Вітчизняне конярство: досвід століть (1848 – 2010 рр.): бібліографічний покажчик у 2-х частинах / НААНУ, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, наук. ред. Є. В. Руденко; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2011. – 274 с.


Внесок вчених Інституту тваринництва УААН у розвиток наукового конярства України : бібліограф. покажчик наукових праць за історичний період існування установи (1944 – 2009 роки) / УААН. Інститут тваринництва; уклад. В. В. Кунець, І. В. Ткачова, Л. В. Гончаренко; наук. ред. Є. В. Руденко. – Х., 2009. – 74 с.


Сільськогосподарська біотехнологія у працях учених Інституту тваринництва НААН : традиції та новації  :  наук.-доп.  бібліограф. покажчик  (1937  –  2012  роки) / НААН.  Ін-т твар-ва ; уклад. : В. В. Кунець, М. Ю. Трубай, Н.  В. Камишан,  Л.  В. Гончаренко, Л. І. Помітун, О. Ю. Трубай. – Х., 2013. – 297 с. (Кн.1). 

 


 

ОМЕЛЬЯНЕНКО АНДРІЙ ОКСЕНТІЙОВИЧ: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961 – 2010 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, Н. В. Камишан, О. М. Панченко; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. 2-ге вид., перероб. І доп. Харків, 2021. 144 с. (Кн. 27).

 

 

 


 ЦЮПКО Василь Васильович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961 – 2015 рр. : 2-ге вид., перероб. та доп. / Інститут тваринництва НААН ; уклад. В. В. Кунець, О.М. Панченко, Н. В. Камишан, В. В. Проніна ; авт. вступ. ст. Є. В. Руденко. Харків, 2021. 108 с. (Кн. 26).

 

 

 

 

 Презентація до доповіді к. і. н. Кунець В. В. "До 90-річчя від дня народження професора Цюпка Василя Васильовича"


ВОЛКОВ Дмитро Андрійович : біобібліографічний покажчик наукових праць (1951 – 2015 рр.) / НААН. Інститут тваринництва. 2-е вид., перероб. та доп. ; укладачі : В. В. Кунець, І. В. Ткачова, Н. В. Камишан ; авт. вступ. ст. І. А. Помітун, І. В. Ткачова.Харків, 2019.43 с. (Кн. 22).

 

 

  

 


 ЯЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ: біобібліограф. покажчик наукових праць за 1931 – 1997 роки / НААН, Інститут тваринництва; уклад. В. В. Кунець, Н. В. Камишан. – Харків, 2018. – 26 с. – (Кн. 20).

 

 

 

 


ОМЕЛЬЯНЕНКО АНДРІЙ ОКСЕНТІЙОВИЧ: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961 – 2010 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, М. Ю. Трубай, Н. В. Камишан, І. Ф. Парасочка.  – Х., 2017. – 110 с (Кн. 16).

 

 

 


  ВАКУЛЕНКО Іван Семенович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1968–2016 рр. / НААН, Інститут тваринництва; уклад.: В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко, Н. В. Камишан, В. C. Петраш; наук. ред. Є. В. Руденко ; автор вступ. статті Є. В. Руденко; перекл. англ. В.О. Даншин. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х., 2017. –  60 с. (Кн.18)

 

 


 ЕЙСНЕР Федір Федорович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1940–1991 рр. / НААН, Ін-т тваринництва ; уклад. В. В. Кунець, О. Ю. Трубай, Н. В. Камишан, авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2016. – 82 с. (Кн. 15).

 

 

Презентація до доповіді к. і. н. Кунець В. В. "Ф. Ф. Ейснер – видатний Учений селекціонер та особистість (до 100 річчя від дня народження)"

 


ХВАТОВ Анатолій Іванович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1973 – 2016 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, Т. А. Стрижак, М. А. Хватова, Н. В. Камишан, О. Ю. Трубай, М. Ю. Трубай, Л. В. Гончаренко, І. Ф. Парасочка; наук. ред. Є. В. Руденко; авт. вступ. ст. Т. А. Стрижак. – Х., 2016. – 66 с. (Кн. 14).

 

 

 


 ДІБІРОВ Магомед Курамагомедович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1977 – 2006 рр. / НААН, Ін-т тваринництва ; уклад. В. В. Кунець, Н. В. Камишан, Л. В. Гончаренко; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2015. – 28 с. (Кн. 13).

 

 

 

 


МИХАЛЬЧЕНКО Степан Адамович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1989–2015 рр. / НААН, Ін-т тваринництва ; уклад. В. В. Кунець, І. В. Ткачова, Н. В. Камишан, Л. В. Гончаренко ; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2015. – 46 с. (Історико-бібліографічна серія "Інститут тваринництва Нац. акад. аграр. наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах". Кн. 11).

 


 БУГРОВ Олексій Дмитрович: біобіліографічний покажчик наукових праць 1962–2014 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, М. Ю. Трубай, Т. М. Очковська, Л. В. Гончаренко; наук. ред. та автор вступ. ст. Є. В. Руденко; перекл. англ. Ю. Є. Андренко. – [вид. друге, перероб. та доп.]. – Х., 2015. – 130 с. – (Історико-бібліографічна серія "Інститут тваринництва Нац. акад. аграр. наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах". Кн. 10). БОГДАНОВ Григорій Олександрович: біобібліогр. покажч. наук. праць за 1951–2012 роки / НААН, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т тваринництва ; уклад. В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко, Є. В. Руденко, В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко, Н. В. Камишан ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. Я. М. Гадзало ; пер. англ. Ю. Є. Андренко. – Х., 2015. – 160 с. ; портр. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. акад. аграр. наук України» / НААН, ННСГБ).

 


 

БЄЛІКОВ Анатолій Андрійович: біобіліогр. покажч. наук. пр. за 1966 – 2014 рр. / НААН, Ін-т тваринництва ; уклад. В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко, Н. В. Камишан, І. Ф. Парасочка, І. М. Мартинюк, О. М. Церенюк, М. А. Хватова ; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2015. – 67 с. (Кн. 9).

 

 

 

 


 

МЕДВЕДЄВ В’ячеслав Олександрович: біобіліогр. покажч. наук. пр. за 1954 – 2011 рр. / НААН, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, О. М. Цере­нюк, Н. В. Камишан, М. А. Хватова, Л. В. Гончаренко, І. Ф. Парасочка; авт. вступ. ст. О. М. Церенюк. – Х., 2014. – 108 с. (Кн. 8).

 

 

  


 Смирнов Ігор Васильович

СМИРНОВ Ігор Васильович: біобібліогр. покаж. наук. пр. за 1938-1986 рр. / НААНУ, Інститут тваринництва; уклад. В.В. Кунець, М.Ю. Трубай, Л.В. Гончаренко, Т.М. Очковська; перекл. англ. Ю. Є. Андренко; наук. ред. Є.В. Руденко. – Х., 2012. – 48 с.

 

 

 


 Волков Дмитрій Андрійович

 

ВОЛКОВ Дмитрій Андрійович: біобібліогр. покаж. наук. праць (1951 - 2009 рр.) / УААН. Інститут тваринництва; упорядники: В. В. Кунець, І. В. Ткачова, Л. В. Гончаренко; наук. ред. Є. В. Руденко; авт. вступ. статті І.А. Помітун. – Х., 2009. – 32 с.

 


Піскун Віктор Іванович

 

ПІСКУН Віктор Іванович: біобібліогр. покаж. публікацій за 1972–2011 рр. / НААН, Інститут тваринництва; В. В. Кунець, Т. М. Очковська, Л. В. Гончаренко, М. Ю. Трубай; наук. ред. та автор вступ. ст. Є. В. Руденко; перекл. англ. Ю. Є. Андренко. – Х., 2011. – 28 с.

 

 


 Вакуленко Іван Семенович

ВАКУЛЕНКО Іван Семенович: біобібліогр. покаж. наук. праць за 1968-2012 рр. / НААН, Інститут тваринництва; Упорядники: В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко, Н. В. Камишан, В. C. Петраш; Наук. редактор І. А. Іонов; автор вступної статті І. А. Іонов; перекл. англ. В.О. Даншин. – Х., 2012. – 44 с.

 

 


Цюпко Василь Васильович 

  

ЦЮПКО Василь Васильович: біобіліогр. покажч. наук. пр. за 1961 – 2010 рр. / НААНУ, Ін-т тваринництва; уклад. В. В. Кунець, В. В. Проніна, Л. В. Гончаренко; авт. вступ. ст. Є. В. Руденко; перекл. англ. Ю. Є. Андренко. – Х. 2011 р. -57 с.

 

 


Павленко Михайло Петрович

  

ПАВЛЕНКО Михайло Петрович:  біобібліогр. покаж. наук. праць за 1971 – 2012 рр. / уклад. В. В. Кунець, Н. В. Камишан, Л. В. Гончаренко; НААН. Ін-т твар-ва. – Х., 2013. – 80 с. (Кн. 3).

 

 

 


Трішин Олексій КостянтиновичТРІШИН Олексій Костянтинович:  біобібліогр. покаж. наук. праць  за  1976–2012 рр. / НААН, ДНСГБ,   Ін-т тваринництва ;  уклад. :  В. А. Вергунов,  О. П. Анікіна,  В. В. Кунець, Л. В. Гончаренко ; наук. ред. В. А. Вергунов ;  авт.  вступ.  ст.  М. В. Зубець ;  перекл.  англ. Т. Е. Ткачика.  – Х. :  НТМТ, 2012.  –  80 с.; порт.  – (Біобібліогр. сер. «Академіки Національної академії аграрних наук України» / НААН, ДНСГБ).

 

 

 


БІЛОГУБ  Данило Кирилович:  біобіліогр.  покажч.  наук. пр.  за  1926–1981  рр.  / НААНУ, Ін-т тваринництва; уклад. В. В.  Кунець,  Н. В. Камишан, Л. В. Гончаренко; авт. вступ. ст. В. В. Кунець. – Х., 2014. – 38 с.

Розділи

Викладення

Дата і місце

заснування

1929 р., м. Харків

Стан на рік заснування:

Фонди

 

 

 

Читачі

 

 

1929 р. – декілька тисяч екз. (за звітом 1944 р.);

1941 – 1943 рр. – фонд повністю знищений;

1944 р. – 341 екз.

 

1944 р. – 51 абонент

Основні віхи розвитку

1929 р. –рік заснування;

1944 рр. – розпочато комплектування фонду бібліотеки.

Видатні вчені, що працювали у стінах бібліотеки

– акад. Безуглий М. Д. – біотехнологія: трансплантація ембріонів с.-г. тварин;

– акад. Берзінь Я. М. – мінеральне живлення тварин; боротьба з заразливими захворюваннями тварин;

– акад. Богданов Г. О. – годівля с.-г. тварин, технологія виробництва та використання кормів. проф.;

– акад. Буркат В. П. – розведення та селекція с.-г. тварин;

– акад. Даниленко Й. А. – технологія утримання та годівля тварин;

– акад. Омельяненко А. О. – економіка та організація виробництва продуктів тваринництва;

– акад. Осташко Ф. І. – біотехнологія; біологія відтворення та штучне запліднення с.-г. тварин;

– акад. Трішин О. К. – технологія виробництва молока;

– чл.-кор., проф. Ейснер Ф. Ф. – розвиток та селекція великої рогатої худоби;

– проф. Адмін Є. І. – технологія утримання молочної худоби,

– проф. Бондаренко О. П. – свинарство;

– проф. Бугров О. Д. - біотехнологія; відтворення та штучне запліднення тварин;

– проф. Волков Д. А. – конярство; розведення та селекція коней;

– проф. Доротюк Е. М. – селекція м’ясної худоби;

– проф. Гноєвий В. І. – кормовиробництво;

– проф. Кандиба В. М. – технологія годівлі с.-г. тварин, використання кормів та виробництво продуктів тваринництва;

– проф. Ключніков В. К. – розведення та селекція в конярстві;

– проф. Кутіков С. Й. – економіка сіл. гос-ва;

– проф. Медведєв В. О. – селекція та розведення в свинарстві;

– проф. Мирось В. В. – розведення та селекція в кролівництві;

– проф. Мовчан В. А. – рибництво;

– проф. Пшеничний П. Д. – годівля с.-г. тварин;

– проф. Рижков В. Г. – економіка АПК;

– проф. Смірнов І. В. – кріоконсервація та штучне запліднення;

– проф. Цюпко В. В. - фізіологія та біохімія с.-г. тварин;

– проф. Чигринов Є. І. – технологія утримання великої рогатої худоби;

- проф. Яценко О. Ю. – розведення та селекція великої рогатої худоби; – – Поніровський П. І. – фізіологія с.-г. тварин;

Русько М. П. – кормовиробництво;

Савран В. П. – механізація та автоматизація сіл. гос-ва.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА НААН


  Наукова бібліотека Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України (НБ ІТ НААН) є крупною науковою бібліотекою серед інститутів аграрного профілю в Україні і країнах СНД. На сучасному етапі робота бібліотеки ведеться за двома напрямами – інформаційно-консалтинговий супровід науково-дослідної роботи вчених-тваринників та дослідження з історії аграрної науки. Бібліотеку підпорядковано Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН.
Бібліотека є членом International Association of Agricultural Information Specialists (IAALD) та співвиконавцем наукової програми    «Наукові основи ефективного функціонування та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки в конкурентних умовах міжнародної інтеграції («Інноваційний розвиток»).

У різні періоди бібліотека змінювала свою назву:
8.10.1929 – 15.05.1930 рр. – Наукова бібліотека Українського інституту молочного господарства
15.05.1930 – 14.12.1934 –  Наукова бібліотека Південного інституту молочного господарства
14.12.1934 – квітень 1935 – Наукова бібліотека Українського науково-дослідного інституту великої рогатої худоби
квітень 1935 – 19.05.1956 – Наукова бібліотека Українського науково-дослідного інституту тваринництва
19.05.1956 – 30.08.1991 – Наукова бібліотека Науково-дослідний інституту тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР
30.08.1991 – 14.04.1992 – Наукова бібліотека Українського науково-дослідного інституту тваринництва
14.04.1992 – 7.09.2010 – Наукова бібліотека Інститут тваринництва Української академії аграрних наук
7.09.2010 – до тепер – Наукова бібліотека Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України

  В історії становлення та розвитку бібліотеки можна виокремити чотири основні етапи:

  Період становлення (жовтень 1929 – вересень1941) – формування бібліотечного фонду на базі книжкового масиву зоотехнічного відділу Харківської крайової сільськогосподарської дослідної станції; розширення штату працівників;

  Період руйнації (вересня 1941 – вересень 1943) – під час німецької окупації Харкова весь бібліотечний фонд загинув;

  Період відродження (1944 – 1946) – відновлення комплектування за рахунок книгообміну, придбання книг на базарі, у букіністичних магазинах та приватних бібліотеках; передплата вітчизняних та іноземних видань; організація пересувної бібліотечки художньої літератури;

  Період розвитку (1947 – до тепер) – багатофункціональність, комп’ютеризація, науково-дослідна робота: I підперіод (1947 – 1952) – затверджено перші «Правила користування бібліотекою»; сформовано бібліотечне ядро; передплата іноземної літератури за валютним лімітом; налагоджено книгообмін; організовано міжбібліотечний абонемент; бібліографічна робота (складання бібліографічних списків російської та іноземної літератури); сформовано довідково-пошуковий апарат (абетковий каталог, картотека лекцій товариства з розповсюдження політичних та наукових знань, картотека друкованих праць співробітників інституту, розпочато роботу зі складання каталогу іноземної літератури);  ІІ підперіод (1977 – 1990) – виконання програми досліджень з удосконалення інформаційно-бібліотечного обслуговування читачів під керівництвом Наукової бібліотеки Південного відділення ВАСГНІЛ; ІІІ підперіод (1991 – 2008) – комп’ютеризація бібліотеки. Розпочато створення електронного каталогу на базі інформаційно-пошукової системи CDS/ISIS; IV підперіод (2009 – до тепер) – бібліотека у складі лабораторії досліджень з питань інтелектуальної власності, науково-інформаційних технологій та маркетингу інновацій; інформаційно-консалтинговий супровід науково-дослідної роботи вчених-тваринників; репрезентація наукового доробку вчених інституту; науково-дослідна робота з історії аграрної науки.  Результати досліджень висвітлено у власній історико-бібліографічній серії «Наукові здобутки вчених інституту Національної академії аграрних наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах». Видання монографій, науково-допоміжних посібників, біо- та бібліографічних покажчиків. Проведення лекцій, семінарів, урочистих вчених рад, присвячених пам’ятним датам та ювілеям. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (підключення бібліотеки до мережі Інтернет; створено веб-сторінку наукової бібліотеки на сайті інституту;  конвертація електронних образів з ІПС CDS/ISIS в IRBIS; наповнення електронного каталогу та картотек, повнотекстових баз даних).

  Структура бібліотеки  складається з абонементу, читальної зали, відділу іноземної літератури, книгосховища.  Кількість зареєстрованих читачів 1 січня 2017 р. становить – 461. Загальна кількість відвідувань за останні три роки у середньому становить – 10500, книговидача – 54000 екз.
Документально-інформаційна база складає 101064 примірників: основний фонд (у т.ч. дисертації та автореферати дисертацій) – 59724 прим.; наукові і науково-виробничі журнали (у т.ч. іноземні) – 41007; нормативна література – 278.

  Фонд раритетної та рідкісної літератури налічує 303 екземпляри та містить видання з 1791 р. Унікальними серед книг бібліотеки є прижиттєві видання класиків зоотехнічної науки: П.М. Кулешова, М.П. Чирвінського, М.І. Придорогіна, І.І. Іванова, Є.А. Богданова, М.Ф. Іванова, Ю.Ф. Ліскуна, М.Д. Потьомкіна, Д.А. Кисловського та інших.
Довідково-пошуковий апарат бібліотеки складається з абеткового та систематичного каталогів, картотеки авторефератів дисертацій, картотеки дисертацій, картотеки періодики, картотеки іноземної періодики, картотеки стандартів, електронного каталогу АБІС ІРБІС (12630 записів).

  Електронними ресурсами бібліотеки є електронні картотеки: обмінного фонду; фонду раритетних та рідкісних видань ХVІІІ – ХІХ ст.; фонду іноземної літератури (німецької, французької, польської угорської), фонду дисертацій. Повнотекстовими базами даних наукової інформації є БД друкованого органу інституту «Науково-технічного бюлетеня», повнотекстова БД бібліографічних покажчиків. З 1994 р. формується електронний каталог, який відображає інформацію про видання, що надходять до фонду бібліотеки у режимі поточного та ретроспективного комплектування.

  Бібліотека входить до складу Консультаційного центру з тваринництва інституту, де можна в режимі он-лайн отримати відповіді на запитання науковців та фахівців аграрного профілю. Режим доступу: http://avianua.com/info/animal.php

  У 2012 році засновано серію «Наукові здобутки вчених Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах», яка є важливою джерельною базою наукових досліджень з історії аграрної науки України, сприяє виявленню динаміки змін пріоритетних наукових напрямів, актуалізації окремих проблем історії вітчизняної зоотехнічної науки та галузевої дослідної справи, надає їй портретної конкретики, визначає місце установи в інтелектуальній спадщині української нації. За 4 роки (2012 – 2016) у серії видано 16 книг.  Серію відкрито науково-допоміжним бібліографічним покажчиком «Сільськогосподарська біотехнологія у працях учених Інституту тваринництва НААН: традиції та новації (1937 – 2012)», в якому репрезентовано наукову спадщину вчених інституту в становленні та розвитку теоретичних засад сільськогосподарської біотехнології.
У цій серії вишли дві монографії з історії окремих наукових напрямів у галузі тваринництва: «Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин: історія, вчені, досягнення (історичний нарис)» (2013) та «Науковий доробок учених у розвиток вітчизняного конярства та кіннозаводства» (2014).

  Більшість випусків представлено біобібліографічними покажчиками наукових праць видатних учених інституту: Ф.Ф. Ейснера, А. О. Омельяненка, М. П. Павленка, Д. К. Білогуба, В. О. Медведєва, А. А. Бєлікова, О. Д. Бугрова, С. А. Михальченка, М. К. Дібірова, А. А. Хватова та ін.

  Окремим фундаментальним виданням є бібліографічний покажчик у 2-х частинах «Вітчизняне конярство: досвід століть (1848 – 2010 рр.) (2011), в якому вперше комплексно відображено та систематизовано наукові доробки вітчизняних учених, фахівців та установ у галузі конярства другої половини ХІХ–ХХІ ст.

  У 1980 р. колектив бібліотеки нагороджено Почесною грамотою Президіуму Південного відділення ВАСГНІЛ за високі показники у роботі. Численними урядовими нагородами у різні роки було відмічено очільників бібліотеки: Лідія Пилипівна Чуєнко (1948–1981) нагороджена Грамотою Міністерства культури УРСР (1967) та ювілейною медаллю «За доблестный труд» (1970), Грамотою Харківської обласної ради народних депутатів (1979) та Кунець Вікторія Вячеславівна (1994 до тепер) – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, нагороджена Подякою Міністра аграрної політики України (2009), Почесною грамотою Президента Української академії аграрних наук (2010), Грамотою Міністра культури України (2017).


БІБЛІОТЕКА – ВЧЕНИМ: ЧАСИ ТА ЛЮДИ

(До 100-річчя з дня народження Л.Ф. Чуєнко)

8 жовтня 2009 р. виповнилося 85 років від дня заснування Інституту тваринництва УААН. Це ювілей і наукової бібліотеки інституту, яка є його ровесницею.

Бібліотека формувалася на базі книжкового фонду зоотехнічного відділу Харківської крайової сільськогосподарської дослідної станції – попередниці інституту.

У перші роки в бібліотеці працював один завідуючий, але ж розширювався штат інституту та поповнювався книжковий фонд, і в 1932 р. було введено ще одну одиницю бібліотекаря.

Під час німецької окупації майже весь книжковий фонд бібліотеки загинув. Евакуації підлягали лише найбільш цінні архівні документи. Відновлення книжкового фонду розпочалося в 1944 р. Тоді, по суті, довелося заново відроджувати бібліотеку, і в цьому велику допомогу інституту надали бібліотеки Всесоюзного інституту тваринництва, ВАСГНІЛ та інші. Вже на той час, завдяки політиці уряду бібліотека мала нагоду одержувати обов'язковий примірник друкарської продукції. Література придбана в ті роки, не втратила своєї цінності й сьогодні.

Із повоєнних років колектив бібліотеки очолювала Л. П. Чуєнко, яка багато зробила для розширення книжкового фонду. Це людина з цікавою та нелегкою долею.

Лідія Пилипівна Чуєнко народилася 1 грудня 1909 р. в с. Волошино Кривоозерського району Одеської області в сім'ї фармацевтів. Батьки займалися фармакопеєю і лікуванням хворих.

Історичні події 1917 р. круто змінили спосіб життя багатьох людей. Наставали суворі часи – війни, розруха, хвороби, епідемії. Від висипного тифу вмирає батько і вся тяжкість сімейних турбот лягає на молоду Ліду.

У 1920 р. вона закінчує початкове училище і так само, як її батько, чим може допомагає нужденним: відвідує хворих, розносить їм ліки, які ще залишилися в домі, перев'язує рани.

У шістнадцять років комсомолка Ліда стає писарем у начальника штабу Другої кінної армії, яка вступила на Україну. Доводилося займатися не тільки протокольними справами, але і складати і передавати відомості про бойові дії, друкувати рапорти і доповіді командирів і перев'язувати поранених бійців.

У 1924 р. закінчила курси підготовки педагогічних фахівців для роботи в дитячих установах, в 1927 р. була направлена в Першотравневий педтехнікум, вже з 1930 р. викладала українську мову в школах колгоспної і фабрично-заводської молоді, пізніше працювала інструктором міського відділу освіти в Полтаві.

У 1935 р. її направляють на боротьбу з дитячою безпритульністю. У приміщенні колишнього чоловічого монастиря була створена дитяча трудова колонія, в якій і довелося працювати молодому фахівцю. Особисте знайомство з А.С. Макаренко допомогло подолати багато труднощів пов'язаних з виховною роботою, адже колектив був дуже складний. Полтавська комуна стала великою гордістю в місті. Лідія Пилипівна була нагороджена грамотою за самовіддану роботу по ліквідації безпритульності в Харківській області.

У 1948 р. Л.П. Чуєнко прийшла на роботу до Українського науково-дослідного інституту тваринництва, де працювала до 1981 р. на посаді завідуючої бібліотеки. У цій же установі, з 1939 по 1941 рр., працював її чоловік, Дюріч Микола Григорович, на посаді директора інституту. Із перших днів війни Микола Григорович був мобілізований в лави Радянської Армії і в 1943 р. загинув у боях при звільненні м. Запоріжжя.

У 1957 р. Лідія Пилипівна заочно закінчила Харківський бібліотечний інститут. На змаганнях і оглядах наукових бібліотек займала почесні місця, одержувала грамоти Міністерства культури і сільського господарства СРСР і УРСР. Беззмінно 17 років пропрацювала головою профспілкової організації інституту. Для організації музею тваринництва зібрала великий фотодокументальний матеріал. Лідія Пилипівна нагороджена медаллю «За перемогу над Німеччиною», «За доблесну працю в роки війни».

Треба згадати й інших працівників бібліотеки, які віддавали сили та енергію для підняття наукового статусу бібліотеки.

Тривалий час у бібліотеці пліч-о-пліч з Лідією Пилипівною працювали: Марія Василівна Васильєва, Віра Семенівна Кудь, Ельза Йосипівна Бронфман, Олена Василівна Осташко, Тетяна Митрофанівна Ворон, Віра Яківна Корсун. Спільними зусиллями співробітників бібліотеки був налагоджений облік літератури, систематизація та каталогізація.

На фото колектив бібліотеки (зліва направо):1-й ряд – М.В. Васильєва, Л.П. Чуєнко,2-й ряд – В.С. Кудь, О. В. Шпатович, О.В. Осташко, Т.М. Ворон, О. Чабаєва (1980 р., м. Харків).

 За рік до фонду надходило до 5 тис. книг і періодичних видань. Поповнення фонду здійснювалось також за рахунок книгообміну. Література розсилалась до 265 організацій, у тому числі до 55 зарубіжних.

У 1980 р. колектив бібліотеки був нагороджений Почесною грамотою Президіума Південного відділення ВАСГНІЛ за високі показники в роботі.

„Дивовижна професія – бібліотекар, дивовижні люди – бібліотекарі, - відзначав академік Н. І. Вавілов. – Мало кому в голову приходить, що бібліотекар ретельно аналізує, постійно печеться, щоб збудити в людях постійну потребу в книзі, знаннях, прагненні до самоосвіти…”

Сьогодні робота наукової бібліотеки інституту спрямована на інформаційне-бібліогафічне забезпечення виконання науково-дослідних робіт з фундаментальних та прикладних досліджень природничих і технічних наук у сфері АПК.

Серед користувачів бібліотеки: науковці, аспіранти, студенти харківських вузів, жителі селища. Установою постійно проводиться документообмін виданнями інституту з іншими бібліотеками й установами України, Росії, Білорусі, Польщі, Словаччини.

На базі інформаційно-пошукової системи CDS/ISIS створюється єдина база даних.

Загальний фонд бібліотеки складає 98481 примірників. Зараз значну частину фонду бібліотеки складають раритетні видання XVIII-XIX ст., що були збережені навіть у важкі часи лихоліть. Цінними виданнями є праці видатних вчених-тваринників України та Росії – класиків науки. Не менш значущою є друкована продукція результатів наукових досягнень сучасних дослідників. Усі ці видання є національним надбанням країни.

Минуле… Воно цінне і дороге. Все що було, добре й погане, необхідно осмислити й оцінити, не забувати добрих традицій.

Пройдений шлях – це наше життя, наша історія, наша праця, наша пам'ять…

Спадкоємність поколінь, згуртованість колективу, злагодженість в роботі допоможуть у подоланні нинішніх суперечностей, складнощів і проблем.

Доречним буде згадати слова відомого поета К. Бальмонта:

 

Можно все заветное покинуть,

Можно все бесследно разлюбить,

Но нельзя к минувшему остынуть,

Но нельзя о прошлом позабыть.

Україна

Індекс

Назва

74476

Тваринництво України

74092

Вісник аграрної науки – 5 екз.

74348

Пропозиція

96287

Аграрний тиждень

37600

Тваринництво сьогодні

86088

Пожежна та технологічна безпека

30214

Праця і зарплата

 

 

 1. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / University of Education of Słupsk, Europian Union Coastal Conservation (Poland). – Słupsk, 1997. – Vol. 1. – 93 s.

  Шифр 23653
 2. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / University of Education of Słupsk (Poland). – Słupsk, 1999. – Vol. 3. – 118 s.

  Шифр 23654
 3. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2000. – Vol. 4. – 110 s.

  Шифр 23655
 4. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2001. – Vol. 5. – 86 s.

  Шифр 23656
 5. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2003. – Vol. 6. – 102 s.

  Шифр 23657
 6. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2005. – Vol. 9. – 200 s.

  Шифр 23658
 7. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2006. – Vol. 10. – 182 s.

  Шифр 23659
 8. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Academy (Poland). – Słupsk, 2009. – Vol. 13. – 199 s.

  Шифр 23660
 9. Bieguszewski H. Fizjologia zwierząt. Część II. Procesy fizjologiczne służące utrzymaniu życia zwierząt oraz organism i środowisko / Henryk Bieguszewski. – Słupsk, 1995. – 320 s.

  Шифр 23652
 10. Ekofizjologizne uwarunowania zdrowia człowieka : I konferencja naukowa starsi i młodsi – dziedzictwo mądrości / pod red. N. Kurhalyuk, P. Kamiński. – Słupsk, 2010. – 160 s.

  Шифр 23651
 11. Słupskie prace biologiczne / Pomorska Akademia Pedagogiczna. – Słupsk, 2005. – Nr 2. – 157 s.

  Шифр 23645
 12. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2006. – Nr 3. – 119 s.

  Шифр 23646
 13. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2007. – Nr 4. – 124 s.

  Шифр 23647
 14. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2008. – Nr 5. – 152 s.

  Шифр 23648
 15. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2009. – Nr 6. – 188 s.

  Шифр 23649
 16. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2010. – Nr 7. – 135 s.

  Шифр 23650
 17. Słupskie prace przyrodnicze / Pomorska Akademia Pedagogiczna. – Słupsk, 2001. – Nr 1. – 190 s. – (Ser. “Biologia eksperymentalna i ochrona środowiska”).

  Шифр 23644
 18. Słupskie prace przyrodnicze / Pomorska Akademia Pedagogiczna. – Słupsk, 2002. – Nr 1. – 108 s. – (Ser. “Botanika”).

  Шиф 23643
 19. Słupskie prace przyrodnicze / Pomorska Akademia Pedagogiczna. – Słupsk, 2002. – Nr 1. – 143 s. – (Ser. “Limnologia”).
 20. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / University of Education of Słupsk, Europian Union Coastal Conservation (Poland). – Słupsk, 1997. – Vol. 1. – 93 s.

  Шифр 23642
 21. Шифр23653
 22. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / University of Education of Słupsk (Poland). – Słupsk, 1999. – Vol. 3. – 118 s.

  Шифр  23654
 23. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2000. – Vol. 4. – 110 s.

  Шифр 23655
 24. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2001. – Vol. 5. – 86 s.

  Шифр 23656
 25. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2003. – Vol. 6. – 102 s.

  Шифр 23657
 26. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2005. – Vol. 9. – 200 s.

  Шифр 23658
 27. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Pedagogical University of Słupsk (Poland). – Słupsk, 2006. – Vol. 10. – 182 s.

  Шифр 23659
 28. Baltic Coastal Zone : Ecology. Protection. Shaping of Coastal Zone of Southern Baltic / Pomeranian Academy (Poland). – Słupsk, 2009. – Vol. 13. – 199 s.

  Шифр 23660
 29. Bieguszewski H. Fizjologia zwierząt. Część II. Procesy fizjologiczne służące utrzymaniu życia zwierząt oraz organism i środowisko / Henryk Bieguszewski. – Słupsk, 1995. – 320 s.

  Шифр 23652
 30. Ekofizjologizne uwarunowania zdrowia człowieka : I konferencja naukowa starsi i młodsi – dziedzictwo mądrości / pod red. N. Kurhalyuk, P. Kamiński. – Słupsk, 2010. – 160 s.

  Шифр 23651
 31. Słupskie prace biologiczne / Pomorska Akademia Pedagogiczna. – Słupsk, 2005. – Nr 2. – 157 s.

  Шифр 23645
 32. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2006. – Nr 3. – 119 s.

  Шифр 23646
 33. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2007. – Nr 4. – 124 s.

  Шифр 23647
 34. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2008. – Nr 5. – 152 s.

  Шифр 23648
 35. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2009. – Nr 6. – 188 s.

  Шифр 23649
 36. Słupskie prace biologiczne / Akademia Pomorska. – Słupsk, 2010. – Nr 7. – 135 s.

  Шифр 23650
 37. Słupskie prace przyrodnicze / Pomorska Akademia Pedagogiczna. – Słupsk, 2001. – Nr 1. – 190 s. – (Ser. “Biologia eksperymentalna i ochrona środowiska”).

  Шифр 23644
 38. Słupskie prace przyrodnicze / Pomorska Akademia Pedagogiczna. – Słupsk, 2002. – Nr 1. – 108 s. – (Ser. “Botanika”).

  Шифр 23643
 39. Słupskie prace przyrodnicze / Pomorska Akademia Pedagogiczna. – Słupsk, 2002. – Nr 1. – 143 s. – (Ser. “Limnologia”).

  Шифр 23642

2012 р.   2013 р.


 1. Аграрний вісник Причорномор’я. С.-г. та біол. науки : зб .наук. пр. / М-во аграр. політики України ; Одес. держ. аграр. ун-т. – О., 2011. – Вип. 58. – 234 с.
 2. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. / Беларус. гос. с.-х. акад. – Горки, 2009. – Вып. 12, Ч. 2. – 532 с. – (2 экз.).
 3. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. / Беларус. гос. с.-х. акад. – Горки, 2011. – Вып. 14, Ч. 1. – 368 с. – (2 экз.).
 4. Бюлетень Державної наукової с.-г. бібліотеки НААН. – К., 2011. – Вип. 1. – 228 с.
 5. Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук зб / УААН. Ін-т експеримент. і клініч. вет. медицини. – Х., 2008. – Вип. 91. – 552 с.
 6. Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук зб / УААН. Ін-т експеримент. і клініч. вет. медицини. – Х., 2009. – Вип. 92. – 564 с.
 7. Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук зб / УААН. Ін-т експеримент. і клініч. вет. медицини. – Х., 2011. – Вип. 95. – 454 с.
 8. Вівчарство : міжвід. темат. наук. зб. / УААН. Ін-т твар-ва степ. р-нів „Асканія-Нова”. – Нова Каховка : Пиел, 2011. – Вип. 36. – 208 с.
 9. Вісник Степу : наук. зб. / НААН. Кіровоград. ін-т АПВ. – Ювіл. вип. – Кіровоград, 2011. – 228 с.
 10. Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. – Суми, 2011. – Вип. 11 (22). – 157 с. – (Сер. „Агрономія і біологія”).
 11. Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільськ. госп-ва ім. Петра Василенка / М-во аграр. політики України. – Х., 2011. – Вип. № 108 „Сучасні проблеми вдосконалення техн. систем і технологій у тваринництві”. – 354 с.
 12. Збірник наук. пр. Подільськ. держ. аграр.-техн. ун-ту. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 18. – 552 с.
 13. Збірник наук. пр. Подільськ. держ. аграр.-техн. ун-ту. – Кам’янець-Подільський, 2011. – – Вип. 19. – 584 с.
 14. Збірник наук. пр. Луган. нац. аграр. ун-ту. – 2008. – № 96. – 110 с. – (Сер. „Біол. науки”).
 15. Зоотехнічна наука Беларуси : сб .науч. тр. / Науч.-практ. центр Нац. акад. наук Беларуси по животноводству. – Жодино, 2011. – Т. 46, Ч. 1. – 240 с.
 16. Зоотехнічна наука Беларуси : сб .науч. тр. / Науч.-практ. центр Нац. акад. наук Беларуси по животноводству. – Жодино, 2011. – Т. 46, Ч. 2. – 386 с.
 17. Корми і кормовиробництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. – Вінниця, 2011. – Вип. 68. – 191 с.
 18. Корми і кормовиробництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. – Вінниця, 2011. – Вип. 69. – 248 с. – (2 экз.).
 19. Корми і кормовиробництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. – Вінниця, 2011. – Вип. 70. – 248 с. – (2 экз.).
 20. Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві : зб. наук. пр. / НААН. Ін-т механізації тварин-ва. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 1 (7). – 269 с.
 21. Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві : зб. наук. пр. / НААН. Ін-т механізації тварин-ва. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 2 (8). – 239 с.
 22. Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті : матеріали VI держ. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та докторантів (16–17 трав. 2007 р.) / М-во аграр. політики України ; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2007. – 98 с.
 23. Науковий вісник „Асканія-Нова” / Ін-т тварин-ва степових р-нів ім. М. Ф. Іванова „Асканія-Нова”. – Нова Каховка : Пиел, 2011. – Вип. 4. – 269 с.
 24. Науковий вісник ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2011. – Вип. 7 (83). – 142 с.
 25. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – 2009. – Луганськ, 2009. – № 2. – 294 с. – (Сер. „Техн. науки”).
 26. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ : Елтон-2, 2010. – № 12. – 376 с. – (Сер. „С.-г. науки”).
 27. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ, 2010. – № 20. – 343 с. – (Сер. „Техн. науки”).
 28. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ : Елтон-2, 2011. – № 25. – 314 с. – (Сер. „С.-г. науки”).
 29. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ : Елтон-2, 2011. – № 26. – 372 с. – (Сер. „Екон. науки”).
 30. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ : Елтон-2, 2011. – № 31. – 283 с. – (Сер. „Вет. науки”).
 31. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ : Елтон-2, 2011. – № 33. – 140 с. – (Сер. „с.-г. науки”).
 32. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Лісостепу України. – К. : Алефа, 2003. – Т. 2. – 352 с.
 33. Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – Вип. 160, Ч. 1. – 364 с. – (Сер. „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”).
 34. Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – Вип. 160, Ч. 2. – 324 с. – (Сер. „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”).
 35. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т землеробства і тваринництва захід. регіону. – Л.–Оброшино, 2010. – Вип. 52, Ч. I. – 216 с.
 36. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т землеробства і тваринництва захід. регіону. – Л.–Оброшино, 2010. – Вип. 52, Ч. II. – 212 с.
 37. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України ; Харк. держ. зоовет .акад. – Х., 2003. – Вип. 11 (35), Ч. 2. Вет. науки. – 470 с.
 38. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України ; Харк. держ. зоовет. акад. – Х., 2010. – Вип. 21, Ч. 1. С.-г. науки. – 308 с.
 39. Програма Дев’ятої між нар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю навч.-наук. ін-ту (ф-ту) техн. сервісу [„Інженер.-техн. забезп. інновац. технології сервісу машин”], (Харків, 24–25 берез. 2011 р.). – Х., 2011. – 28 с.
 40. Рекомендації щодо розробки технологічного процесу виробництва сої на богарних землях / НААН. Ін-т кормів та сільськ. госп-ва Поділля ; Ін-т землероб ; Селекц.-ген. ін-т 4 Ін-т земемлероб. під. р-ну. – Вінниця, 2012. – 16 с.
 41. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т розвед. і генетики тварин. – К. : Аграрна наука, 2010. – Вип. 44. – 224 с.
 42. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т розвед. і генетики тварин. – К. : Аграрна наука, 2011. – Вип. 45. – 348 с.
 43. С.-г. мікробіологія : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т с.-г. мікробіології ; НАН. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. – Чернігів : ЦНП, 2011. – Вип. 13. – 184 с.
 44. Таврійський науковий вісник / М-во аграр. політики України, Херсон держ. аграр. ун-т. – Херсон, 2011. – Вип. 75, Ч. 2. – 411 с.
 45. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2009. – Вип. 1 (67). – 86 с.
 46. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2011. – Вип. 5 (82). – 93 с.

2012 р.

 1. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. в 2-х частях / Учр-е образования «Белорус. гос. с.-х. акад.» – Горки : БСХА, 2012. –….
  Вип. 15, ч. 1. – 450 с.
  Шифр 109639
  Вип. 15, ч. 2. – 452 с.
  Шифр 109640
  2. Актуальные проблемы современного птицеводства : материалы ХІІ Укр. конф. по птиц-ву с междунар. участием (г. Алушта, 19-22 сен. 2011 г.) / Укр. отд-е. Всемир. науч. ассоц-и по птиц-ву. – Х, 2011.– 356 с.
  Шифр 109634, 109635
  3. Біологія тварин (наук.-теорет. журн.) / НААН. Ін-т біології тварин. – Л., 2012. – Т. 14, № 1 – 2. – 718 с.
  Шифр 109628
  4. Ветеринарна медицина : міжвідом. темат. наук. зб. / НААН. ННЦ «Ін-т експеримен. і клініч. вет. медицини». – Х,, 2012. – Вип. 96. – 364 с.
  Шифр 109653
  5. Вівчарство : міжвідом. темат. наук. зб. / УААН. Ін-т твар-вав степ. районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова», Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства. – Нова Каховка : Пиел, 2011. – Вип. 36. – 206 с.
  Шифр 109641
  6. Вісник Степу / Кіровоград. Ін-т АПВ, НААН. ЦНЗ АПВ Кіровоград. Області. – Кіровоград: КОД, 2012. – Ювіл. вип. до 100-річчя Кіровоград. ін-ту АПВ, Ч. 2 «Агропромислове виробництво України – стан та перспективи розвитку» : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (31 трав. – 1 черв. 2012 р.). – 308 с.
  Шифыр 109651
  7. Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. – Суми, 2011. – Вип. 7 (19). – 122 с. (Сер. «Твар-во»).
  Шифр 109650
  8. Науковий вісник «Асканія-Нова» : наук.-теорет. журн. / Ін-т твар-вав степ. районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова», Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства. – Нова Каховка : Пиел, 2012. – …
  Вип.5, ч. 1.– 308 с.
  Шифр 109644
  9. Вип.5, ч. 2.– 350с .
  Шифр 109645
  10. Науковий вісник Луган. нац. аграр. ун-ту / Мін аграр. політики України. Луган. Нац. аграр. ун-т. – Луганськ: Елтон-2, 2012. – № 34. – 404 с. (Сер. «Економ. науки»).
  Шифр 109629
  11. Науково-технічний бюллетень / НААН. Мін аграр. політики та прод-ва України. Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Л., 2012. –…
  Вип. 13, № 1 – 2. – 490 с.
  Шифр 109626
  12. Вип. 13, № 3 – 4. – 466 с.
  Шифр 109627
  13. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвідом. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т землероб. і твар-ва захід. регіону. – Л.-Оброшино, 2010. – Вип. 52, ч. ІІ. – 216 с.
  Шифр 109631
  14. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвідом. Темат. наук. зб. / НААН. Ін-т землероб. і твар-ва захід. регіону. – Л.-Оброшино, 2011. – …
  Вип. 53, ч. І. – 178 с.
  Шифр 109632
  Вип. 53, ч. ІІ. – 230 с.
  Шифр 109633
  15. Повышение интенсивности и конкурентоспособности отраслей животноводства : тезисы Междунар. Науч.-практ. конф. (14 – 15 сент. 2011 г.) / Республ. унитарное предпр-е «Науч.-практ. центр НААН Беларуси по жив-ву». – Жодино, 2011. – …
  Ч. 1. – 260 с.
  Шифр 109636
  Ч. 2. – 426 с.
  Шифр 109637
  16. Птахівництво : міжвідом. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т птах-ва. – Х., 2012. – Вип. 68. – 484 с.
  Шифр 109623
  17. Розведення і генетика тварин : міжвідом. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т розвед. і генетики. – К., 2012. – Вип. 46. – 372 с.
  Шифр 109643
  18. Современные тенденции и технологические инновации в свиноводстве : материалы ХІХ Междунар. науч.-практ. конф. / НААН Беларуси. Республ. унитарное предпр-е «Науч.-практ. центр НААН Беларуси по жив-ву», Учр-е образования «Белорус. гос. с.-х. акад.». – Жодино-Горки, 2012. – 386 с.
  Шифр 109638

 2013 р.

 1. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. в 2 ч. / М-во сел. хоз-ва и прод-ия Респ. Беларусь, Глав. упр. образования, науки и кадров, УО «БГСХА» – Горки, 2012. – Вып. 15. –
  Ч. 1. – 451 с.

  Шифр 109819
  Ч. 2. – 452 с.

  Шифр 109820
 2. Біологія тварин : наук.-теорет. журн. / НААН, Ін-т біології тварин. – Л., 2013. – Т. 15, № 1. – 175 с.

  Шифр 109913, 109867
 3. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони / НААН, Ін-т сіл. госп-ва степ. зони. – Д., 2011. – № 1. – 204 с.

  Шифр 109814
 4. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони / НААН, Ін-т сіл. госп-ва степ. зони. – Д., 2012. – № 2. – 204 с.

  Шифр 109815
 5. Ветеринарна медицина : міжвід. тем. наук. зб. / НААН, ННЦ   «Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини». – Х., 2012. – Вип. 96. – 366 с.

  Шифр 109813
 6. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2009. – Вип. 4 (51). – 287 с.

  Шифр 109852
 7. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2010. – Вип. 1 (52). – 150 с.

  Шифр 109854
 8. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2010. – Вип. 1 (52), т. 1. – 259 с.

  Шифр 109853
 9. Вісник аграрої науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2010. – Вип. 3 (55), т. 2, ч. 1. – 251 с.

  Шифр 109855
 10. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України. Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2010. – Вип. 4 (57). – 286 с.

  Шифр 109856
 11. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2011. – Вип. 1 (58). – 242 с.

  Шифр 109847
 12. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2011. – Вип. 2 (59). – 226 с.

  Шифр 109849
 13. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2011. – Вип. 4 (63), т. 3, ч. 1. – 145 с.

  Шифр 109850
 14. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2011. – Вип. 4 (64), т. 3, ч. 2. – 173 с.

  Шифр 109851
 15. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2012. – Вип. 1 (65). – 146 с.

  Шифр 109846
 16. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2012. – Вип. 2 (66). – 195 с.

  Шифр 109848
 17. Вісник Житормирського національного аграрного університету : наук.-теорет. зб. – Житомир, 2010. – № 1 (26), т. 2. – 415 с. – (Сер. «Екон. науки»).

  Шифр 109798
 18. Вісник Степу : наук. зб. / НААН, Кіровогр. ін-т АПВ, Центр наук. забезп. АПВ Кіровогр. обл. – Кіровоград : Код, 2011. – Ювіл. вип. : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів [«Агропром. вир-во України – стан та перспективи розвитку»], (24 берез. 2011 р.). – 226 с.

  Шифр 109803
 19. Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / М-во аграр. політики та прод-ва України. – Суми, 2011. – Вип. 7 (19). – 122 с. – (Сер. «Тваринництво»).

  Шифр 109812
 20. Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / М-во аграр. політики та прод-ва України. – Суми, 2012. –               Вип. 10 (20). – 170 с. – (Сер. «Тваринництво»).

  Шифр 109809
 21. Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / М-во аграр. політики та прод-ва України. – Суми, 2012. –               Вип. 12 (21). – 151 с. – (Сер. «Тваринництво»).

  Шифр 109811
 22. Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / М-во аграр. політики та прод-ва України. – Суми, 2013. – Вип. 1 (22). – 150 с. – (Сер. «Тваринництво»).

  Шифр 109810
 23. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / М-во аграр. політики та прод-ва України. – Х., 2013. – Вип. № 132. – 501 с. – (Сер. «Техн. системи і технології твар-ва»).

  Шифр 109873
 24. Вісник Черкаського Інституту агропромислового виробництва : міжвід. тем. зб. наук. пр. / НААН, Черкас. ін-т АПВ. – Сміла, 2011. – Вип. 11. – 189 с.

  Шифр 109807
 25. Збірник наукових праць / М-во аграр. політики та прод-ва України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 20. – 536 с.

  Шифр 109799
 26. Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. / РУП            «Науч.-практ. центр НАН Беларуси по жив-ву». – Жодино, 2012. – Т. 47, ч. 1. – 370 с.

  Шифр 109823
 27. Итоги научно-исследовательской работы за 1984 год / ВАСХНИЛ, ЮО, НИИЖ Лесостепи и Полесья. – Х., 1985. – 104 с.

  Шифр б/н
 28. Корми і кормовиробництво : міжвід. тем. наук. зб. / НААН, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля. – Ввнниця, 2012. – Вип. 74. – 300 с.

  Шифр 109833
 29. Механізація, екологізація та конвартаці біосировини у твар-ві : зб. наук. пр. / УААН, Ін-т механізації твар-ва. – Запоріжжя, 2009. –            Вип. 1 (3, 4). – 340 с.

  Шифр 109808
 30. Науковий вісник ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики та продов-ва України, Білоцерк. нац. аграр. ун-т. –             Біла Церква, 2011. – Вип. 8 (87). – 212 с.

  Шифр 109800
 31. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету / М-во аграр. політики і прод-ва України, Луган. нац. аграр.    ун-т. – Луганськ : Еллтон-2, 2012. – № 37. – 148 с. – (Сер. «Вет. науки»).

  Шифр 109805
 32. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету / М-во аграр. політики і прод-ва України, Луган. нац. аграр.    ун-т. – Луганськ : Еллтон-2, 2012. – № 40. – 265 с. – (Сер. «Вет. науки»).

  Шифр 109806
 33. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету / М-во аграр. політики і прод-ва України, Луган. нац.. аграр.   ун-т. – Луганськ, 2013. – № 44. – 466 с. – (Сер. «Вет. науки»).

  Шифр 109880
 34. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – Вип. 159, ч. 4. – 284 с. – (Сер. «Педагогіка, психологія, філософія»).

  Шифр 109858
 35. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – Вип. 160, ч. 1. – 364 с. – (Сер. «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»).

  Шифр 109859
 36. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – Вип. 160, ч. 2. –324 с. – (Сер. «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»).

  Шифр 109868
 37. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – Вип. 172, ч. 4. – 175 с. – (Сер. «Вет. медицина, якість і безпека продукції твар-ва»).

  Шифр 109869
 38. Свинарство : міжвід. тем. наук. зб. / НААН, Ін-т свин-ва і АПВ. – Полтава, 2012. – Вип. 60. – 172 с.

  Шифр 109802
 39. Свинарство : міжвід. тем. наук. зб. / НААН, Ін-т свин-ва і АПВ. – Полтава, 2012. – Вип. 61. – 178 с.

  Шифр 109801
 40. Свинарство : міжвід. тем. наук. зб. / НААН, Ін-т свин-ва і АПВ. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2013. – Вип. 62. – 210 с.

  Шифр 109797
 41. Современные тенденции и технологические инновации в свиноводстве : материалы XIX Междунар. науч.-практ. конф. (Горки, 4–6 окт. 2012 г.) / НАН Беларуси, РУП «Науч.-практ. центр НАН Беларуси по жив-ву», УО «БГСХА». – Жодино–Горки, 2012. – 386 с.

  Шифр 109878
 42. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України, Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2010. – Вип. 4 (77). – 70 с.

  Шифр 109804
 43. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України, Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2011. – Вип. 6 (88). – 104 с.

  Шифр 109866

 

Пошук по сайту

Оголошення

До уваги користувачів сайту! Відтепер наш ресурс знаходиться за посиланням:

https://lfi-naas.org.ua
 

Ми у соцмережах

Оголошується набір статей до НТБ №131 до 15.11.23 (детальніше)  

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література