ОМЕЛЬЯНЕНКО АНДРІЙ ОКСЕНТІЙОВИЧ: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961 – 2010 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, Н. В. Камишан, О. М. Панченко; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. 2-ге вид., перероб. І доп. Харків, 2021. 144 с. (Кн. 27).

 

 

 


 ЦЮПКО Василь Васильович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961 – 2015 рр. : 2-ге вид., перероб. та доп. / Інститут тваринництва НААН ; уклад. В. В. Кунець, О.М. Панченко, Н. В. Камишан, В. В. Проніна ; авт. вступ. ст. Є. В. Руденко. Харків, 2021. 108 с. (Кн. 26).

 

 

 

 

 Презентація до доповіді к. і. н. Кунець В. В. "До 90-річчя від дня народження професора Цюпка Василя Васильовича"


ВОЛКОВ Дмитро Андрійович : біобібліографічний покажчик наукових праць (1951 – 2015 рр.) / НААН. Інститут тваринництва. 2-е вид., перероб. та доп. ; укладачі : В. В. Кунець, І. В. Ткачова, Н. В. Камишан ; авт. вступ. ст. І. А. Помітун, І. В. Ткачова.Харків, 2019.43 с. (Кн. 22).

 

 

  

 


 ЯЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ: біобібліограф. покажчик наукових праць за 1931 – 1997 роки / НААН, Інститут тваринництва; уклад. В. В. Кунець, Н. В. Камишан. – Харків, 2018. – 26 с. – (Кн. 20).

 

 

 

 


ОМЕЛЬЯНЕНКО АНДРІЙ ОКСЕНТІЙОВИЧ: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961 – 2010 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, М. Ю. Трубай, Н. В. Камишан, І. Ф. Парасочка.  – Х., 2017. – 110 с (Кн. 16).

 

 

 


  ВАКУЛЕНКО Іван Семенович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1968–2016 рр. / НААН, Інститут тваринництва; уклад.: В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко, Н. В. Камишан, В. C. Петраш; наук. ред. Є. В. Руденко ; автор вступ. статті Є. В. Руденко; перекл. англ. В.О. Даншин. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х., 2017. –  60 с. (Кн.18)

 

 


 ЕЙСНЕР Федір Федорович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1940–1991 рр. / НААН, Ін-т тваринництва ; уклад. В. В. Кунець, О. Ю. Трубай, Н. В. Камишан, авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2016. – 82 с. (Кн. 15).

 

 

Презентація до доповіді к. і. н. Кунець В. В. "Ф. Ф. Ейснер – видатний Учений селекціонер та особистість (до 100 річчя від дня народження)"

 


ХВАТОВ Анатолій Іванович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1973 – 2016 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, Т. А. Стрижак, М. А. Хватова, Н. В. Камишан, О. Ю. Трубай, М. Ю. Трубай, Л. В. Гончаренко, І. Ф. Парасочка; наук. ред. Є. В. Руденко; авт. вступ. ст. Т. А. Стрижак. – Х., 2016. – 66 с. (Кн. 14).

 

 

 


 ДІБІРОВ Магомед Курамагомедович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1977 – 2006 рр. / НААН, Ін-т тваринництва ; уклад. В. В. Кунець, Н. В. Камишан, Л. В. Гончаренко; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2015. – 28 с. (Кн. 13).

 

 

 

 


МИХАЛЬЧЕНКО Степан Адамович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1989–2015 рр. / НААН, Ін-т тваринництва ; уклад. В. В. Кунець, І. В. Ткачова, Н. В. Камишан, Л. В. Гончаренко ; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2015. – 46 с. (Історико-бібліографічна серія "Інститут тваринництва Нац. акад. аграр. наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах". Кн. 11).

 


 БУГРОВ Олексій Дмитрович: біобіліографічний покажчик наукових праць 1962–2014 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, М. Ю. Трубай, Т. М. Очковська, Л. В. Гончаренко; наук. ред. та автор вступ. ст. Є. В. Руденко; перекл. англ. Ю. Є. Андренко. – [вид. друге, перероб. та доп.]. – Х., 2015. – 130 с. – (Історико-бібліографічна серія "Інститут тваринництва Нац. акад. аграр. наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах". Кн. 10). БОГДАНОВ Григорій Олександрович: біобібліогр. покажч. наук. праць за 1951–2012 роки / НААН, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т тваринництва ; уклад. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко, Є. В. Руденко, В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко, Н. В. Камишан ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало ; пер. англ. Ю. Є. Андренко. – Х., 2015. – 160 с. ; портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. акад. аграр. наук України» / НААН, ННСГБ).

 


 

БЄЛІКОВ Анатолій Андрійович: біобіліогр. покажч. наук. пр. за 1966 – 2014 рр. / НААН, Ін-т тваринництва ; уклад. В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко, Н. В. Камишан, І. Ф. Парасочка, І. М. Мартинюк, О. М. Церенюк, М. А. Хватова ; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2015. – 67 с. (Кн. 9).

 

 

 

 


 

МЕДВЕДЄВ В’ячеслав Олександрович: біобіліогр. покажч. наук. пр. за 1954 – 2011 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, О. М. Цере­нюк, Н. В. Камишан, М. А. Хватова, Л. В. Гончаренко, І. Ф. Парасочка; авт. вступ. ст. О. М. Церенюк. – Х., 2014. – 108 с. (Кн. 8).

 

 

  


 Смирнов Ігор Васильович

СМИРНОВ Ігор Васильович: біобібліогр. покаж. наук. пр. за 1938-1986 рр. / НААНУ, Інститут тваринництва; уклад. В.В. Кунець, М.Ю. Трубай, Л.В. Гончаренко, Т.М. Очковська; перекл. англ. Ю. Є. Андренко; наук. ред. Є.В. Руденко. – Х., 2012. – 48 с.

 

 

 


 Волков Дмитрій Андрійович

 

ВОЛКОВ Дмитрій Андрійович: біобібліогр. покаж. наук. праць (1951 - 2009 рр.) / УААН. Інститут тваринництва; упорядники: В. В. Кунець, І. В. Ткачова, Л. В. Гончаренко; наук. ред. Є. В. Руденко; авт. вступ. статті І.А. Помітун. – Х., 2009. – 32 с.

 


Піскун Віктор Іванович

 

ПІСКУН Віктор Іванович: біобібліогр. покаж. публікацій за 1972–2011 рр. / НААН, Інститут тваринництва; В. В. Кунець, Т. М. Очковська, Л. В. Гончаренко, М. Ю. Трубай; наук. ред. та автор вступ. ст. Є. В. Руденко; перекл. англ. Ю. Є. Андренко. – Х., 2011. – 28 с.

 

 


 Вакуленко Іван Семенович

ВАКУЛЕНКО Іван Семенович: біобібліогр. покаж. наук. праць за 1968-2012 рр. / НААН, Інститут тваринництва; Упорядники: В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко, Н. В. Камишан, В. C. Петраш; Наук. редактор І. А. Іонов; автор вступної статті І. А. Іонов; перекл. англ. В.О. Даншин. – Х., 2012. – 44 с.

 

 


Цюпко Василь Васильович 

  

ЦЮПКО Василь Васильович: біобіліогр. покажч. наук. пр. за 1961 – 2010 рр. / НААНУ, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, В. В. Проніна, Л. В. Гончаренко; авт. вступ. ст. Є. В. Руденко; перекл. англ. Ю. Є. Андренко. – Х. 2011 р. -57 с.

 

 


Павленко Михайло Петрович

  

ПАВЛЕНКО Михайло Петрович:  біобібліогр. покаж. наук. праць за 1971 – 2012 рр. / уклад. В. В. Кунець, Н. В. Камишан, Л. В. Гончаренко; НААН. Ін-т твар-ва. – Х., 2013. – 80 с. (Кн. 3).

 

 

 


Трішин Олексій КостянтиновичТРІШИН Олексій Костянтинович:  біобібліогр. покаж. наук. праць  за  1976–2012 рр. / НААН, ДНСГБ,   Ін-т тваринництва ;  уклад. :  В. А. Вергунов,  О. П. Анікіна,  В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко ; наук. ред. В. А. Вергунов ;  авт.  вступ.  ст.  М. В. Зубець ;  перекл.  англ. Т. Е. Ткачика.  – Х. :  НТМТ, 2012.  –  80 с.; порт.  – (Біобібліогр. сер. «Академіки Національної академії аграрних наук України» / НААН, ДНСГБ).

 

 

 


БІЛОГУБ  Данило Кирилович:  біобіліогр.  покажч.  наук. пр.  за  1926–1981  рр.  / НААНУ, Ін-т тваринництва; уклад. В. В.  Кунець,  Н. В. Камишан, Л. В. Гончаренко; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2014. – 38 с.

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

 

Оголошується набір статей до чергового 128 номеру НТБ (правила оформлення)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література