•  03.00.23; 03.00.15 – генетика

1. Бондаренко Ю. В. Генетические основы выведения и использования аутосексной птицы : дис. ... доктора с.-х. наук : 03.00.15 / Бондаренко Юрий Васильевич. – Борки, 1993. – 415 с. (УААН. Ин-т птицеводства).

Шифр 80856б
2. Парасочка І. Ф. Використання імуногенетичних методів для збереження генофонду свиней великої чорної породи : дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Парасочка Інна Федорівна. – Х., 2009. – 143 с. (УААН. Ін-т твар-ва).
Шифр 82798б
3. Тагиров М. Т. Получение инъекционных химер птиц : дис. … канд. биолог. наук : 03.00.23 / Тагиров Махсуд Тагирович.– Борки, 1994. – 143 с. (УААН. Ин-т птиц-ва).
Шифр 80826б
4. Тур Г. Н. Влияние однократного тесного инбридинга на иммунологические и иммуногенетические показатели свиней при чистопородном разведении : дис. … канд. с.-х. наук : 06.00.23 / Тур Григорий Николаевич. – Х., 1995. – 130 с. (УААН. Ин-т жив-ва).
Шифр 80917б
5. Шкавро Н. М. Використання поліморфізму ДНК для оцінювання генетичних ресурсів мясної худоби : дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Шкавро Наталя Миколаївна. – Х., 2011. – 130 с. (НААН. Ін-т твар-ва).
Шифр 82790б

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

 

Оголошується набір статей до чергового 128 номеру НТБ (правила оформлення)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література