Керівник групи
Акімов Олександр Валентинович
кандидат с.-х. наук, ст. наук. співробітник


Тел.: (063) 842-79-62; e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Відділ свинарства (нині Група селекційно-технологічних досліджень в свинарстві) створено у 1929 р. як один з перших підрозділів інституту. Перші наукові роботи співробітників відділу були пов'язані з обстеження місцевих груп поліпшених свиней. З 1935 року вже проводилась спрямована племінна робота, здійснювалась методична та практична допомога в створенні племінних та товарних ферм. З 1975 року відділ включав підрозділи з розведення і селекції, технології виробництва та біофізики. У 1992 році структура відділу розширилася і включала лабораторії: селекції і розведення; годівлі та групу технології утримання і відтворення свиней. Нині це – група селекційно-технологічних досліджень у свинарстві у складі відділу селекційно-технологічних досліджень в дрібному тваринництві і конярстві.

Співробітниками, за напрямком свинарства одержано 80 авторських свідоцтв і 10 патентів. Опубліковано біля 1,5 тис. наукових праць, у тому числі 30 монографій, отримано 8 золотих медалей на міжнародних виставках.

Напрями роботи:

- селекція і розведення чистопородними методами, системи схрещування і гібридизації;
- промислова цілорічна потокова технологія виробництва свинини;
- розробка методів удосконалення існуючих і створення нових генотипів та технологій виробництва свинини на базі сучасних досягнень суміжних наук із метою повної реалізації генетичного і продуктивного потенціалу свиней;
- відтворення свиней методом штучного осіменіння маток.

Розроблено, впроваджено та пропонується виробництву:

- нову українську м’ясну породу свиней у складі 3 заводських (харківського, полтавського, асканійського) типів, 12 ліній і 25 родин (1993 р.); 3 внутрипородних і 3 заводських типів великої білої породи – УВБ-1 – УВБ-3, донецький і голубівський типи, 4 лінії і 8 родин (1994 р.); новий заводський тип української селекції в породі ландрас УЛН-1 (1991 р.); уельську породу української селекції у складі 8 ліній і 7 родин; створено і апробовано більше 30 заводських ліній і родин;
- систему розведення з використанням промислового схрещування і гібридизації, удосконалено методи оцінки племінної цінності свиней;
- онтогенез свиней порід різного напрямку продуктивності;
- проектно-технологічну документацію на племінні репродуктори великих промислових комплексів і малих модульних ферм для фермерських господарств, селекційно-гібридні центри, реконструкцію існуючих ферм і комплексів потужністю на 3,6 та 12 тис. ц свинини за рік та сучасний племінний завод на 400 основних свиноматок з ритмічним цілорічним виробництвом;
- система відтворення свиней шляхом штучного осіменіння маток; прилади, обладнання, розбавники сперми, що серійно випускаються; технологію заморожування і відтаювання сперми, застосоване низько інтенсивне лазерне випромінювання для підвищення відтворної здатності свиней та активізації сперми кнурів;
- диференційовані норми годівлі свиней за напрямом продуктивності;
- ультразвукові прилади прижиттєвої оцінки товщини шпику і супоросності маток – УТ-40 СЦП, ПУДС «Супор»;
- 15 держстандартів і СОУ, чисельні інструкції та методичні рекомендації для упровадження досягнень.

Співробітництво з базовими господарствами галузі свинарства в Україні:

В базових господарствах на договірній основі впроваджуються новітні методи селекції свиней, відтворення поголів’я на основі штучного осіменіння, а також засвоюються інноваційні технологічні рішення, що сприяє підвищенню ефективності виробництва свинини. 

 Основні друковані видання за останні роки

 1. Церенюк О. М. Перспективи подальшого розведення малочисельних популяцій свиней / О. М. Церенюк, О. В. Акімов, І. М. Мартинюк, М. А. Хватова, Ю. В. Череута, М. В. Церенюк // Науково-технічний бюлетень ІТ НААН №118 м. Харків, 2017. – С. 199-208.
 2. Волощук В. М. Вивчення м’ясної продуктивності свиней / Волощук В. М., Гетя А. А., Церенюк О.М. // Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві: посібник / за ред. І.І. Ібатулліна, О.М. Жукорського. – К.: Аграр. наука. 2017. – С. 124-129.
 3. Церенюк О. М. Тип домінування основних показників відтворної здатності свиноматок при поєднанні різних порід / О. В. Акімов, Ю. В. Череута, О. І. Чалий // Вісник Сумського НАУ. – № 5/1 (31). – 2015. – С. 173-176.
 4. Tserenyuk O. M. Landrace and welsh different lines boars sperm productivity / O. M. Tsrenyuk, O. V. Akimov, I. M. Martinyuk, M. A. Khvatova, Yu. V. Chereuta, M. V. Tserenyuk, N. M. Shkavro, O. M. Bordun, O. I. Chaliy // Academic science – problems and achievements XII. – vol. 2. – 15-17 may 2017. – North Charleston, USA. – 2017. – P. 97-99.
 5. Церенюк О.М. Використання індексу СІВЯС в селекції свиней породи уельс / О. М. Церенюк, В. П. Шабля, О. В. Акімов // Науково-технічний бюлетень ІТ НААН №116 м. Харків, 2016. – с. 174-183.
 6. Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні: монографія / за ред. д-ра с.-г. наук, проф., акад. НААН Я. М. Гадзала, д-ра с.-г. наук, проф., чл.-кор. НААН В. Ф. Камінського. – К.: Аграрна наука, 2016. – 595 С.
 7. Підвищення реалізації генетичного потенціалу продуктивності свиней порід ландрас і уельс за відтворювальними та відгодівельними якостями: науково-метод. посіб. / НААН Інститут тваринництва; [Церенюк О. М., Корх І. В., Акімов О. В. та ін.] – Х., 2015. – 80 с.
 8. Організація відтворення свиней методом штучного осіменіння: науково-практичні рекомендації /О. М. Церенюк та ін. – ІТ НААН.- Харків.- 2015.- 55 с.

Найбільш значимі патенти за останні роки

 1. Патент на корисну модель № 96928 Україна, МПК А61D 19/00 Прилад для стимулювання свиней за штучного осіменіння / Церенюк О.М., Череута Ю.В.; Інститут тваринництва НААН. – № u 201409745; заявл. 05.09.2014; опубл. 25.02.2015. – Бюл. №4. – 4с.
 2. Патент на корисну модель № 100641 Україна, МПК А01К 67/02 Спосіб відбору свиноматок / Церенюк О.М.; Інститут тваринництва НААН. – № u 201411117; заявл. 13.10.2014; опубл. 10.08.2015. – Бюл. №15. – 3 с.

 Аналітика галузі


Копіювання матеріалів без посилання на наш сайт заборонено!

 

Пошук по сайту

Оголошення

 Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора ДП «ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН» (детальніше)

Запрошуємо молодих вчених до участі в конференції (30.10.18) (детальніше)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Оголошується набір статей до НТБ № 120   (до 15.11.18) (детальніше)

(завантажити правила оформлення)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Предлагаем исследования качаства кормов и продукции животного происхождения: (Прайс 2018)

 • зоохимический анализ кормов и их компонентов;
  минеральный состав;
  исследования качества молока и мяса;
  микробиологические исследования;
  токсичность кормов;
  исследования продукции пчеловодства;
  молекулярно-генетические исследования;
  биохимические показатели.


Литература