Свинарство

 

Керівник групи
Акімов Олександр Валентинович
кандидат с.-х. наук, ст. наук. співробітник


Тел.: (063) 842-79-62; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Відділ свинарства (нині Група селекційно-технологічних досліджень в свинарстві) створено у 1929 р. як один з перших підрозділів інституту. Перші наукові роботи співробітників відділу були пов'язані з обстеження місцевих груп поліпшених свиней. З 1935 року вже проводилась спрямована племінна робота, здійснювалась методична та практична допомога в створенні племінних та товарних ферм. З 1975 року відділ включав підрозділи з розведення і селекції, технології виробництва та біофізики. У 1992 році структура відділу розширилася і включала лабораторії: селекції і розведення; годівлі та групу технології утримання і відтворення свиней. Нині це – група селекційно-технологічних досліджень у свинарстві у складі відділу селекційно-технологічних досліджень в дрібному тваринництві і конярстві.

Співробітниками, за напрямком свинарства одержано 80 авторських свідоцтв і 10 патентів. Опубліковано біля 1,5 тис. наукових праць, у тому числі 30 монографій, отримано 8 золотих медалей на міжнародних виставках.

Напрями роботи:

- селекція і розведення чистопородними методами, системи схрещування і гібридизації;
- промислова цілорічна потокова технологія виробництва свинини;
- розробка методів удосконалення існуючих і створення нових генотипів та технологій виробництва свинини на базі сучасних досягнень суміжних наук із метою повної реалізації генетичного і продуктивного потенціалу свиней;
- відтворення свиней методом штучного осіменіння маток.

Розроблено, впроваджено та пропонується виробництву:

- нову українську м’ясну породу свиней у складі 3 заводських (харківського, полтавського, асканійського) типів, 12 ліній і 25 родин (1993 р.); 3 внутрипородних і 3 заводських типів великої білої породи – УВБ-1 – УВБ-3, донецький і голубівський типи, 4 лінії і 8 родин (1994 р.); новий заводський тип української селекції в породі ландрас УЛН-1 (1991 р.); уельську породу української селекції у складі 8 ліній і 7 родин; створено і апробовано більше 30 заводських ліній і родин;
- систему розведення з використанням промислового схрещування і гібридизації, удосконалено методи оцінки племінної цінності свиней;
- онтогенез свиней порід різного напрямку продуктивності;
- проектно-технологічну документацію на племінні репродуктори великих промислових комплексів і малих модульних ферм для фермерських господарств, селекційно-гібридні центри, реконструкцію існуючих ферм і комплексів потужністю на 3,6 та 12 тис. ц свинини за рік та сучасний племінний завод на 400 основних свиноматок з ритмічним цілорічним виробництвом;
- система відтворення свиней шляхом штучного осіменіння маток; прилади, обладнання, розбавники сперми, що серійно випускаються; технологію заморожування і відтаювання сперми, застосоване низько інтенсивне лазерне випромінювання для підвищення відтворної здатності свиней та активізації сперми кнурів;
- диференційовані норми годівлі свиней за напрямом продуктивності;
- ультразвукові прилади прижиттєвої оцінки товщини шпику і супоросності маток – УТ-40 СЦП, ПУДС «Супор»;
- 15 держстандартів і СОУ, чисельні інструкції та методичні рекомендації для упровадження досягнень.

Співробітництво з базовими господарствами галузі свинарства в Україні:

В базових господарствах на договірній основі впроваджуються новітні методи селекції свиней, відтворення поголів’я на основі штучного осіменіння, а також засвоюються інноваційні технологічні рішення, що сприяє підвищенню ефективності виробництва свинини. 

 Основні друковані видання за останні роки

  1. Церенюк О. М. Перспективи подальшого розведення малочисельних популяцій свиней / О. М. Церенюк, О. В. Акімов, І. М. Мартинюк, М. А. Хватова, Ю. В. Череута, М. В. Церенюк // Науково-технічний бюлетень ІТ НААН №118 м. Харків, 2017. – С. 199-208.
  2. Волощук В. М. Вивчення м’ясної продуктивності свиней / Волощук В. М., Гетя А. А., Церенюк О.М. // Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві: посібник / за ред. І.І. Ібатулліна, О.М. Жукорського. – К.: Аграр. наука. 2017. – С. 124-129.
  3. Церенюк О. М. Тип домінування основних показників відтворної здатності свиноматок при поєднанні різних порід / О. В. Акімов, Ю. В. Череута, О. І. Чалий // Вісник Сумського НАУ. – № 5/1 (31). – 2015. – С. 173-176.
  4. Tserenyuk O. M. Landrace and welsh different lines boars sperm productivity / O. M. Tsrenyuk, O. V. Akimov, I. M. Martinyuk, M. A. Khvatova, Yu. V. Chereuta, M. V. Tserenyuk, N. M. Shkavro, O. M. Bordun, O. I. Chaliy // Academic science – problems and achievements XII. – vol. 2. – 15-17 may 2017. – North Charleston, USA. – 2017. – P. 97-99.
  5. Церенюк О.М. Використання індексу СІВЯС в селекції свиней породи уельс / О. М. Церенюк, В. П. Шабля, О. В. Акімов // Науково-технічний бюлетень ІТ НААН №116 м. Харків, 2016. – с. 174-183.
  6. Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні: монографія / за ред. д-ра с.-г. наук, проф., акад. НААН Я. М. Гадзала, д-ра с.-г. наук, проф., чл.-кор. НААН В. Ф. Камінського. – К.: Аграрна наука, 2016. – 595 С.
  7. Підвищення реалізації генетичного потенціалу продуктивності свиней порід ландрас і уельс за відтворювальними та відгодівельними якостями: науково-метод. посіб. / НААН Інститут тваринництва; [Церенюк О. М., Корх І. В., Акімов О. В. та ін.] – Х., 2015. – 80 с.
  8. Організація відтворення свиней методом штучного осіменіння: науково-практичні рекомендації /О. М. Церенюк та ін. – ІТ НААН.- Харків.- 2015.- 55 с.

Найбільш значимі патенти за останні роки

  1. Патент на корисну модель № 96928 Україна, МПК А61D 19/00 Прилад для стимулювання свиней за штучного осіменіння / Церенюк О.М., Череута Ю.В.; Інститут тваринництва НААН. – № u 201409745; заявл. 05.09.2014; опубл. 25.02.2015. – Бюл. №4. – 4с.
  2. Патент на корисну модель № 100641 Україна, МПК А01К 67/02 Спосіб відбору свиноматок / Церенюк О.М.; Інститут тваринництва НААН. – № u 201411117; заявл. 13.10.2014; опубл. 10.08.2015. – Бюл. №15. – 3 с.

 Аналітика галузі


Пошук по сайту

Оголошення

До уваги користувачів сайту! Відтепер наш ресурс знаходиться за посиланням:

https://lfi-naas.org.ua
 

Ми у соцмережах

Оголошується набір статей до НТБ №131 до 15.11.23 (детальніше)  

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література