Контроль качества

 

 

Заведующий отделом
Руденко Евгений Владимирович
доктор ветеринарных наук, профессор,член-корреспондент НААН 


E-mail: rud.e.v@gmаil.com

      В июне в 2004 г. на базе аналитической лаборатории института был создан отдел экологического мониторинга и качества продукции животного происхождения, в состав которого вошли две лаборатории.
     В 2012 г. в связи с изменением структуры института отдел был реорганизован в отдел оценки и мониторинга качества животноводческой продукции и кормов.

     В 2016 г. состав отдела снова изменился и включает 2 лаборатории: лаборатория оценки качества кормов и продукции животного происхождения и лаборатория молекулярно-генетических и физиолого-биохимических исследований в животноводстве.
   
    На базе отдела создан испытательный центр, который аккредитован Национальным агентством по аккредитации Украины в соответствии с требованиями ДСТУ ISO/IEC 17025 : 2006 в отрасли испытания кормов для животных и продукции животного происхождения по физико-химическим показателям и показателям качества и безопасности.
   Высокий методический уровень исследований, которые проводятся в отделе, обеспечивают надлежащие материально-техническая база и кадровый потенциал. При проведении исследований применяются методы, регламентированные соответствующими действующими национальными и межгосударственными нормативными документами. Сотрудники отдела подтверждают свой профессиональный уровень в раундах межлабораторных сравнений, в том числе международных.
    Сотрудники отдела принимали участие в проекте по внедрению системы НАССР в Украине в рамках программы "Taсis".
    Изложенное дает возможность оказать необходимую методическую и практическую помощь животноводческим предприятиям области и страны в разработке и внедрении системы управления безопасностью производства продукции животноводства и оценки и мониторинга ее качества.

Состав отдела:

 

 

Лаборатория физиолого-биохимических исследований крови и резистентности животных была создана на базе лаборатории экологического мониторинга и прикладной энтомологии. Основными направлениями работы лаборатории были мониторинг качества продуктов животного происхождения (молока и продуктов пчеловодства), произведенных с использованием разных технологий, и оценка физиологичного состояния организма сельскохозяйственных животных по гематологическим показателям.

С 2016 года в связи с изменением структуры института лаборатория как самостоятельное подразделение перестала существовать и вошла в состав лаборатории молекулярно-генетических и физиолого-биохимических исследований в животноводстве

Лабораторія зоохіміческого аналізу кормів створена на базі Харківської крайової дослідної станції в 1929 р. У 60-70-ті роки минулого століття в лабораторії зоохіманалізу приступили до вивчення мікроелементного, вітамінного, вуглеводного, амінокислотного складу кормів.


Завідувач лабораторії
Василевський Микола Володимирович
кандидат біологічних наук


Тел.: (057) 740-30-34; 096-23-34-174
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


З 1980 р. за рахунок об'єднання лабораторії зоохіманалізу, молочної та м'ясної лабораторій спектр наукових досліджень був істотно розширено і відповідно змінено назву - лабораторія оцінки якості кормів і продуктів тваринного походження. Вчені останньої чверті двадцятого століття займалися розробкою нових інструментальних методів визначення хімічного складу кормів та біологічних матеріалів, заснованих на використанні рідинної високораздельной хроматографії високого тиску, інфрачервоної спектрофотометрії, диференціальної імпульсної полярографії. Основними напрямками роботи лабораторії на той час було визначення вітамінної цінності, хімічного складу кормів і продуктів тваринного походження, розробка нових інструментальних методів визначення вітаміну Д2, лігніну, фітину, a-токоферолу; b-каротину, вітаміну А та ін.

 Напрямки роботи:

Здійснення моніторингу хімічного складу кормів, якості молока і м'яса на сучасному рівні відповідно до вимог європейських і світових стандартів. З цією метою зусилля спрямовані на забезпечення лабораторії сучасним обладнанням, зміцнення лабораторії кваліфікованими кадрами та молодими фахівцями.

Лабораторія оцінки якості кормів і продуктів тваринного походження, як складова Випробувального центру, акредитована відповідно до міжнародних вимог ДСТУ ISO / IEC 17025: 2006 та як базова організація метрологічної служби Міністерства аграрної політики України.

В лабораторії наразі визначаються наступні показники поживної цінності кормів,необхідні для розрахунків раціонів за загальноприйнятою системою та за системою, з метою контролю та оптимізації раціону та антипоживні фактори:
• Суха речовина;
• Сирий протеїн, білок та їх фракції;
• Сирий жир;
• Сира зола, макроелементи;
• Сира клітковина та їх фракції (КДК,НДК (ADF, NDF), лігнін);
• Безазотисті екстрактивні речовини, у тому числі некрохмалисті полісахаріди;
• Вміст мікроелементів;
• Комплексна оцінка якості кормів з бобів сої та їх фальсифікація;
• Розчинний сирий протеїн, індекс дисперсності сирого протеїну, «By pass» протеїн;
• Активність уреази;
• Інгібітори протеаз;
• Вміст синільної кислоти.


Розроблено та видано:

 • "Науково-методичні засади моніторингу якості і безпеки кормів", які базуються на заходи щодо забезпечення точності, відтворюваності і прецизійності вимірювань відповідних показників поживної цінності, безпосередньому проведенні моніторингу кормів по широкому спектру складових та аналізу впливу різних чинників.

• "Інформаційна база даних хімічного складу кормів України для організації обгрунтованого годівлі сільськогосподарських тварин", в якій узагальнені результати новітніх досліджень хімічного складу та поживної цінності кормів по грунтово-кліматичних зонах.

• "Довідник з екологічної ситуації в різних регіонах України за вмістом важких металів в основних кормах для годівлі сільськогосподарських тварин" на основі багаторічних досліджень.

• "Науково-методичні засади моніторингу якості молока-сировини".

• Створено банк даних хімічного складу молока племінних корів, молока, що вироблено підприємствами різного типорозміру і в умовах різної технології.

• Організовано проведення перших національних досліджень міжлабораторних порівнянь результатів дослідження якості молока для підтвердження компетентності лабораторій виробників і переробників молока.

За останні п'ять років співробітниками лабораторії отримано 9 патентів на корисну модель, видано 4 методичні рекомендації та 7 монографій.

 

Лаборатория оснащена современным оборудованием для проведения научных исследований в сфере молекулярной генетики различных видов сельскохозяйственных животных.


 

Заведующий лабораторией

Кулибаба Роман Александрович,
кандидат сельскохозяйственных наук 

 Тел.: (057) 740-35-67; E-mail: rоmаnкx@rаmblеr.ru


 Направления работы:

1. Определение пола птиц с невыраженным половым диморфизмом (ары, какаду, амазоны, жако, Аратинги, турако, страусы и другие) с использованием молекулярно-генетических методов. В качестве источника биологического материала используется несколько перьев, что делает метод абсолютно безвредным для здоровья птицы. Точность сексирования составляет 100 процентов.

2. Определение параметров генетико-популяционной структуры различных пород животных отечественной и зарубежной селекции с использованием современных молекулярно-генетических маркеров с целью контроля и оптимизации селекционного процесса и адаптации к изменениям условий среды.

3. Проведение экспертизы происхождения, идентификации, оценки генетического родства племенных животных с использованием современных мультилокусных (RAPD, ISSR) и монолокусных (SSR, PCR-RFLP, Indel) ДНК-маркеров.

4. Мониторинг распространения опасных рецессивных мутаций в популяциях разных видов животных.

5. Мониторинг распространения ГМО в кормах растительного происхождения, продукции животноводства и меда.

6. Видоспецифическая детекция на уровне ДНК «нежелательных» ингредиентов кормов, кормосмесей, кормовых добавок, препаратов и т.д., что является неотъемлемой частью контроля качества кормов.

7. Определение наличия возбудителей различных заболеваний.

8. Исследование генов хозяйственно-полезных признаков различных видов сельскохозяйственных животных, непосредственно связанных с качеством продукции и технологическими процессами ведения животноводства (стресс-чувствительность, устойчивость к маститам, количества соматических клеток в молоке, скорость молокоотдачи и т.д.).

 

Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена!

 

Поиск по сайту

Объявления

Оголошується набір до аспірантури на 2018 рік (детальніше)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Полезная информация

Предлагаем исследования качаства кормов и продукции животного происхождения: (Прайс 2018)

 • зоохимический анализ кормов и их компонентов;
  минеральный состав;
  исследования качества молока и мяса;
  микробиологические исследования;
  токсичность кормов;
  исследования продукции пчеловодства;
  молекулярно-генетические исследования;
  биохимические показатели.


Литература