Представлено бібліографію особливо цінних і рідкісних видань фонду бібліотеки відділу птахівництва Інституту тваринництва НААН

Укладачі: А.П. Пономарьова, О.І. Дегтяр; відповідальний редактор : Д.М. Гриценко.

1890

 1. Энциклопедическій словарь. Т.1: А - Алтай /Под. ред. И.Е. Андреевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1890.-480 с.
 2. Энциклопедическій словарь. Т.1А : Алтай - Арагвай /Под. ред. И.Е. Андреевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1890.-С. 481-954
 3. Энциклопедическій словарь. Т. II: Араго - Аутка /Под. ред. И.Е. Андреевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1890.-478 с.

1891

 1. Энциклопедическій словарь. Т. IIА: Ауто - Банки /Под. ред. И.Е. Андреевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1891.-С. 479-946
 2. Энциклопедическій словарь. Т. III: Банки - Бергеръ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1891.-480 с.
 3. Энциклопедическій словарь. Т. IIIA:Бергеръ – Бисы /Под. ред. И.Е. Андреевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1891.-С. 481- 952
 4. Энциклопедическій словарь. Т. 1V: Битбургъ - Босха /Под. ред. И.Е. Андреевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1891.- 472 с.
 5. Энциклопедическій словарь. Т.1VА:Босъ - Бунчукъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1891.-С. 473-938
 6. Энциклопедическій словарь. Т.: V Бунт - Вальтеръ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1891.-468 с.
 7. Энциклопедическій словарь. Т. Х111: Имидоэоиры - Историческая школа /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1891.- 480 с.
 8. Энциклопедическій словарь. Т. Х111А:Историческіе журналы – Калайдовичъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1891.-С. 481-960

1892

 1. Энциклопедическій словарь. Т. VА:Вальтеръ - Венути /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1892.-С. 469-938
 2. Энциклопедическій словарь. Т. VI: Венцано - Винона /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1892.-488 с.
 3. Энциклопедическій словарь. Т. VIА: Винословіе - Воланъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1892.- С. 489-944
 4. Энциклопедическій словарь. Т. VI1: Волапюкъ - Выговскіе /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1892.-480 с.
 5. Энциклопедическій словарь. Т. VIIА:Выговскій - Гальбанъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1892.-С. 481-952

1893

 1. Энциклопедическій словарь. Т. VIIIА:Германія - Го /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1893.- С. 479-958
 2. Энциклопедическій словарь. Т. 1Х: Гоа - Граверъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1893.- 474 с.
 3. Энциклопедическій словарь. Т. IXА: Гравилатъ – Давенантъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1893.-С. 475-974
 4. Энциклопедическій словарь. Т. Х: Давенпортъ - Десминъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1893.- 480 с.
 5. Энциклопедическій словарь. Т. ХА: Десмургія - Домиціанъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1893.-С. 481-960 с.
 6. Энциклопедическій словарь. Т. Х1: Домиціи –Евреинова /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1893.- 466 с.

1894

 1. Энциклопедическій словарь. Т. VIII: Гальбергъ - Германій /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1894.- 478 с.
 2. Энциклопедическій словарь. Т. Х1А: Евреинові - Жилонъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1894.- С. 467-958
 3. Энциклопедическій словарь. Т. Х11: Жилы - Земпахъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1894.- 480 с.
 4. Энциклопедическій словарь. Т. Х11.А : Земперъ - Имидокислоты /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1894.-С. 481- 960 с.


1895

 1. Энциклопедическій словарь. Т. XIV: Калака - Кардамъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1895.-480 с.
 2. Энциклопедическій словарь. Т. XIVА: Карданахи - Керо /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1895.-С. 481-960
 3. Энциклопедическій словарь. Т. XV: Керосинъ –Коайе /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1895.- 478 с.
 4. Энциклопедическій словарь. Т. XVА: Коала - Конкордія /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1895.-С. 479- 960
 5. Энциклопедическій словарь. Т. XV1: Конкордъ – Кояловичъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1895.- 480 с.
 6. Энциклопедическій словарь. Т. XV1А : Кояловичъ - Кулонъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1895.-С. 481-960

1896

 1. Энциклопедическій словарь. Т. XV11: Култагой - Ледъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1896.- 482 с.
 2. Энциклопедическій словарь. Т. XV11А: Ледье - Лопаревъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1896.-С. 483-960
 3. Энциклопедическій словарь. Т. ХVIII: Лопари - Малолътніе преступники /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1896.-480 с.
 4. Энциклопедическій словарь. Т. VIIIА: Малолътство – Мейшагола /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1896.-С. 481-958
 5. Энциклопедическій словарь. Т. Х1Х: Мекененъ – Мифу - Баня /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1896.- 476 с.
 6. Энциклопедическій словарь. Т. Х1ХА: Михаила орденъ - Московскій Телеграфъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1896.-С. 477-960

1897

 1. Энциклопедическій словарь. Т. ХХ: Московській Университетъ – Наказанія исправительныя /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1897.-480 с.
 2. Энциклопедическій словарь. Т. ХХА :Наказный атаманъ - Неясыти /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1897.-С. 481-960
 3. Энциклопедическій словарь. Т. ХХ1: Нибелунги - Нэффцеръ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1897.- 480 с.
 4. Энциклопедическій словарь. Т. ХХ1А:Нэшвилль – Опацкій /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1897.-С. 481-957
 5. Энциклопедическій словарь. Т. ХХ11: Опека-Оутсайдеръ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1897.- 480 с.
 6. Энциклопедическій словарь. Т. ХХ11А: Оуэнъ – Патентъ о поединкахъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1897.- С. 481-960

1898

 1. Энциклопедическій словарь. Т. ХХ111: Патенты на изобрътенія – Петропавловській /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1898.-474 с.
 2. Энциклопедическій словарь. Т. ХХ111А:Петропавловській – Поватажное /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1898.-С. 475-958
 3. Энциклопедическій словарь. Т. ХXIV: Повелительное наклоненіе – Полярныя координаты /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1898.- 474 с.
 4. Энциклопедическій словарь. Т. ХXIVА: Полярныя сіянія - Прая /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1898.-С. 475- 958
 5. Энциклопедическій словарь. Т. XХV: Праяга - Просрочка отпуска /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1898.- 478 с.
 6. Энциклопедическій словарь. Т. ХXVА:Простатитъ - Работный домъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1898.- С. 479-958

1899

 1. Энциклопедическій словарь. Т. ХХVI: Рабочая книжка – Резолюція /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1899.-480 с.
 2. Энциклопедическій словарь. Т. ХХVIА: Резонансъ и резонаторы – Роза ди-Тиволи /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1899.-С. 481-960
 3. Энциклопедическій словарь. Т. ХХVII: Розавенъ - Ръпа /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1899.-480 с.
 4. Энциклопедическій словарь. Т. ХХVIIА:Ръпина – Рясское и Россія /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1899.- С. 481-532, 1-420
 5. Энциклопедическій словарь. Т. ХХVIII: Россія и С - Саварна /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Литографія (И.А. Ефрона), 1899.- С. 421-889

1900

 1. Энциклопедическій словарь. Т. ХХVIIIА : Саварни – Сахаронъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. «Издательское Дъло», Брокгаузъ-Ефронъ, 1900.-496 с.
 2. Энциклопедическій словарь. Т. ХХ1Х: Сахаръ – Семь мудрецовъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. «Издательское Дъло», Брокгаузъ-Ефронъ, 1900.-468 с.
 3. Энциклопедическій словарь. Т. ХХ1ХА:Семь озеръ - Симфонія /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. «Издательское Дъло», Брокгаузъ-Ефронъ, 1900.-С. 469-942
 4. Энциклопедическій словарь. Т. ХХХ: Симъ – Слюзка /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. «Издательское Дъло», Брокгаузъ-Ефронъ, 1900.- 480 с.
 5. Энциклопедическій словарь. Т.ХХХА Слюзъ – Софія Палеологъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. «Издательское Дъло», Брокгаузъ-Ефронъ, 1900.-С. 481-960
 6. Энциклопедическій словарь. Т. ХХХ1: Софія – Статика /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. «Издательское Дъло», Брокгаузъ-Ефронъ, 1900.-472 с.

1901

 1. Энциклопедическій словарь. Т. ХХХIА : Статика – Судоустройство /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. «Издательское Дъло», Брокгаузъ-Ефронъ, 1901.-С. 473-954
 2. Энциклопедическій словарь. Т. ХХХ11: Судоходные сборы – Таицы /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. «Издательское Дъло», Брокгаузъ-Ефронъ, 1901.- 480 с.
 3. Энциклопедическій словарь. Т. ХХХIIА: Тай – Термиты /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. «Издательское Дъло», Брокгаузъ-Ефронъ, 1901.-С. 481-960
 4. Энциклопедическій словарь. Т. ХХХ111: Термическія ощущенія – Томбази /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. «Издательское Дъло», Брокгаузъ-Ефронъ, 1901.-478 с.
 5. Энциклопедическій словарь. Т. ХХХ111А :: Томбигби – Трульскій соборъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. «Издательское Дъло», Брокгаузъ-Ефронъ, 1901.-С. 479-960

1902

 1. Энциклопедическій словарь. Т. ХХХ1V: Трумпъ – Углеродистый кальцій /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. «Издательское Дъло», Брокгаузъ-Ефронъ, 1902.-482 с.
 2. Энциклопедическій словарь. Т. ХХХ1VА: Углеродъ – Усиліе /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. «Издательское Дъло», Брокгаузъ-Ефронъ, 1902.-С. 483-960
 3. Энциклопедическій словарь. Т. ХХХV: Усинскій пограничный округъ – Фенолъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. «Издательское Дъло», Брокгаузъ-Ефронъ, 1902.- 476 с.
 4. Энциклопедическій словарь. Т. ХХХVА: Фенолы – Финляндія /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1902.-С. 477-960
 5. Энциклопедическій словарь. Т. ХХХVI : Финляндія – Франконія/Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1902.- 478 с.
 6. Энциклопедическій словарь. Т. ХХХVIА: Франконская династія –Хаки /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1902.- С. 479-956

1903

 1. Энциклопедическій словарь. Т. ХХХVI1: Хакимъ – Ходоровъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1903.- 478 с.
 2. Энциклопедическій словарь. Т. ХХХVI1А: Ходскій – Цензура /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ., Брокгаузъ-Ефронъ, 1903.- С. 479- 962
 3. Энциклопедическій словарь. Т. ХХХVIII: Цензурный Комитетъ – Человъкъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1903.-482 с.
 4. Энциклопедическій словарь. Т. ХХХVIIIА: Человъкъ – Чугуевскій полкъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1903.- С. 483-958
 5. Энциклопедическій словарь. Т. ХХХIХ: Чугуевъ – Шенъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1903.-480 с.
 6. Энциклопедическій словарь. Т. ХХХIХА: Шенъе – Шуйскій монастырь /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1903.-С. 481-960

1904

 1. Энциклопедическій словарь. Т. X: Шуйское – Электровозбудимость /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1904.- 468 с.
 2. Энциклопедическій словарь. Т. XLА: Электровозбудительная сила – Эрготинъ /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1904.- С. 469-954
 3. Энциклопедическій словарь. Т. XLI: Эрданъ –Яйценошеніе /Под. ред. И.Е. Андреевскаго, К.К. Арсеньева, О.О. Петрушевскаго; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1904.-576 с.

1905

 1. Энциклопедическій словарь Дополнительный Т. 1: Аа –Вяхирь /Под. ред. К.К. Арсеньева, В.Т. Шевякова; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ- Ефронъ, 1905.- 478 с.
 2. Энциклопедическій словарь. Дополнительный Т.1А:Гаагская конференція – Кочубей /Под. ред. К.К. Арсеньева, В.Т. Шевякова; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ- Ефронъ, 1905.- С. 482-956

1906

 1. Энциклопедическій словарь. Т. II: Кошбухъ-Прусикъ /Под. ред. К.К. Арсеньева, В.Т. Шевякова; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ- Ефронъ, 1906.-480 с.

1907

 1. Энциклопедическій словарь. Дополнительный Т.II: Пруссія-Оома. Россія /Под. ред. К.К. Арсеньева, В.Т. Шевякова; Издатели Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронь.- С.-Петербургъ: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ- Ефронъ, 1907.-С. 481-XCVIII

1908

 1. Орлова О.М. Промысловое птицеводство Ч. 1-я: Яйцепромышленное хозяйство – яйценоскія породы, мясопромышленное хозяйство – мясныя породы : 2-е изд.- Ст. Боровенка Николаевск. ж. д. Новгор. губ. : Практич. школа птицевод., 1908.-109 с.

1917

 1. Орлова О.М. Промысловое птицеводство. Ч. 1-я: Яйцепромышленное хозяйство – яйценоскія породы, мясопромышленное хозяйство – мясныя породы. Водяная птица : 4-е изд.- Ст. Боровенка Новг. Губ., Ст. Турцевичъ Никол. ж. д.: Школа птицеводства, 1917.- 266 с.

1919

 1. Учебникъ микроскопической анатоміи человъка Ф. Штёра . Вып.2: 4-е рус. изд./Перераб. и доп. А.С. Догелемъ, А.В. Немилов.- Петроградъ: Изд. К.Л. Риккера, 1919.-814 с.

1923

 1. Армстронг Промышленное птицеводство в Северной Америке. Ч.1. Куры: Перевод с англ. В.Н. Покровский.- Прага: The YMCA PRESS Ltd., 1923.-171 c.

1928

 1. Автократов Д.М. Курс анатомии домашних птиц.-М.-Л.: Госиздат, 1928.- 245 с.

1930

 1. Коліух Д. Пух і перо та користь од них.- Харків: Радянський селянин, 1930.- 70 с.

1935

 1. Осборн Т.Б. Растительные белки: Перевод с англ. В.Л. Крековича, М.П. Знаменской / Под. ред. А.Р. Кизель.- М.-Л.: Гос. изд-во биол. и мед. лит-ры, 1935.-220 с.

1939

 1. Зеленская К.В., Петров С.Г., Шаповалов Я.Я. Материалы к стандартам кур белый леггорн, род-айланд и пекинских уток/ НКЗ РСФСР, НИИП.- М.-Л.: Пищепромиздат, 1939.-93 с.
 2. Материалы к изучению патологии эмбрионального развития птиц. Вып. 2 /НКЗ РСФСР, НИИП; Под ред. Э.Э. Пенионжкевича.- М.-Л.: Пищепромиздат, 1939.-102 с.
 3. Юрловские куры и холмогорские гуси / Наркомзем, НИИП; Под. ред. Э.Э. Пенионжкевича.-ОГИЗ-СЕЛЬХОЗГИЗ, 1939.-89 с.

1940

 1. Продуктивность кур пород леггорн и род-айланд и бонитировка суточных цыплят /НКЗ РСФСР, НИИП; Под. ред. Э.Э. Пенионжкевича.- М.: СЕЛЬХОЗГИЗ, 1940.-128 с.

1941

 1. Poultry Science: Official journal of Poultry Science Association.- 1941.-Vol.XX, N 5, N 6

1945

 1. Poultry Science: Official journal of Poultry Science Association.- 1945.-Vol. XXIV, N 4, N 5, N 6

1946

 1. Poultry Science: Official journal of Poultry Science Association.- 1946.-Vol. XXV, N 6

1948

 1. Книпович М.Ф. Словарь медицинской терминологии : латинско-украинско-русский.- К.: Государственное медицинское изд-во УССР, 1948.-442 с.

Копіювання матеріалів без посилання на наш сайт заборонено!

 

Пошук по сайту

Оголошення

 Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора ДП «ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН» (детальніше)

Запрошуємо молодих вчених до участі в конференції (30.10.18) (детальніше)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Оголошується набір статей до НТБ № 120   (до 15.11.18) (детальніше)

(завантажити правила оформлення)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Предлагаем исследования качаства кормов и продукции животного происхождения: (Прайс 2018)

 • зоохимический анализ кормов и их компонентов;
  минеральный состав;
  исследования качества молока и мяса;
  микробиологические исследования;
  токсичность кормов;
  исследования продукции пчеловодства;
  молекулярно-генетические исследования;
  биохимические показатели.


Литература