Russian English Ukrainian

Животноводство

 Наукові дослідження з питань технології та селекції у скотарстві проводяться з 1929 року. Відділ розведення та селекції сільськогосподарських тварин був основною структурною одиницею Українського Інституту молочного господарства (перша назва Інституту тваринництва) з дня його заснування.
  З метою більш раціональної організації науково-дослідної роботи та проведення поглиблених досліджень за окремими видами сільськогосподарських тварин в 1944 році був виділений Відділ розведення та селекції великої рогатої худоби, а з 1946 – механізації тваринництва. Лабораторія технології виробництва яловичини була створена в 1968 році.
  З 2018 року у зв'язку з реструктуризацією Інституту (наказ № 34/к від 01.02.2018) було організовано Лабораторію технологій у скотарстві шляхом об'єднання лабораторії технології та селекції у скотарстві, сектору технології виробництва яловичини та сектору механізації технологічних процесів у тваринництві.


Завідувач лабораторії

Піскун Віктор Іванович
доктор с.-г. наук

тел. (057) 740-32-97, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


  Напрями досліджень:

у молочному скотарстві:
● розробка нових та удосконалення існуючих технологій утримання молочної худоби, створення мікроклімату і вирощування телиць;
● розробка методів ергономічної й етологічної оцінки системи "людина - тваринницьке обладнання - тварина - продукція" задля підвищення комфортності умов утримання худоби, збільшення продуктивності та ефективності праці тваринників, продуктивності, якості та біобезпечності продукції скотарства;
● обґрунтування та розробка систем ведення селекційно-племінної роботи у стадах основних планових порід великої рогатої худоби з метою прискорення темпів генетичного прогресу за комплексом економічно-важливих ознак;
● розробка методів та моделей раннього прогнозування господарсько-корисних ознак та племінної цінності молочної худоби в різних середовищних умовах;
● обґрунтування й розробка параметрів і передпроектних рішень ефективних технологій утримання молочної худоби на фермах різних типорозмірів.

у м'ясному скотарстві:
● розроблення базових поопераційних технологій виробництва яловичини у фермерських і селянських господарствах різних зон України;
● організація спеціалізованих господарств з виробництва яловичини в молочному і м’ясному скотарстві;
● розроблення технологій виробництва яловичини в м’ясному скотарстві з використанням пасовищ;
● розроблення передпроектних технологічних рішень щодо реконструювання існуючих комплексів та ферм для утримання різних статево-вікових груп тварин молочного і м’ясного напрямів продуктивності;
● розроблення методів ергономічної і етологічної оцінки системи «людина-тваринницьке обладнання – тварина - продукція» задля підвищення продуктивності та ефективності праці тваринників, підвищення якості та біобезпечності продукції;
● розроблення наукових основ систем ведення органічного виробництва яловичини в м’ясному скотарстві.

 у механізації технологічних процесів у тваринництві:
● технологічні рішення при виробництві продукції тваринництва з отриманням альтернативних джерел енергії;
● розробка ресурсозберігаючих технологічних ліній і устаткування для приготування комбікормів і БВМД в умовах господарств;
● приготування і роздача кормів і концкормов з кормовими добавками; - устаткування для утримання свиней,
● підготовка стоків до утилізації з отриманням органічних добрив і поновлюваних джерел енергії;
● наукові основи оцінки технологій підготовки стоків до утилізації в тваринництві з урахуванням викидів парникових газів;
● розробка комп'ютерних засобів проектування і оптимізації технологічних ліній виробництва продукції тваринництва з урахуванням викидів парникових газів.

 Розроблено та впроваджено:

у молочному скотарстві:
● технологічні карти виробництва молока і доїння корів при застосуванні різних систем утримання;
● технологію вирощування телят молочного періоду в індивідуальних клітках-вольєрах;
● технологічні підходи до управління кормовими столами і системами приготування і роздавання кормосуміші на молочних фермах з інтенсивною технологією виробництва молока;
● технологічні вимоги до автоматизованих систем машинного доїння й управління стадом на фермах з інтенсивною технологією виробництва молока, формування технологічних груп з урахуванням удою і фізіологічного стану;
● експрес-методи і способи оцінки ступеня комфортності утримання корів на молочних фермах, забруднення поверхні тіла корів, фізіологічного стану вимені корів і глибокотільних нетелей в період запуску та сухостою, а також після отелення;
● сучасні методи визначення племінної цінності бугаїв-плідників за комплексом економічно-важливих ознак;
● програми селекційно-племінної роботи зі стадами, популяціями, породами великої рогатої худоби, плани закріплення (підбору) бугаїв-плідників до маток;
● комп’ютеризовану систему обліку та менеджменту в молочному скотарстві;
● моделі раннього прогнозування господарсько-корисних ознак молочної худоби;
● екстер’єрну оцінку типу молочної худоби у зв’язку з селекційними й технологічними ознаками;
● Державні стандарти України на основні типові технологічні процеси виробництва та методи оцінки худоби;
● методи удосконалення та збереження генофонду малочисельних та зникаючих порід великої рогатої худоби;
● Державні книги племінних тварин симентальської, українських чорно-рябої, червоно-рябої молочних та шаролезької;
● бази даних планових порід великої рогатої худоби щодо вікового, порідного складу, продуктивності, відтворювальної здатності, продуктивного довголіття, резистентності;
● варіанти планувальних рішень утримання молочної худоби на довгонезмінній підстилці.

у м'ясному скотарстві:
● інтенсивні енергозберігаючі породні технології виробництва яловичини, які гарантують високі та стабільні показники виробництва екологічно чистої високоякісної та недорогої яловичини в господарствах різних типорозмірів та зон України;
● технології подовженого ранньовесняного та пізньоосіннього випасання м’ясної худоби, а також пасовищного утримання з використанням загінної й загінно-порційної систем випасання;
● модельні ферми з виробництва яловичини в молочному та м’ясному скотарстві для господарств різних типорозмірів та зон України;
● програми селекційно-племінної роботи для тварин м’ясного напрямку продуктивності в племінних господарствах;
● Державну книгу для племінних тварин шаролезької породи української селекції;
● 24 Національних та Галузевих стандартів України, видано 23 книги, 26 рекомендацій з різних питань інтенсифікації виробництва яловичини, сотні статей, буклетів та виступів у засобах масової інформації.

у механізації технолігічних процесів у тваринництві:
● ресурсозберігаюча технологія і устаткування для підготовки стоків до використання при промисловому виробництві свинини;
● лінія приготування комбікормів і БВМД (продуктивність 2,0 т/рік) в умовах господарств;
● доїльний апарат типу ПВД-2-3 з удосконаленим пульсоколектором;
● технологія і устаткування для приготування і роздачі кормів в умовах невеликих ферм;
● устаткування для подрібнення, дозування і змішування різноманітних інгредієнтів.


 Аналітика галузі

 

 

 

Заведующий лабораторией
Церенюк Александр Николаевич,
кандидат с.-х. наук, доцент


Тел.: (057) 740-39-11; e-mail: tserenyuk@mаil.ru


Отдел свиноводства создан в 1929 г. как одно из первых подразделений института. Первые научные работы сотрудников отдела были связаны с обследованием местных групп улучшенных свиней. С 1935 года уже проводилась направленная племенная работа, осуществлялась методическая и практическая помощь в создании племенных и товарных ферм. С 1975 года отдел включал подразделения по разведению и селекции, технологии производства и биофизике. В 1992 году структура отдела расширилась и включала лаборатории: селекции и разведения; кормления и группу технологии содержания и воспроизводства свиней. В настоящее время это есть лаборатория селекционно-технологических исследований в свиноводстве.

Сотрудниками лаборатории получено 80 авторских свидетельств и 10 патентов. Опубликовано около 1,5 тыс. научных трудов, в том числе более 30 монографий, получено 8 золотых медалей на международных выставках, в том числе – 3 за последние годы.

Направления работы:

 • селекция и разведение чистопородными методами, системы скрещивания и гибридизации;
 • промышленная круглогодичная потоковая технология производства свинины;
 • разработка методов усовершенствования существующих и создания новых генотипов и технологий производства свинины на базе современных достижений смежных наук с целью полной реализации генетического и производительного потенциала свиней;
 • воспроизводство свиней методом искусственного осеменения маток.

Разработано и внедрено

 • новая украинская мясная порода свиней в составе 3 заводских (харьковского, полтавского, асканийского) типов, 12 линий и 25 семей (в 1993 г.); 3 внутрипородных и 3 заводских типа большой белой породы - УВБ-1 - УВБ-3, донецкий и голубовский типы, 4 линии и 8 семей (в 1994 г.); новый заводской тип украинской селекции в породе ландрас УЛН-1(в 1991 г.); уэльская порода украинской селекции в составе 8 линий и 7 семей; создано и апробировано более 30 заводских линий и семей;
 • система разведения с использованием промышленного скрещивания и гибридизации, усовершенствованы методы оценки племенной ценности свиней;
 • онтогенез свиней пород разного направления продуктивности;
 • проектно-технологическая документация на племенные репродукторы больших промышленных комплексов и малых модульных ферм для фермерских хозяйств, селекционно-гибридные центры, реконструкцию существующих ферм и комплексов мощностью на 3,6 и 12 тыс. ц свинины за год и современный племенной завод на 400 основных свиноматок с ритмичным круглогодичным производством;
 • система воспроизводства свиней путем искусственного осеменения маток; приборы, оборудование, разбавители спермы, которые серийно выпускаются; технология замораживания и оттаивания спермы, применено низкоинтенсивное лазерное излучение для повышения репродуктивной способности свиней и активизации спермы хряков;
 • дифференцированные нормы кормления свиней по направлениям продуктивности;
 • ультразвуковые приборы прижизненной оценки толщины шпика и супоросности маток - УТ- 40 СЦП, ПУДС "Супор";
 • 15 госстандартов и СОУ, многочисленные инструкции и методические рекомендации для внедрения достижений.

Сотрудничество с базовыми хозяйствами отрасли
свиноводства в Украине:

 В базовых хозяйствах на договорной основе внедряются новейшие методы селекции свиней, воспроизводства стада на основе искусственного осеменения, а также осваиваются инновационные технологические решения, что способствует повышению эффективности производства свинины. 

Основные печатные издания за последние годы:

 • Научно-практические рекомендации: «Организация воспроизводства свиней методом искусственного осеменения» - Церенюк А.Н., Беликов А.А., Мартынюк И.Н., Стрижак Т.А., Акимов А.В., Кунец В.В., Череута Ю.В., Тимофеенко И.М., Церенюк М.В., Мирошникова О.С., Лисиченко М.Л., Столяров О.В., 2015;
 • монография: «Модификация импортного генетического материала в Украине» - А.Н. Церенюк, 2010;
 • методические рекомендации: «Оценка воспроизводительных качеств свиноматок при помощи селекционных индексов» - А.Н. Церенюк, 2009;
 • методические рекомендации: «Региональная система гибридизации свиней» - А.Н. Церенюк, 2010;
 • методические рекомендации по искусственному осеменению с использованием оценки по микробиологической и микотической контаминации спермы хряков – О.С. Мирошникова, И.Н. Мартынюк, 2011;
 • Воспроизводительные качества свиноматок при реципрокном скрещивании – А.Н. Церенюк, В.П. Коваленко.- НТБ № 104 – 2011;
 • Эффективность селекционных и оценочных индексов материнской продуктивности свиней – А.Н. Церенюк, А.И. Хватов, Т.А. Стрижак.- НТБ № 102 – 2010;
 • Качество мясо-сальной продукции животных с различной стрессоустойчивостью – А.Н. Церенюк.- НТБ №100 – 2009.

 Аналитика отрасли


 

 • Лаборатория овцеводства создана в 1934 году путем присоединения зональной (Петровской) станции овцеводства к институту. В течение 80-90 гг. прошлого века лаборатория входила в состав отдела мелкого животноводства и коневодства вместе с лабораториями коневодства, пушного звероводства и кролиководства. С 2000 года лаборатория является самостоятельным структурным подразделением Института животноводства НААН.

Інститутом тваринництва НААН спільно з племрепродуктором СТОВ АФ «Барвінківська» завершено створення нової м'ясної породи овець з використанням генотипів спеціалізованого м'ясного напряму – породи олібс, помісей дніпропетровського типу асканійської м’ясо-вовнової з кросбредною вовною з олібс та помісей від схрещування цих порід; латвійської темноголової, м’ясних порід із Німеччини - мериноландшаф та суффольк. Параметри продуктивності: висока інтенсивність росту більше 300 г за добу, плодючість маток на рівні 130-140 % та високої якості напівтонкої вовни. Жива маса вівцематок 65-67 кг, дорослих баранів 120-130 кг. Жива маса ягнят при відлученні у 60 днів - 25-28 кг.

 

 Барани створюваного м’ясного типу на вигулі

 

Вівцематки створюваного м’ясного типу на вигулі

 

Річний баранець породи суфольк німецької селекції

 

Дорослий баран породи мериноландшаф німецької селекції

 

 Баран-плідник латвійської темноголової породи м’ясного типу

 

У породі прекос на базі дослідного господарства «Гонтарівка» Харківської області, для забезпечення більш високих темпів виробництва баранини, створено масив овець з підвищеною відтворювальною здатністю з використанням романівської багатоплідної породи. Овець м'ясного типу з використанням породи німецької селекції - мериноландшаф. За такої селекції багатоплідність маток зросла на 20-25 %, середньодобовий приріст маси ягнят в підсисний період вирощування може досягати 250-300 г. 

 

Вдосконалено смушкові якості овець сокільської смушкової породи з виходом смушків середньо-сірого забарвлення до 80 % у СК «Радянський» Полтавської області.

 

 

 

 

По вовновому напряму продуктивності сформовано масив овець з підвищеною вовновою продуктивністю та високою якістю вовни асканійської тонкорунної породи таврійського типу в умовах ТОВ «Агрофірма «Маяк» Полтавської області та СТОВ АФ «Барвінківська» Харківської області. Середня жива маса дорослих плідників становить 120 кг, вівцематок - 65 кг, ярок річного віку - 53 кг. Вихід митої вовни на рівні 62 %.

 

 

Заведующий сектором
Корх Оксана Васильевна
кандидат с.-х. наук


Тел.: (057) 740-39-29;

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 


В период становления кролиководства как самостоятельной отрасли для расширения научных исследований в 1949 году при Институте животноводства НААН был создан отдел кролиководства. Как самостоятельное подразделение, отдел функционировал до 1978 года, а с 1978 по 2000 годы входил в отдел мелкого животноводства и коневодства. В октябре 2000 года на базе созданных ранее малочисленных групп кролиководства и звероводства была сформирована самостоятельная лаборатория пушного звероводства и кролиководства (в настоящее время сектор клеточного звероводства и кролиководства).

Направления работы:

 • разработка и внедрение комплексных технологических, селекционных, экономико-организационных вопросов усовершенствования отраслей звероводства и кролиководства и координация сети научных соисполнителей и субъектов племенного дела Украины, труд которых направлен на повышение племенного уровня, расширение и стабилизацию генофонда пушных зверей и кролей;
 • подготовка высококвалифицированных научных и научно-практических кадров для отраслей.

Разработано и внедрено:

 • высокоэффективная технология циклического производства экологически чистой продукции кролиководства;
 • система кормления кролей при интенсивном их выращивании;
 • система селекционно-племенной работы в звероводстве и кролиководстве;
 • пакет ДСТУ по разным видам продукции зверей и кролей;
 • специализированная литература (монографии, учебники, справочники, инструкции по бонитировке, нормативная документация, методические рекомендации по разведению зверей и кролей).

 

 

Заведующий лабораторией
Ткачева Ирина Владимировна
кандидат с.-х. наук


Тел.: (057) 740-38-26; e-mail: i-tkachova@yаndex.ru

 


Лаборатория коневодства как Научный селекционный центр является официальным владельцем государственных книг племенных лошадей украинской верховой и новоолександровской тяжеловозной пород, обеспечивает внедрение единой организационной, селекционной и технологической стратегии в конезаводстве.

Научные исследования по коневодству в Украине ведутся с 1944 года, когда в научно-исследовательском институте Лесостепи и Полесья (в настоящее время - Институт животноводства НААН) был основан сектор коневодства. Учитывая вклад Института животноводства НААН в практику отечественного коннозаводства, приказом Министерства аграрной политики Украины № 165/54 от 09.06.2003 года институт утвержден Научным селекционным центром по коневодству.

С 2016 г. в связи с изменением структуры института лаборатория вошла в состав отдела селекционно-технологических исследований в мелком животноводстве и коневодстве.

Направления работы:

Научные исследования лаборатории направлены на изучение конских ресурсов Украины, интенсификацию методов селекции, усовершенствование пород отечественной и мировой селекции в конкретных условиях племенных хозяйств, линий и типов по основным селекционным признакам для обеспечения конкурентоспособности продукции отрасли коневодства на международном уровне. Разрабатываются и совершенствуются технологические решения по содержанию, тренингу и испытаниям лошадей, развернутая программа продуктивного коневодства, в частности - производства кумыса. Проводятся исследования по изучению питательной ценности рационов для разных половозрастных групп лошадей, созданию оригинальных кормовых премиксов, белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД) и комбикормов. Лаборатория коневодства, как Научный селекционный центр, является распорядителем государственных книг племенных лошадей отечественных пород - украинской верховой и новоалександровской тежеловозной, каталога лицензированных жеребцов-производителей, обеспечивает внедрение единой организационной, селекционной и технологической стратегии в коннозаводстве.

Разработано и внедрено:

 • украинская верховая порода (утверждена в 1990 г.);
 • новоолександровская тяжеловозная порода (утверждена в 1998 г.);
 • программа развития отрасли коневодства в Украине до 2010 года;
 • программа селекции лошадей: чистокровной верховой, украинской верховой, новоалександровской тежеловозной пород до 2010 года;
 • нормативные документы по формам племенного учета в коневодстве. Инструкция по ведению племенного учета в коневодстве;
 • инструкция по бонитировке племенных лошадей;
 • положение о централизованном племенном учете в коневодстве;
 • рекомендации по системному воспитанию жеребят верховых пород, усовершенствованию элементов предипподромного тренинга лошадей чистокровной верховой породы, аттестации жеребцов-производителей верховых пород, по проведению заводских и межзаводских испытаний лошадей спортивного направления использования;
 • система организации нормируемого кормления лошадей;
 • рецептура комбикормов для лошадей разных половозрастных групп;
 • оценка структуры рационов для лошадей репродуктивного состава призовых и спортивных пород;
 • оценка линейных соединений при воспроизводстве лошадей заводских пород.

Услуги лаборатории коневодства:

 • регистрация лошадей в ГКПК украинской верховой и новоолександровской тяжеловозной пород;
 • оценка качества лошадей, бонитировка, помощь в приобретении/продаже лошадей;
 • разработка планов селекции для субъектов племенного дела в коневодстве;
 • разработка и корректирование рационов кормления;
 • технологическое регулирование, реализация технических решений, разработка бизнес-планов для коневодческих предприятий;
 • идентификационное описание лошадей;
 • проведение семинаров, курсов, повышения квалификации;
 • консультативная помощь по вопросам коневодства.

Информационные ресурсы:

Заведующий отделом
Сушко Алексей Борисович,
кандидат с.-х. наук


Тел.: (057) 740-33-16, 740-31-79; e-mail: a.sushko_siver@mаil.ru

Отдел ведет свою историю с февраля 1932 года, когда была создана одна из первых лабораторий искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. Ученые лаборатории были первыми, кто широко применил метод искусственного осеменения как зоотехнического приема улучшения племенных качеств сельскохозяйственных животных. 

Еще в 30-ые годы прошлого столетия при научном обеспечении лаборатории были созданы первые сети пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота в Лебединском районе Сумской области, Валковском районе Харьковской области, Геническом районе Запорожской области. Искусственные осеменения проводили с применением спермы, которая хранилась до 3 суток.

В 1949-1951 гг. впервые в мире были полученные потомки (11 ягнят и 5 телят) от самок, осемененных спермой, которая была предварительно криоконсервирована и определенное время хранилась в сжиженном азоте. Это научное достижение было осуществлено научным сотрудником лаборатории И. В. Смирновым.

Коллективом ученых под руководством академика УААН, профессора Ф. И. Осташко на основании проведенных глубоких фундаментальных и прикладных исследований была создана Харьковская технология асептического получения, криоконсервации спермы быков-производителей и искусственного осеменения коров и телок. Технология защищена несколькими авторскими свидетельствами и патентами, внедрена в ряде областей Украины и Российской федерации.

Сотрудниками отдела разработан и организован выпуск отечественного оборудования для получения, криоконсервации и пересадок зародышей крупного рогатого скота. На базе разработанной Харьковской технологии трансплантации эмбрионов была создана сеть лабораторий овотрансплантации во многих регионах бывшего Советского Союза.

Направления работы отдела:

Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена!

 

Поиск по сайту

Объявления

  Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у Всеукраїнському семінарі (детальніше)

Оголошується набір статей (до 30.04.18 р.) до чергового номера НТБ № 119 (детальніше)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Полезные ссылки