100 кг живої маси залежно від концентрації обмінної енергії в сухій речовині, живої маси, фази лактації та рівня продуктивності;
 • експериментальне уточнення норм нерозщеплюваного і розщеплюваного протеїну в раціонах високопродуктивних корів залежно від продуктивності та структури раціонів;
 • наукове обґрунтування норм амінокислотного живлення високопродуктивної молочної та м’ясної худоби;
 • обґрунтування параметрів енерго-амінокислотного співвідношення в раціонах високопродуктивних корів з урахуванням продуктивності та фази лактації;
 • оптимізація норм вуглеводного живлення високопродуктивних корів у контексті обґрунтування оптимальних рівнів нейтрально-детергентної та кислотно-детергентної клітковини в раціонах;
 • розробка рецептури і організація виробництва вітчизняних преміксів нового покоління з підвищеною біологічною продуктивною дією;
 • підвищення врожайності сільськогосподарських культур;
 • техніко-економічна оцінка кормових культур та кормів з метою визначення пріоритетних;
 • дослідження нових високоврожайних екологічно безпечних кормових культур та виробництво з них силосу, сінажу та сіна;
 • удосконалення технологій виробництва кормів в напрямку підвищення ефективності використання земельних ресурсів та заощадження енергії;
 • розробка системи вирощування сумішок багаторічних трав на сіно та сінаж на землях, виведених з інтенсивного використання.

Розроблено, впроваджено та пропонується виробництву:

 • річні нормативи заготівлі і витрат кормів в молочному і м ясному скотарстві, що забезпечують інтенсивне рентабельне виробництво молока та яловичини;біологічно повноцінні раціони годівлі корів на основі енергозберігаючих технологій;
 • система використання пріоритетних, енергозберігаючих кормових культур, які  забезпечують ефективне використання земельних ресурсів і зростання молочної продуктивності корів від 4000-4500 кг до 5800-6000 кг та рентабельність виробництва молока до 40-50 %;
 • породні технології вирощування і годівлі бугайців 6 вітчизняних порід до високих забійних кондицій з експериментально обгрунтованими нормами споживання сухої речовини і обмінної енергії на голову і на 100 кг живої маси.
 • розроблені «Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби», «Рекомендації по нормованій годівлі свиней» різних напрямків продуктивності; рекомендації «Обґрунтування технолого-проектних і техніко-економічних рішень виробництва комбікормів» і «Нова система організації і технічні засоби для приготування комбікормів», які дозволяють організовувати виробництво комбікормів безпосередньо в господарствах. Проводились розробки з комп’ютерного моделювання раціонів;
 • система використання пріоритетних, енергозаощаджуючих кормових культур, які забезпечують ефективне використання земельних ресурсів і зростання молочної продуктивності корів з 4500-5000 кг до 6500-7000 кг;
 • система вирощування та виробництва кормів для цілорічно однотипної годівлі молочної худоби;
 • технології вирощування сумісних посівів кукурудзи та сорго та заготівлі з них силосу;
 • технології вирощування однорічних  злаково-бобових сумішок та заготівлі з них силосу та зерносінажу;
 • система вирощування бобово-злакових сумішок багаторічних трав на землях, що виведені з інтенсивного обробку, для заготівлі високоякісного сінажу та сіна;
 • новітні технології силосування зеленої маси з використанням перспективних біологічних консервантів.

 

Заведующий лабораторией
Василевский Николай Васильевич,
кандидат биологических наук


E-mail: vasilevskii.n@mаil.ru

Лаборатория физиологии Украинского института животноводства была основана в 1956 году. Первым заведующим лаборатории был Никитин В. М. В разные годы лабораторией заведовали: Шерешевская Ц. М. (1957-1958 гг.), Каплан В. А. (1958-1972 гг.), Семенютин В. П. (1972-1976 гг., Цюпко В. В. (1976-1998 гг.). С 1998 года лабораторию возглавляет Василевский Н. В.

В институте существовала также лаборатория биохимии с 1956 до 1980 года. Ее руководителями были сначала Захарченко И. М., а с 1967 до 1980 года - Старовойтов О. М. Лаборатории физиологии и биохимии были объединены в 1976 году в отдел физиологии и биохимии.Исследования, которые выполняли в лаборатории, как правило, были посвящены изучению физиолого-биохимических основ пищеварения, промежуточного обмена, молокообразования, гормональной регуляции и закономерностей роста сельскохозяйственных животных. Большую часть работ выполняли на коровах и бычках.

Направления работы:

 • вопросы превращения энергетических и белковых соединений в ткани тела и процессы регулирования и использования этих соединений в зависимости от типа рациона, физиологичного состояния животных и направления их продуктивности;

 • изучение процессов преджелудочного и кишечного пищеварения у крупного рогатого скота и свиней;

 • изучение промежуточного углеводно-жирового и белкового обмена;

 • изучение закономерностей роста и развития молодняка;

 • установление предельных величин содержимого и соотношения в рационе эффективной клетчатки, легкорасщепляемых углеводов, общего азота, небелкового азота, за пределами которых происходит расстройство и возникновение заболеваний пищеварения и обмена веществ;

 • изучение закономерности изменений переваримых питательных веществ и использования энергии КРС под воздействием структурных параметров кормосмеси полносмешанного рациона;

 • По каждой из вышеупомянутых тем разрабатываются вопросы как фундаментального, так и прикладного характера, что позволяет применять наши разработки в хозяйствах при производстве животноводческой продукции.

Разработано и внедрено:

 • теория синтеза жирных кислот молочного жира в клетках межальвеолярной ткани вымени;

 • система нормирования белкового питания КРС;

 • установлена обратная связь между молочной производительностью коров и уровнем инсулина в крови;

 • установлена причастность инсулина к регуляции использования энергетических метаболитов и аминокислот в анаболических процессах;

 • коэффициент энергетической обеспеченности рациона;

 • теория влияния соматотропина на синтез белка в альвеолярном эпителии молочной железы с мобилизацией для этого белковых резервов ткани тела лактирующих коров;

 • методики проведения брюшных операций на рубце и 12-перстной кишке, тонком и толстом кишечнике;

 • проводится сотрудничество с другими научными заведениями и сельскохозяйственными предприятиями по обмену опытом изучения процессов пищеварения.

 

За время существования лаборатории подготовлено 5 докторов и 29 кандидатов биологических наук.

  

Завідувач відділу
Руденко Євген Володимирович
доктор ветеринарних наук, професор,член-кореспондент НААН 


E-mail: rud.e.v@gmаil.com

   У червні 2004 року на базі аналітичної лабораторії Інституту був створений відділ екологічного моніторингу та якості продукції тваринного походження, до складу якого увійшли дві лабораторії.
   У 2012 р в зв'язку зі зміною структури Інституту відділ був реорганізований у відділ оцінки та моніторингу якості тваринницької продукції та кормів.
   З 2016 року склад відділу знову змінився і включає 2 лабораторії: лабораторія оцінки якості кормів і продукції тваринного походження та лабораторія молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних досліджень в тваринництві. 
     На базі відділу створено випробувальний центр, який акредитований Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 в галузі випробування кормів для тварин і продукції тваринного походження за фізико-хімічними показниками та показниками якості та безпеки.

 Високий методичний рівень досліджень, які проводяться у відділі, забезпечують належні матеріально-технічна база і кадровий потенціал.

При проведенні досліджень застосовуються методи, регламентовані відповідними діючими національними та міжнародними нормативними документами. Співробітники відділу підтверджують свій професійний рівень в раундах міжлабораторних порівнянь, в тому числі міжнародних.
   Співробітники відділу брали участь в проекті по впровадженню системи НАССР в Україні в рамках програми "TAСIS".
  Вищевикладене дає можливість надавати необхідну методичну і практичну допомогу тваринницьким підприємствам області та країни в розробці і впровадженні системи управління безпекою виробництва продукції тваринництва та оцінки і моніторингу її якості.

.

Склад відділу:

 

 

Лабораторія зоохіміческого аналізу кормів створена на базі Харківської крайової дослідної станції в 1929 р. У 60-70-ті роки минулого століття в лабораторії зоохіманалізу приступили до вивчення мікроелементного, вітамінного, вуглеводного, амінокислотного складу кормів.


Завідувач лабораторії
Василевський Микола Володимирович
кандидат біологічних наук


Тел.: (057) 740-30-34; 096-23-34-174
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


З 1980 р. за рахунок об'єднання лабораторії зоохіманалізу, молочної та м'ясної лабораторій спектр наукових досліджень був істотно розширено і відповідно змінено назву - лабораторія оцінки якості кормів і продуктів тваринного походження. Вчені останньої чверті двадцятого століття займалися розробкою нових інструментальних методів визначення хімічного складу кормів та біологічних матеріалів, заснованих на використанні рідинної високораздельной хроматографії високого тиску, інфрачервоної спектрофотометрії, диференціальної імпульсної полярографії. Основними напрямками роботи лабораторії на той час було визначення вітамінної цінності, хімічного складу кормів і продуктів тваринного походження, розробка нових інструментальних методів визначення вітаміну Д2, лігніну, фітину, a-токоферолу; b-каротину, вітаміну А та ін.

 Напрямки роботи:

Прайс лабораторії

Здійснення моніторингу хімічного складу кормів, якості молока і м'яса на сучасному рівні відповідно до вимог європейських і світових стандартів. З цією метою зусилля спрямовані на забезпечення лабораторії сучасним обладнанням, зміцнення лабораторії кваліфікованими кадрами та молодими фахівцями.

Лабораторія оцінки якості кормів і продуктів тваринного походження, як складова Випробувального центру, акредитована відповідно до міжнародних вимог ДСТУ ISO / IEC 17025: 2006 та як базова організація метрологічної служби Міністерства аграрної політики України.

В лабораторії наразі визначаються наступні показники поживної цінності кормів,необхідні для розрахунків раціонів за загальноприйнятою системою та за системою, з метою контролю та оптимізації раціону та антипоживні фактори:
• Суха речовина;
• Сирий протеїн, білок та їх фракції;
• Сирий жир;
• Сира зола, макроелементи;
• Сира клітковина та їх фракції (КДК,НДК (ADF, NDF), лігнін);
• Безазотисті екстрактивні речовини, у тому числі некрохмалисті полісахаріди;
• Вміст мікроелементів;
• Комплексна оцінка якості кормів з бобів сої та їх фальсифікація;
• Розчинний сирий протеїн, індекс дисперсності сирого протеїну, «By pass» протеїн;
• Активність уреази;
• Інгібітори протеаз;
• Вміст синільної кислоти.


Розроблено та видано:

 • "Науково-методичні засади моніторингу якості і безпеки кормів", які базуються на заходи щодо забезпечення точності, відтворюваності і прецизійності вимірювань відповідних показників поживної цінності, безпосередньому проведенні моніторингу кормів по широкому спектру складових та аналізу впливу різних чинників.

• "Інформаційна база даних хімічного складу кормів України для організації обгрунтованого годівлі сільськогосподарських тварин", в якій узагальнені результати новітніх досліджень хімічного складу та поживної цінності кормів по грунтово-кліматичних зонах.

• "Довідник з екологічної ситуації в різних регіонах України за вмістом важких металів в основних кормах для годівлі сільськогосподарських тварин" на основі багаторічних досліджень.

• "Науково-методичні засади моніторингу якості молока-сировини".

• Створено банк даних хімічного складу молока племінних корів, молока, що вироблено підприємствами різного типорозміру і в умовах різної технології.

• Організовано проведення перших національних досліджень міжлабораторних порівнянь результатів дослідження якості молока для підтвердження компетентності лабораторій виробників і переробників молока.

За останні п'ять років співробітниками лабораторії отримано 9 патентів на корисну модель, видано 4 методичні рекомендації та 7 монографій.

 

Лабораторія оснащена сучасним обладнанням для проведення наукових досліджень у сфері молекулярної генетики різних видів сільськогосподарських тварин.


 

Завідувач лабораторії

Кулібаба Роман Олександрович,
кандидат сільськогосподарських наук

Тел.: (057) 740-35-67; E-mail: rоmаnкx@rаmblеr.ru


Прайс лабораторії

Лабораторію фізіолого-біохімічних досліджень крові та резистентності тварин було створено на базі лабораторії екологічного моніторингу та прикладної ентомології. Основними напрямками роботи лабораторії були моніторинг якості продуктів тваринного походження (молока і продуктів бджільництва), вироблених з використанням різних технологій, та оцінка фізіологічного стану організму сільськогосподарських тварин за гематологічними показниками.

З 2016 року у зв'язку зі зміною структури інституту лабораторія як самостійний підрозділ перестала існувати та увійшла до складу лабораторії молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних досліджень у тваринництві.

З 2012 р пріоритетний напрямок досліджень – оцінка фізіологічного стану організму сільськогосподарських тварин, в тому числі природної резистентності, при різних технологіях утримання, системах і нормах годівлі.

Фахівці підрозділу беруть участь у наукових дослідженнях за державними програмами у сфері розробки систем технологічних і селекційних рішень для забезпечення ефективного виробництва продукції тваринництва, в тому числі органічної. Дослідження включають визначення загальної резистентності та рівня забезпечення організму тварин необхідними поживними речовинами за гематологічними показниками; визначення безпеки компонентів кормів, кормових добавок, біопрепаратів; мікробіологічне дослідження продуктів тваринництва, кормів, зразків підстилки, змивів із технологічного обладнання тощо, біопрепаратів; моніторинг якості молока і продуктів бджільництва.

При проведенні досліджень використовуються морфологічні, біохімічні, фізико-хімічні та мікробіологічні методи і стандартизовані методики. Належну якість результатів досліджень забезпечує система аудиту, яка базується на перевірці їх точності і відтворюваності, в тому числі участь в міжлабораторних раундах.

Фахівці підрозділу протягом багатьох років представляють Інститут тваринництва НААН в обласній комісії з проведення атестації виробництва молочних продуктів. За останні 5 років видано: 1 методичні рекомендації, 1 методичні вказівки, 2 монографії.

   Напрями роботи:

 • Визначення статі птахів з невираженим статевим диморфізмом (ари, какаду, амазони, жако, аратинги, турако, страуси та інші) з використанням молекулярно-генетичних методів. В якості джерела біологічного матеріалу використовується декілька пір'їн, що робить метод абсолютно нешкідливим для здоров'я птиці. Точність сексування становить 100 відсотків.
 • Визначення параметрів генетико-популяційної структури різних порід тварин вітчизняної та зарубіжної селекції з використанням сучасних молекулярно-генетичних маркерів з метою контролю та оптимізації селекційного процесу та адаптації до змін умов середовища.
 • Проведення експертизи походження, ідентифікації, оцінки генетичного споріднення племінних тварин з використанням сучасних мультилокусних (RAPD, ISSR) та монолокусних (SSR, PCR-RFLP, Indel) ДНК-маркерів.
 • Моніторинг поширення небезпечних рецесивних мутацій у популяціях різних видів тварин.
 • Моніторинг поширення ГМО в кормах рослинного походження, продукції тваринництва і меду.
 • Видоспецифічна детекция на рівні ДНК «небажаних» інгредієнтів кормів, кормосумішей, кормових добавок, препаратів і т.д., що є невід'ємною частиною контролю якості кормів.
 • Визначення наявності збудників різних захворювань.
 • Дослідження генів господарсько-корисних ознак різних видів сільськогосподарських тварин, безпосередньо пов'язаних з якістю продукції і технологічними процесами ведення тваринництва (стрес-чутливість, стійкість до маститу, кількість соматичних клітин у молоці, швидкість молоковіддачі і т.д.).

 

Завідувач лабораторії
Марченко Валерій Анатолійович
кандидат економічних наук

 

Тел.: (057) 740-31-18;  e-mail: vlsnitv8@gmаil.com


Лабораторія економіки заснована в 1931 р. В її становлення і розвиток значний внесок зробили кандидат економічних наук А. В. Соловйов, доктор економічних наук, професор С. І. Кутіков, доктор економічних наук, професор, академік НААН, член-кореспондент ВАСГНІЛ, Заслужений діяч науки і техніки України А. А. Омельяненко, доктор економічних наук, професор В. Г. Рижков, кандидат економічних наук Е. К. Кравцов та їх учні і послідовники.

Лабораторія досліджень з питань інтелектуальної власності, науково-інформаційних технологій і маркетингу інновацій створена в 1998 році, вона є осередком Харківського регіонального центру наукового забезпечення АПК. До складу лабораторії входить наукова бібліотека інституту (з 2009 р), яка була заснована в 1929 р.

З 2018 року у зв'язку з реструктуризацією Інституту (наказ № 34/к від 01.02.2018) було організовано Лабораторію економіки та маркетингу інновацій шляхом об'єднання Лабораторії економіки і організації виробництва продуктів тваринництва  та Лабораторії досліджень з питань інтелектуальної власності, науково-інформаційних технологій і маркетингу інновацій.

Напрями досліджень з економіки:

 • обґрунтування питань концентрації і спеціалізації тваринництва, проблем інтенсифікації та підвищення економічної ефективності виробництва різних видів тваринницької продукції;
 • створення перспективних програм розвитку тваринницьких галузей на будь-якому рівні (окремих господарств, району, області, регіону, держави);
 • розробка (техніко-економічне обґрунтування) спеціалізованих тваринницьких підприємств з виробництва молока, яловичини, свинини, продукції вівчарства, кролівництва, конярства з обґрунтуванням основних організаційно-виробничих і економічних параметрів та нормативів поголів’я, обсягів виробництва, кормозабезпечення і кормовиробництва в залежності від продуктивності тварин і урожайності культур у комплексному поєднанні галузей рослинництва і тваринництва. Розробки ТЕО для ферм різних за розмірами та в залежносі від природно-кліматичних зон України.
 • обґрунтування і розробка в залежності від інтенсивності ведення рос­линництва і тваринництва питомих нормативів витрат кормів, праці, ресурсо- і енергоносіїв, сукупної енергії та собівартості виробництва молока, яловичини, свинини, продукції вівчарства, кролівництва, звірівництва та вирощування не­телей і кормів.
 • розробка стратегії розвитку галузі тваринництва України на період до 2030 р.

 Розробки економічного напряму:

 • Державна цільова програма розвитку тваринництва на період до 2015 року;
 • стратегія розвитку тваринництва України до 2020 року;
 • проект „Національний проект „Відроджене скотарство”(2015 р.);
 • „Програма розвитку тваринництва в господарствах Харківської області на 2011-2015 роки” ( 2011 р.);
 • проект „Програма розвитку тваринництва в дослідних господарствах Національної академії аграрних наук України на період до 2015 року” (2011 р.);
 • перспективи розвитку тваринництва України до 2025 р.: ТВАРИННИЦТВО УКРАЇНИ: стан, проблеми, шляхи розвитку (1991 – 2017 – 2030 рр.);
 • комплексна програма інвестиційно-інноваційного розвитку АПВ Харківської області на період до 2020 року;
 • для сільськогосподарських підприємств - техніко-економічні обґрунтування різних галузей тваринництва: молочної ферми на 20, 400 і 1000 корів; свинарської племінної ферми на 400 основних свиноматок, товарної свинарської ферми на 50 і 600 основних свиноматок, спеціалізованої ферми з виробництва яловичини на 3000 скотомісць і ін.;
 • Рекомендації для сільських об’єднаних територіальних громад з розвитку молочного скотарства на кооперативних засадах, які висвітлюють питання створення та функціонування кооперативних об’єднань з метою одержання та заготівлі якісної продукції у молочному скотарстві.

ДОСЛІДЖЕННЯ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ

 • дослідження попиту та умов створення інноваційної продукції в галузі тваринництва з урахуванням аналізу ринкової ситуації, визначення її ефективності, вартісної оцінки та конкурентоспроможності;
 • консультаційно-методичний супровід науково-дослідних робіт зі створення, охорони, захисту та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності Інституту;
 • розробка науково-методичних підходів трансферу інноваційних розробок у галузі тваринництва;
 • проведення науково-інформаційної та рекламної діяльності (випуск науково-технічного бюлетеня, монографій, довідників, методичних посібників, рекламних буклетів, проспектів та іншої рекламної продукції, проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, участь у виставках різних рівнів);
 • ведення веб-сайту інституту;
 • депозитарне накопичення, наукова аналітико-синтетична обробка та передача інформації;
 • створення власних баз даних бібліотеки;
 • інформаційно-консалтинговий супровід науково-дослідної роботи;
 • формування банку даних електронних повнотекстових видань;
 • структурування інформаційного простору шляхом створення бібліографічних та біобібліографічних покажчиків та посібників;
 • проведення досліджень з історії аграрної науки та висвітлення їх результатів у історико-бібліографічній серії «Наукові здобутки вчених Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах».

 Моніторинг цін на продукцію тваринництва в Україні:

Копіювання матеріалів без посилання на наш сайт заборонено!

 

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

Оголошується набір до аспірантури  (детальніше)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Пропонуємо:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження:

(Прайс)


Наукова література