ISSN 2312-8402

The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine 2020, № 123

 

Титульний лист / Title

Зміст / Content

ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГРИГОРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА БОГДАНОВА (1930–2009) / To the 90th birth anniversary of Grigory Oleksandrovych Bohdanov (1930–2009)
Кунець В. В.

ОЛЕКСІЙ ДМИРОВИЧ БУГРОВ – ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ВЧЕНИЙ-РЕПРОДУКТОЛОГ (СПОГАД ПРО КОЛЕГУ ТА НАСТАВНИКА) / OLEKSIY DMYROVYCH BUGROV - A FAMOUS UKRAINIAN SCIENTIST-REPRODUCTOLOGIST (DEVOTED TO MEMORY OF A COLLEAGUE AND A TEACHER)
Сушко О. Б.

ANTIOXIDANT ACTIVITY OF VEGETATIVE ORGANS OF DENDROBIUM PARISHII RCHB.F. IN THE MUSCLE TISSUE OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM): IN VITRO MODEL STUDY
Buyun L., Gyrenko O., Opryshko M., Kovalska L., Tkachenko H., Kurhaluk N.

IDENTIFICATION OF THE ANTIBACTERIAL EFFICACY OF ETHANOLIC EXTRACTS FROM AGLAONEMA COMMUTATUM SCHOTT LEAVES AND ITS CULTIVARS AGAINST ESCHERICHIA COLI STRAIN
Opryshko M., Gyrenko O., Buyun L., Tkachenko H., Kurhaluk N.,Tomin V.

IN VITRO SCREENING FOR ANTIMICROBIAL POTENTIAL OF ETHANOLIC LEAF EXTRACTS OF SOME BEGONIA SPECIES AGAINST METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) STRAIN
Tkachenko H., Kurhaluk N., Buyun L., Tomin V.

EXERCISE-INDUCED ALTERATIONS OF THE OXIDATIVE STRESS BIOMARKERS IN ERYTHROCYTESOF PONIES INVOLVED IN RECREATIONAL HORSEBACK RIDING
Tkachenko H., Kurhaluk N., Tkachova I.

PHENOTYPIC CONSOLIDATION COEFFICIENTS OF BIRTH-WEIGHT INDICATORS IN SOWS OF WELSH BREED
Tsereniuk O. M., Martyniuk I. M., Akimov O. V., Shkavro N. M., Babicz M.

АСОЦІАЦІАТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ ГЕНОТИПІВ КАППА-КАЗЕИНУ, БЕТА-ЛАКТОГЛОБУЛІНУ, ЛЕПТИНУ ТА СОМАТОТРОПІНУ З МОЛОЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ ХУДОБИ В ПОПУЛЯЦІЇ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ / ASSOCIATIVE RELATIONSHIPS OF KAPPA-CASEIN, BETA-LACTOGLOBULIN, LEPTIN AND SOMATOTROPIN GENOTYPES WITH DAIRY PRODUCTIVITY IN SIMMENTAL BREED
Бойко О. А., Россоха В. I., Дробязко О. В., Олійниченко Є. К., Задерихіна О. А.

СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА С ПРОИЗВОДЯЩИМ СОСТАВОМ РАЗВОДИМЫХ ПОРОД ОВЕЦ В БЕЛАРУСИ / SELECTION AND BREEDING WORK WITH PRODUCING STOCK OF SHEEP BREEDS REARED IN BELARUS
Герман Ю. И., Герман А. И., Грекова И. Е.

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ В ГОСПОДАРСТВАХ ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УТРИМАННЯ ПТИЦІ / TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF PRODUCTS IN HOUSEHOLDS FOR VARIOUS TECHNOLOGIES OF POULTRY MAINTENANCE
Драчук І. В., Катеринич О. О., Рябініна О. В.

РОЗВИТОК РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНОЇ ГЕНЕАЛОГІЧНОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ / DEVELOPMENT OF REPLACEMENT HEIFERS RELATED TO THE DIFFERENT GENEALOGICAL LINES OF THE SIMMENTAL BREED IN THE POST-NATAL ONTOGENY
Когут М. І.

НАУКОВИЙ ДОРОБОК А. А. БЄЛІКОВА У РОЗВИТОК БІОЛОГІЇ РОЗМНОЖЕННЯ ТА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ СВИНЕЙ (до 85-річчя від дня народження) / A. A. BELIKOV'S SCIENTIFIC LEGACY IN THE DEVELOPMENT OF REPRODUCTION BIOLOGY, THEORY AND PRACTICE OF ARTIFICIAL INSEMINATION IN PIGS (TIMED TO THE 85TH ANNIVERSARY OF BIRTH)
Мартинюк І. М.

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ДОМАШНІХ ТВАРИН / FEATURES OF VALUATION OF DOMESTIC ANIMALS
Марчук А. А.

ОЦІНКА ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ВАГОВОЗНОЇ ПОРОДИ / ASSESSMENT OF STALLIONS OF THE NOVOALEKSANDROVSKY DRAFT BREED
Павловський С. С., Ткачова І. В.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІЛЬОВИХ МЕЖ ВІДБОРУ СВИНЕЙ / THE DETERMINATION OF SELECTION BORDERS FOR PIGS
Пелих В. Г., Ушакова С. В.

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ БАРАНІВ-ПЛІДНИКІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ / COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF FARMING RAMS BREEDING VALUE RELATED TO DIFFERENT GENOTYPES
Помітун І. А., Косова Н. О., Корх І. В., Паньків Л. П., Бойко Н. В., Рязанов П. О., Данілова Т. М., Мамчич В. В.

ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАНДИДАТНИХ ПОЛІМОРФІЗМІВ У МАРКЕРНІЙ СЕЛЕКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ / JUSTIFICATION OF CANDIDATE POLYMORPHISMS USAGE IN MARKER-ASSISTED SELECTION OF UKRAINIAN MEATY PIG BREED
Россоха В. I., Олійниченко Е. К., Бойко О. А., Задерихіна О. А.

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ І КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРИГОТУВАННЯ ТА РОЗДАВАННЯ КОРМІВ В ГРУПАХ НА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ МІКРОКЛІМАТУ В ГРУПОВИХ СТАНКАХ ДЛЯ ПОРОСЯТ ВІКОМ ВІД ОДНОГО ДО ТРЬОХ МІСЯЦІВ / IMPACT OF TECHNOLOGICAL AND CONSTRUCTIVE FEATURES OF PREPARATION AND DISTRIBUTION OF FEED IN GROUPS ON THE MAIN INDICATORS OF MICROCLIMATE IN GROUPS OF FARROWING OLD PIGLETS FROM ONE TO THREE MONTHS
Сікун М. В.

МОРФОМЕТРИЧНІ ТА ВІДТВОРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОБАК ПОРОДИ СЕРЕДНЬОАЗІАТСЬКА ВІВЧАРКА ЗА РІЗНИХ УМОВ УТРИМАННЯ / MORPHOMETRIC AND REPRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF THE CENTRAL ASIAN SHEPHERD DOG BREED UNDER DIFFERENT HOUSING CONDITIONS
Соболь О. М.

ДОБОВА ДИНАМІКА ПРОЯВУ ОЗНАК СТАТЕВОЇ ОХОТИ КОРІВ ТА ТЕЛИЦЬ ПАРУВАЛЬНОГО ВІКУ МОЛОЧНОГО СТАДА ЗА БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО УТРИМАННЯ / DAILY DYNAMICS OF SEXUAL HUNTING SIGNS IN COWS AND HEIFERS OF MATING AGE OF DAIRY HERD WITH LOOSE HOUSING
Ткачов А. В., Шахова Ю. Ю.

ГЕНЕАЛОГІЧНІ ЛІНІЇ В ОРЛОВСЬКІЙ РИСИСТІЙ ПОРОДІ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ ПОПУЛЯЦІЇ / GENEALOGICAL LINES IN THE ORLOV’S TROTTING BREED OF THE UKRAINIAN PART OF THE POPULATION
Ткачова І. В., Фролова Г. О.

РОЗРАХУНОК ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОДУКТИВНОСТІ В СВИНАРСТВІ / CALCULATION OF GENETIC POTENTIAL OF PRODUCTIVITY IN PIG BREEDING
Церенюк О. М.

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

Оголошується набір статей до НТБ №129 до 14.04.23 (детальніше)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література