Завідувач відділу
Руденко Євген Володимирович
доктор ветеринарних наук, професор,член-кореспондент НААН 


E-mail: rud.e.v@gmаil.com

   У червні 2004 року на базі аналітичної лабораторії Інституту був створений відділ екологічного моніторингу та якості продукції тваринного походження, до складу якого увійшли дві лабораторії.
   У 2012 р в зв'язку зі зміною структури Інституту відділ був реорганізований у відділ оцінки та моніторингу якості тваринницької продукції та кормів.
   З 2016 року склад відділу знову змінився і включає 2 лабораторії: лабораторія оцінки якості кормів і продукції тваринного походження та лабораторія молекулярно-генетичних і фізіолого-біохімічних досліджень в тваринництві. 
     На базі відділу створено випробувальний центр, який акредитований Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 в галузі випробування кормів для тварин і продукції тваринного походження за фізико-хімічними показниками та показниками якості та безпеки.

 Високий методичний рівень досліджень, які проводяться у відділі, забезпечують належні матеріально-технічна база і кадровий потенціал.

При проведенні досліджень застосовуються методи, регламентовані відповідними діючими національними та міжнародними нормативними документами. Співробітники відділу підтверджують свій професійний рівень в раундах міжлабораторних порівнянь, в тому числі міжнародних.
   Співробітники відділу брали участь в проекті по впровадженню системи НАССР в Україні в рамках програми "TAСIS".
  Вищевикладене дає можливість надавати необхідну методичну і практичну допомогу тваринницьким підприємствам області та країни в розробці і впровадженні системи управління безпекою виробництва продукції тваринництва та оцінки і моніторингу її якості.

.

Склад відділу:

 

 

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

 

Оголошується набір статей до чергового 128 номеру НТБ (правила оформлення)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література