ISSN 2312-8402

The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine 2021, № 126

 

Титульний лист / Title

Зміст / Content

Остання сторінка / last page

BIOMARKERS OF OXIDATIVE STRESS IN THE MUSCLE TISSUE OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM) AFTER IN VITRO TREATMENT BY EXTRACTS DERIVED FROM STALKS AND ROOTS OF GREATER CELANDINE (CHELIDONIUM MAJUS L.)
Stefanowski N., Tkachenko H., Kurhaluk N., Aksonov Ie.

ANTIMICROBIAL EFFICACY OF ETHANOLIC EXTRACTS DERIVED FROM STALKS AND ROOTS OF CHELIDONIUM MAJUS L. AGAINST DIFFERENT TYPES OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND ESCHERICHIA COLI STRAINS
Stefanowski N., Tkachenko H., Kurhaluk N.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУЮЧОГО СХРЕЩУВАННЯ АЙРШИРСЬКОЇ ХУДОБИ / RESULTS OF CROSSBREEDING OF AYRSHIRE CATTLE
Адмін О. Є., Адміна Н. Г.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ПОВЕДІНКА КОРІВ РІЗНОГО ВІКУ ЗА ЗМІНИ ТЕХНОЛОГІЇ ДОЇННЯ / PRODUCTIVITY AND BEHAVIOR OF COWS OF DIFFERENT AGES WITH CHANGED MILKING TECHNOLOGY
Борщ О. О., Борщ О. В., Федорченко М. М.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОРМІВ ДІЙНИМИ КОРОВАМИ РІЗНИХ ПОРІД / EFFICIENCY OF USING FEEDS FOR MILKING COWS OF DIFFERENT BREEDS
Бучковська В. І., Євстафієва Ю. М.

ПОКАЗНИКИ М’ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВІДГОДІВЕЛЬНОГО МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИКА / PARAMETERS OF MEAT PRODUCTIVITY OF YOUNG RABBITS WITH PROBIOTICS USAGE
Корх О. В., Платонова Н. П., Аксьонов Є. О., Петраш В. С., Сметана О. І.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНУ БЕТА-КАЗЕЇНУ ТА ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З СКЛАДОМ МОЛОКА У КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ / STUDY OF β-CASEIN GENE POLYMORPHISM AND ITS RELATIONSHIP WITH MILK COMPOSITION OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY COWS
Ладика В. І. Павленко Ю. М., Древицька Т. І., Досенко В. Є., Скляренко Ю. І.

ПАРАМЕТРИ ТЕХНОЛОГІЇ УТРИМАННЯ ТА ГОДІВЛІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ З ВИКОРИСТАННЯМ РОБОТИЗОВАНОГО ДОЇННЯ КОРІВ / PARAMETERS OF THE TECHNOLOGY OF KEEPING AND FEEDING CATTLE USING ROBOTIC COW MILKING
Марченко В. А., Гребінь Л. Г., Трішин О. К., Чигринов Є. І.

ВПЛИВ РІЗНИХ СПОСОБІВ РЕГЕНЕРАЦІЇ ВИКОРИСТАНОЇ ПІДСТИЛКИ ДЛЯ ІНДИКІВ НА КІНЕТИКУ ПРОЦЕСУ ЇЇ БІОТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ТА МІКРОБНЕ ОБСІМЕНІННЯ / INFLUENCE OF DIFFERENT METHODS OF REGENERATION OF THE USED TURKEY LITTER ON THE KINETICS OF THE PROCESS OF ITS THERMAL PROCESSING AND MICROBIAL OBSERVATION
Мельник В. О., Рябініна О. В., Комар Т. В.

ОЦІНКА БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ ПРОТЕЇНУ ЯЛОВИЧИНИ БУГАЙЦІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОРОДНИХ І ВІКОВИХ ПАРАМЕТРІВ / DEPENDING ON BREЕD AND AGE PARAMETERS
Михальченко С. А., Чечуй О. Ф.

ПРОДУКТИВНІСТЬ І ВІДТВОРНА ЗДАТНІСТЬ ОВЕЦЬ ТАВРІЙСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ ЗА РІЗНИХ МЕТОДІВ РОЗВЕДЕННЯ В УМОВАХ ЦІЛОРІЧНОГО СТІЙЛОВОГО УТРИМАННЯ / PRODUCTIVITY AND REPRODUCIBILITY OF SHEEP OF THE TAVRIAN BREEDING TYPE OF ASKANIAN BREED AT DIFFERENT BREEDING METHODS AND CONDITIONS
Помітун І. А., Косова Н. О., Корх І. В., Бойко Н. В., Помітун Л. І., Туринський В. М., Богданова Н. В.

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТИВНОЇ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ ОВЕЦЬ М’ЯСНОГО НАПРЯМУ ПРОДУКТИВНОСТІ РІЗНОГО ЕКОГЕНЕЗУ / FEATURES OF THE ADAPTIVE REACTION OF THE SHEEP RELATED TO MEAT PRODUCTIVITY OF DIFFERENT ECOGENESIS
Помітун І. А., Косова Н. О., Паньків Л. П.

ВПЛИВ ПАРАТИПОВИХ ЧИННИКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ / INFLUENCE OF PARATYPIC PARAMETERS ON THE EFFICIENCY OF BREEDING OF HEIFERS
Піскун В. І., Антоненко С. Ф., Адмін О. Є., Осипенко Т. Л., Адміна Н. Г., Золотарьов А. П., Сікун М. В.

ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИЩЕНОГО ВІД РОЗПАДУ В РУБЦІ КОРІВ БІЛКА ТА КРОХМАЛЮ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ТА АМІАКУ / USE OF BYPASS PROTEIN AND STARCH TO REDUCE EMISSIONS OF GREENHOUSE GAS AND AMMONIA
Руденко Є. В., Подобед Л. І., Василевський М. В., Єлецька Т.О., Седюк І. Є., Золотарьов А. П., Чигринов Є. І., Тришін О. К.

ОЦІНКА ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОПУЛЯЦІЇ / ASSESSMENT OF STALLIONS-PRODUCERS OF THE UKRAINIAN ORLOV TROTTER BREED OF THE UKRAINIAN BREEDING
Фролова Г. О., Ткачова І. В., Платонова Н. П.

ВІДГОДІВЕЛЬНІ І М’ЯСНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНОЇ ВНУТРІПОРОДНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗА СЕЛЕКЦІЙНИМ ІНДЕКСОМ СИ4 ТА ІНДЕКСОМ САЗЕРА - ФРЕДІНА / FATTENING AND MEAT QUALITY PARAMETERS OF YOUNG PIGS OF DIFFERENT IN-BREED DIFFERENTIATIONS ACCORDING TO SI4 SELECTION INDEX AND SAZER-FREDIN INDEX
Халак В. І., Гутий Б. В., Бордун О.М.

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література