1. Адміна Н. Г. Вплив показників екстер’єру на комплекс селекційних ознак корів української чорно-рябої молочної породи : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Адміна Наталія Григорівна. – Х., 2013. – 185 с. (НААН. Ін-т твар-ва).
  Шифр 82845б
 2. Синявіна Ю. В. Підвищення ефективності виробництва м’яса бройлерів у сільськогосподарських підприємствах : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Синявіна Юлія Вікторівна. – Х., 2013. – 288 с. (Харк. Нац.. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва).
  Шифр 82877б
 3. Хватова М. А. Ефективність різних поліалельних методів визначення комбінаційної здатності у свинарстві . … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Хватова Марина Анатоліївна. – Х., 2013. – 140 с. (НААН. Ін-т твар-ва).
  Шифр 82847б
 4. Церенюк О. М. Теоретичне обґрунтування та практична реалізація методів підвищення генетичного потенціалу продуктивності свиней за полігенно-обумовленими ознаками : дис. … доктора с.-г. наук : 06.02.01 / Церенюк Олександр Миколайович. – Х., 2013. – 359 с. (НААН. Ін-т твар-ва).
  Шифр 82843б
 5. Шевченко А. П. Селекційно-генетичні параметри оцінки тварин сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої породи : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Шевченко Анатолій Петрович. – Суми, 2013. – 221 с. (М-во аграр. політики та продовольства України. Сум. Нац. аграр. ун-т).
  Шифр 82851б

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Василець Л. С. Економічна ефективність вирощування помісного молодняку на яловичину в сільськогосподарських підприємствах : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Василець Ольга Сергіївна. – Х., 2012. – 214 с. (НААН. Ін-т тваринництва).

Шифр 82816б


06.02.01 – розведення та селекція тварин

Волгіна Н. В. Обґрунтування методології оцінки типів конституції коней різних порід : дистора … докт. с.-г. наук : 06.02.01 / Волгіна Наталія Василівна. – Луганськ, 2012. – 358 с. (М-во аграр. політики та продовольства України. Луган. НАУ).

Шифр 82841б

Корнієнко О. О. Ефективність схрещування російської рисистої породи з американською стандартбредною : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.01 / Корнієнко Олександра Олександрівнадною. – Харків, 2012. – 217 с. (НААН. Інститут тваринництва).

Шифр 82810б


06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва

 1. Палій А. П. Удосконалення технологічних прийомів машинного доїння високопродуктивних корів на комплексах агропромислового типу : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Палій Андрій Павлович. – Х., 2012. – 172 с. (НААН. Інституту тваринництва).

Шифр 82842б

2. Прусова Г. Л. Обґрунтуввання технологічних прийомів використання хлористого кальцію при вирощуванні та відгодівлі бугайців : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Прусова Галина Леднідівна. – Х., 2012. – 195 с. (НААН. Інститут тваринництва).

Шифр 82811б

3. Сичова О. О. Обґрунтування технологічних прийомів вирощування молодняку української червоної молочної породи : дис. … канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Сичова Олена Олександрівна. – Одеса, 2012. – 165 с. (Мін аграр. політики та продовольства України. Одеський держ. аграр. ун-т).

Шифр 82815б

Копіювання матеріалів без посилання на наш сайт заборонено!

 

Пошук по сайту

Оголошення

 Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора ДП «ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН» (детальніше)

Запрошуємо молодих вчених до участі в конференції (30.10.18) (детальніше)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Оголошується набір статей до НТБ № 120   (до 15.11.18) (детальніше)

(завантажити правила оформлення)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Предлагаем исследования качаства кормов и продукции животного происхождения: (Прайс 2018)

 • зоохимический анализ кормов и их компонентов;
  минеральный состав;
  исследования качества молока и мяса;
  микробиологические исследования;
  токсичность кормов;
  исследования продукции пчеловодства;
  молекулярно-генетические исследования;
  биохимические показатели.


Литература