При Інституті тваринництва НААН працює спеціалізована вчена рада, яка була створена у 1971 році. У 2020 році спецрада пройшла переатестацію і згідно з рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ № 387 від 04.03.2020 р.) має право приймати до розгляду та проводити захисти дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора сільськогосподарських наук за спеціальностями:

06.02.01 – розведення та селекція тварин;

06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

Згідно з цим же рішенням термін дії спеціалізованої ради Д 65.356.01 до 31 грудня 2020 року. Спеціалізована вчена рада забезпечує високий рівень вимог при попередньому розгляді і захисті дисертацій, дає кваліфіковану оцінку якості робіт, актуальності і новизні, їх значенню для теорії і практики, орієнтує здобувача на проведення наукових досліджень, які мають важливе значення для потреб України. ,,Географія” здобувачів, які захистили на цій раді свої докторські та кандидатські дисертації, включає міста Житомир, Суми, Одесу, Полтаву, Дніпропетровськ і Луганськ. Робота спеціалізованої вченої ради регламентується нормативно-довідковою документацією та вимогами МОН України.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор сільськогосподарських наук, професор,  завідувач відділу селекційно технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві Інституту тваринництва НААН Помітун Іван Андрійович. Контактний телефон: (057) 740-31-81.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту тваринництва НААН Ткачова Ірина Володимирівна. Контактний телефон: (057) 740-32-37.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу селекційно технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві ІТ НААН Корх Ігор Володимирович. Контактний телефон: (057) 740-33-03.

Склад спеціалізованої вченої ради представлений 14 докторами і 1 кандидатом наук за відповідними спеціальностями з провідних наукових установ, вищих навчальних закладів міст Харкова та Дніпра.


Склад спеціалізованої вченої ради

  • Спеціальність 06.02.01 - розведення та селекція тварин

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь,
вчене звання, місце роботи

1 Помітун Іван Андрійович д. с.-г. н., професор, Інститут тваринництва НААН
2 Катеринич Олег Олександрович д. с.-г. н., старший науковий співробітник, Державна дослідна станція птахівництва
3 Кулібаба Роман Олександрович д. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут тваринництва НААН
4 Платонова Наталія Петрівна д. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут тваринництва НААН
5 Ткачева Ірина Володимирівна д. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут тваринництва НААН
6 Хмельничий Леонтій Михайлович д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет
7 Церенюк Олександр Миколайович

д. с.-г. н., доцент, Інститут тваринництва НААН

  • Спеціальність 06.02.04 - технологія виробництва продуктів тваринництва
№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Науковий ступінь,
вчене звання, місце роботи
1 Руденко Євген Володимирович д. вет. н., професор, член-кореспондент НААН, Інститут тваринництва НААН
2 Корх Ігор Володимирович к. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут тваринництва НААН
3 Трішин Олексій Константинович д. с.-г. н., професор, академік НААН, Інститут тваринництва НААН
4 Михальченко Степан Адамович д. с.-г. н., старший науковий співробітник, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
5 Піскун Віктор Іванович д. с.-г. н., старший науковий співробітник,  Інститут тваринництва НААН
6 Подобєд Леонід Ілларіонович д. с.-г. н., професор, Інститут тваринництва НААН
7 Чигринов Євген Іванович д. с.-г. н., професор, Інститут тваринництва НААН
8 Шкурко Тетяна Петрівна д. с.-г. н., старший науковий співробітник,  Дніпровський державний аграрно-економічний університет

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ

 2019

 ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ТА ДОБОРУ СРІБЛЯСТО-ЧОРНИХ ЛИСИЦЬ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ (ПЕТРАШ В. С.) – дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин

Захист відбувся 8 жовтня 2019 р.

Науковий керівник:

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Корх Ігор Володимирович, Інститут тваринництва НААН, провідний науковий співробітник відділу селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві.

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, доцент Шевчук Тетяна Володимирівна, Вінницький національний аграрний університет, доцент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Гончар Олексій Федорович, Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН, заступник директора з наукової роботи.

 Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ПОРОДНО-ЛІНІЙНОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНАЛЬНИХ КНУРІВ (ФЕДЯЄВА А. С.) – дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин

Захист відбувся 11 червня 2019 р.

Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, професор Хохлов Анатолій Михайлович, Харківська державна зооветеринарна академія, Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри генетики, розведення та селекційних технологій

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, доцент Церенюк Олександр Миколайович, Інститут тваринництва НААН, завідувач відділу селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві

доктор сільськогосподарських наук, професор Войтенко Світлана Леонідівна, Полтавська державна аграрна академія Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин

Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ОКРЕМИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ТА ЗАСОБІВ ЗА ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ СВИНЕЙ (ЧЕРЕУТА Ю. В.) – дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва

Захист відбудеться 11 червня 2019 р.

Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, доцент Церенюк Олександр Миколайович, Інститут тваринництва НААН, завідувач відділу селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Волощук Василь Михайлович, Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, директор інституту

доктор сільськогосподарських наук, доцент Повод Микола Григорович, Сумський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри технології кормів і годівлі тварин

Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

Відзив третього офіційного опонента

2017

ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО УТРИМАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ МОЛОЧНИХ КОРІВ НА ГЛИБОКІЙ СОЛОМ’ЯНІЙ ПІДСТИЛЦІ (Дібіров Р. М.) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва

Захист відбувся 28 лютого 2017 р.

Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, професор Петруша Євген Захарович

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Корх Ігор Володимирович, Інститут тваринництва НААН, провідний науковий співробітник лабораторії технології виробництва продукції вівчарства

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Луценко Марія Михайлівна, Білоцерківський національний аграрний університет Міністерства освіти та науки України, професор кафедри технології виробництва молока і м’яса

доктор сільськогосподарських наук, професор Чигринов Євген Іванович, Харківська державна зооветеринарна академія Міністерства освіти та науки України, завідувач кафедри інформаційних систем, проектування та технологій в тваринництві

Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

 

2016

ВПЛИВ РІЗНИХ ТИПІВ ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК НА ПРОЦЕС МОЛОКОВІДДАЧІ, ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ (Зволейко Д. В.) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва

Захист відбувся 24 травня 2016 р.

Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, профессор Луценко Марія Михайлівна, Білоцерківський національний аграрний університет МОН України, професор кафедри технології виробництва молока і м’яса

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, профессор Піщан Станіслав Григорович, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет МОН України, декан біотехнологічного факультету;

доктор сільськогосподарських наук, профессор Прудніков Василь Григорович, Харківська державна зооветеринарна академія МОН України, завідувач кафедри технології переробки і стандартизації продуктів тваринництва

Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

 

2015 год

 МОЛОЧНА ТА М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КІЗ В УМОВАХ СУМСЬКОГО РЕГІОНУ (Ладика Л. М.) - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва

Захист відбувся 8 грудня 2015 р.

Науковий керівник:

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Кисельов Олександр Борисович, Сумський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри технології виробництва продукції тваринництва

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Туринський Василь Михайлович, Національний університет біоресурсів і природокористування Кабінету Міністрів України, професор кафедри технології у птахівництві, свинарстві та вівчарстві

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Паньків Любов Петрівна, Інститут тваринництва НААН, старший науковий співробітник лабораторії технології виробництва продукції вівчарства

Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

 

 2014 год

Ефективність використання баранів олібс та тексель для удосконалення продуктивних якостей овець асканійської м’ясо-вовнової породи (Лесновська О. В.)

Теоретичні аспекти і практичні прийоми підвищення відтворювальної здатності в конярстві (Платонова Н. П.)

 

2013 год

Поліпшення якісних показників сперми племінних бугаїв у процесі заготівлі, кріоконсервування і штучного осіменіння (Савельєва М. С.)

Селекційно-генетичні особливості міні-курей різного напряму продуктивності (Руда С. В.)

Біологічна повноцінність сперми кнурів за різних методів її отримання, розрідження, використання (Мартинюк І. М.)

Вплив селекційних прийомів на продуктивні та відтворювальні якості корів (телиць) породи шароле (Пастухова Т. А.)

Cелекційно-генетичні параметри оцінки тварин сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи (Шевченко А.П.)

Вплив показників екстер’єру на комплекс селекційних ознак корів української чорно-рябої молочної породи (Адміна Н. Г.)

Ефективність різних поліалельних методів визначення комбінаційної здатності у свинарстві (Хватова М. А.)

Обґрунтування методології оцінки типів конституції коней різних порід (Волгіна Н. В.)

 

2012 год

Ефективність схрещування російської рисистої породи з американською стандартбредною (Корнієнко О. О.)

Обґрунтування технологічних прийомів використання хлористого кальцію при вирощуванні та відгодівлі бугайців (Прусова Г. Л.)

Обґрунтування технологічних прийомів вирощування молодняку української червоної молочної породи (Сичова О. О.)

 

2011 год

Особливості біологічного окиснення в печінці курей різного віку при збагаченні їх раціону вітамінами А і Е (Костюк І.О.)

Технологічні прийоми вирощування, утримання та відгодівлі водоплавної птиці (Рябініна О. В.)

Технологічні прийоми поліпшення якості молока на фермах з безприв’язним утриманням (Чехічин А.В.)

Селекційно-генетичні аспекти формування скотарства Північно-східного регіону України (Салогуб А.М.)

 

2010 год

Морфо-фізіологічні особливості та продуктивність молочної худоби різних порід в умовах Приазов’я (Кривич Т.В.)

Онтогенетичні закономірності морфофункціонального стану та розвитку молодняку коней новоолександрівської ваговозної породи (Онищенко О.С.)

Технологічні прийоми підвищення яєчної продуктивності та збереження курей несучок за рахунок покращення мікроклімату пташників (Іщенко К. В.)

Розробка фізіологічних методів попередження прояву насиджування у індичок (Кулібаба Р. О.)

Фізіологічні закономірності змін в яєчниках впродовж спонтанного статевого циклу і під час індукції статевої охоти у корів (телиць) (Шахова Ю. Ю.)

Копіювання матеріалів без посилання на наш сайт заборонено!

 

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

Запрошуємо до участі в науково-практичній он-лайн конференції 26.11.20 р. (детальніше)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Пропонуємо:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження:

(Прайс)


Наукова література