ОМЕЛЬЯНЕНКО АНДРІЙ ОКСЕНТІЙОВИЧ: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961 – 2010 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, Н. В. Камишан, О. М. Панченко; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. 2-ге вид., перероб. І доп. Харків, 2021. 144 с. (Кн. 27).

 

 

 


 ЦЮПКО Василь Васильович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961 – 2015 рр. : 2-ге вид., перероб. та доп. / Інститут тваринництва НААН ; уклад. В. В. Кунець, О.М. Панченко, Н. В. Камишан, В. В. Проніна ; авт. вступ. ст. Є. В. Руденко. Харків, 2021. 108 с. (Кн. 26).

 

 

 

 

 Презентація до доповіді к. і. н. Кунець В. В. "До 90-річчя від дня народження професора Цюпка Василя Васильовича"


ВОЛКОВ Дмитро Андрійович : біобібліографічний покажчик наукових праць (1951 – 2015 рр.) / НААН. Інститут тваринництва. 2-е вид., перероб. та доп. ; укладачі : В. В. Кунець, І. В. Ткачова, Н. В. Камишан ; авт. вступ. ст. І. А. Помітун, І. В. Ткачова.Харків, 2019.43 с. (Кн. 22).

 

 

  

 


 ЯЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ: біобібліограф. покажчик наукових праць за 1931 – 1997 роки / НААН, Інститут тваринництва; уклад. В. В. Кунець, Н. В. Камишан. – Харків, 2018. – 26 с. – (Кн. 20).

 

 

 

 


ОМЕЛЬЯНЕНКО АНДРІЙ ОКСЕНТІЙОВИЧ: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961 – 2010 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, М. Ю. Трубай, Н. В. Камишан, І. Ф. Парасочка.  – Х., 2017. – 110 с (Кн. 16).

 

 

 


  ВАКУЛЕНКО Іван Семенович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1968–2016 рр. / НААН, Інститут тваринництва; уклад.: В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко, Н. В. Камишан, В. C. Петраш; наук. ред. Є. В. Руденко ; автор вступ. статті Є. В. Руденко; перекл. англ. В.О. Даншин. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х., 2017. –  60 с. (Кн.18)

 

 


 ЕЙСНЕР Федір Федорович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1940–1991 рр. / НААН, Ін-т тваринництва ; уклад. В. В. Кунець, О. Ю. Трубай, Н. В. Камишан, авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2016. – 82 с. (Кн. 15).

 

 

Презентація до доповіді к. і. н. Кунець В. В. "Ф. Ф. Ейснер – видатний Учений селекціонер та особистість (до 100 річчя від дня народження)"

 


ХВАТОВ Анатолій Іванович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1973 – 2016 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, Т. А. Стрижак, М. А. Хватова, Н. В. Камишан, О. Ю. Трубай, М. Ю. Трубай, Л. В. Гончаренко, І. Ф. Парасочка; наук. ред. Є. В. Руденко; авт. вступ. ст. Т. А. Стрижак. – Х., 2016. – 66 с. (Кн. 14).

 

 

 


 ДІБІРОВ Магомед Курамагомедович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1977 – 2006 рр. / НААН, Ін-т тваринництва ; уклад. В. В. Кунець, Н. В. Камишан, Л. В. Гончаренко; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2015. – 28 с. (Кн. 13).

 

 

 

 


МИХАЛЬЧЕНКО Степан Адамович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1989–2015 рр. / НААН, Ін-т тваринництва ; уклад. В. В. Кунець, І. В. Ткачова, Н. В. Камишан, Л. В. Гончаренко ; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2015. – 46 с. (Історико-бібліографічна серія "Інститут тваринництва Нац. акад. аграр. наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах". Кн. 11).

 


 БУГРОВ Олексій Дмитрович: біобіліографічний покажчик наукових праць 1962–2014 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, М. Ю. Трубай, Т. М. Очковська, Л. В. Гончаренко; наук. ред. та автор вступ. ст. Є. В. Руденко; перекл. англ. Ю. Є. Андренко. – [вид. друге, перероб. та доп.]. – Х., 2015. – 130 с. – (Історико-бібліографічна серія "Інститут тваринництва Нац. акад. аграр. наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах". Кн. 10). БОГДАНОВ Григорій Олександрович: біобібліогр. покажч. наук. праць за 1951–2012 роки / НААН, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т тваринництва ; уклад. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко, Є. В. Руденко, В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко, Н. В. Камишан ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало ; пер. англ. Ю. Є. Андренко. – Х., 2015. – 160 с. ; портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. акад. аграр. наук України» / НААН, ННСГБ).

 


 

БЄЛІКОВ Анатолій Андрійович: біобіліогр. покажч. наук. пр. за 1966 – 2014 рр. / НААН, Ін-т тваринництва ; уклад. В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко, Н. В. Камишан, І. Ф. Парасочка, І. М. Мартинюк, О. М. Церенюк, М. А. Хватова ; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2015. – 67 с. (Кн. 9).

 

 

 

 


 

МЕДВЕДЄВ В’ячеслав Олександрович: біобіліогр. покажч. наук. пр. за 1954 – 2011 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, О. М. Цере­нюк, Н. В. Камишан, М. А. Хватова, Л. В. Гончаренко, І. Ф. Парасочка; авт. вступ. ст. О. М. Церенюк. – Х., 2014. – 108 с. (Кн. 8).

 

 

  


 Смирнов Ігор Васильович

СМИРНОВ Ігор Васильович: біобібліогр. покаж. наук. пр. за 1938-1986 рр. / НААНУ, Інститут тваринництва; уклад. В.В. Кунець, М.Ю. Трубай, Л.В. Гончаренко, Т.М. Очковська; перекл. англ. Ю. Є. Андренко; наук. ред. Є.В. Руденко. – Х., 2012. – 48 с.

 

 

 


 Волков Дмитрій Андрійович

 

ВОЛКОВ Дмитрій Андрійович: біобібліогр. покаж. наук. праць (1951 - 2009 рр.) / УААН. Інститут тваринництва; упорядники: В. В. Кунець, І. В. Ткачова, Л. В. Гончаренко; наук. ред. Є. В. Руденко; авт. вступ. статті І.А. Помітун. – Х., 2009. – 32 с.

 


Піскун Віктор Іванович

 

ПІСКУН Віктор Іванович: біобібліогр. покаж. публікацій за 1972–2011 рр. / НААН, Інститут тваринництва; В. В. Кунець, Т. М. Очковська, Л. В. Гончаренко, М. Ю. Трубай; наук. ред. та автор вступ. ст. Є. В. Руденко; перекл. англ. Ю. Є. Андренко. – Х., 2011. – 28 с.

 

 


 Вакуленко Іван Семенович

ВАКУЛЕНКО Іван Семенович: біобібліогр. покаж. наук. праць за 1968-2012 рр. / НААН, Інститут тваринництва; Упорядники: В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко, Н. В. Камишан, В. C. Петраш; Наук. редактор І. А. Іонов; автор вступної статті І. А. Іонов; перекл. англ. В.О. Даншин. – Х., 2012. – 44 с.

 

 


Цюпко Василь Васильович 

  

ЦЮПКО Василь Васильович: біобіліогр. покажч. наук. пр. за 1961 – 2010 рр. / НААНУ, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, В. В. Проніна, Л. В. Гончаренко; авт. вступ. ст. Є. В. Руденко; перекл. англ. Ю. Є. Андренко. – Х. 2011 р. -57 с.

 

 


Павленко Михайло Петрович

  

ПАВЛЕНКО Михайло Петрович:  біобібліогр. покаж. наук. праць за 1971 – 2012 рр. / уклад. В. В. Кунець, Н. В. Камишан, Л. В. Гончаренко; НААН. Ін-т твар-ва. – Х., 2013. – 80 с. (Кн. 3).

 

 

 


Трішин Олексій КостянтиновичТРІШИН Олексій Костянтинович:  біобібліогр. покаж. наук. праць  за  1976–2012 рр. / НААН, ДНСГБ,   Ін-т тваринництва ;  уклад. :  В. А. Вергунов,  О. П. Анікіна,  В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко ; наук. ред. В. А. Вергунов ;  авт.  вступ.  ст.  М. В. Зубець ;  перекл.  англ. Т. Е. Ткачика.  – Х. :  НТМТ, 2012.  –  80 с.; порт.  – (Біобібліогр. сер. «Академіки Національної академії аграрних наук України» / НААН, ДНСГБ).

 

 

 


БІЛОГУБ  Данило Кирилович:  біобіліогр.  покажч.  наук. пр.  за  1926–1981  рр.  / НААНУ, Ін-т тваринництва; уклад. В. В.  Кунець,  Н. В. Камишан, Л. В. Гончаренко; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2014. – 38 с.

Пошук по сайту

Оголошення

До уваги користувачів сайту! Відтепер наш ресурс знаходиться за посиланням:

https://lfi-naas.org.ua
 

Ми у соцмережах

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література