XXXIII Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2021»

Ефективною платформою для демонстрації найновіших галузевих досягнень, інноваційних рішень і технологій агропромислового сектору України є наймаштабніша щорічна виставка «АГРО».

8–11 червня 2021 р. відбулася 33-тя Міжнародна виставка «АГРО-2021», на якій Національна академія аграрних наук України репрезентувала свої кращі розробки через 32 науково-дослідні інституції, серед яких є Інститут тваринництва НААН.

Пріоритетами наукового забезпечення розвитку аграрного сектору нашої установи залишається  розроблення прогресивних інноваційних технологій для промислового великотоварного та фермерського виробництва високоякісної продукції тваринництва; оптимізація нормування потреб та систем годівлі високопродуктивної молочної і м’ясної худоби за різних технологій виробництва та удосконалення методів оцінки та забезпечення якості кормів та продукції тваринництва; розроблення ефективних методів біотехнології відтворення та генетичного покращення тварин.

Основними напрямами наукових досліджень Інституту для впровадження у агропромислове виробництво єобґрунтування галузевої структури параметрів і оптимізації виробництва продукції агропідприємств різних типорозмірів; впровадження у виробництво сучасних енергоресурсозберігаючих технологій виробництва продукції тваринництва, генетики, біотехнології, кріоконсервації і штучного осіменіння тварин; впровадження засобів механізації та автоматизації виробничих процесів, технологій виробництва, заготівлі та підготовки кормів до згодовування, годівлі сільськогосподарських тварин; дослідження і екологічний моніторинг якості продукції тваринництва.

Основними результатами наукових досліджень, що пропонуються для впровадження у виробництво Інститутом тваринництва НААН є:

– система ефективного відтворення сільськогосподарських тварин для промислових тваринницьких підприємств на основі біотехнологічних прийомів;

– система нормованої годівлі високопродуктивної молочної великої рогатої худоби;

– ресурсозберігаюча технологія вирощування телят молочного періоду утримання;

– планувально-технологічні рішення реконструкції приміщень і будівель тваринницьких ферм у молочному і м‘ясному скотарстві;

– ресурсозберігаюча технологія одержання органічних добрив та поновлюваних джерел енергії (біогаз) на об‘єктах тваринництва;

– технологічна лінія виробництва комбікормів в умовах господарства;

– технологія виробництва продукції тваринництва в органічному сільському господарстві;

– система відтворення хутрових звірів;

– Придніпровська м’ясна порода овець;

– система нормованої годівлі коней;

– метод удосконалення елементів тренінгу коней рисистих порід під час підготовки їх до іподромних випробувань;

– методологія створення і організації виробництва племінної продукції у кінному заводі з поголів’ям 30 конематок та племінному репродукторі з поголів’ям 10 конематок.

Перелік наукових послуг, які можуть надаватися Інститутом, складається з:

– контролю якості та безпечності кормів, молока, м'яса та меду;

– комплексних проектів технологій виробництва молока, яловичини, свинини, вовни, продукції конярства, кролівництва і хутрового звірівництва;

– організації селекційного процесу з використанням кращих генетичних ресурсів і сучасних методів відтворення;

– сучасних енергоощадних технологій виробництва яловичини від худоби молочних і м'ясних порід у фермерських господарствах з комплектом поопераційної документації;

– сучасних технологічних рішень для створення комфортних умов утримання тварин для реконструйованих приміщень, що забезпечує  збільшення строків використання високопродуктивних корів (5-6 лактацій);

– експертизи походження племінних тварин, системи аналізу та моніторингу генетичної структури стад на основі використання сучасних генетичних методів;

– енергоощадних технологій виробництва, консервування і підготовки кормів до згодовування;

– Харківської технології кріоконсервування і штучного осіменіння великої рогатої худоби та коней;

– ефективних технологій кріоконсервування статевих клітин і ембріонів тварин та їх трансплантацію;

– удосконалених методів мікроманіпуляції з гаметами та ембріонами ссавців;

– методів селекції та генетики овець спеціалізованого м’ясного типу;

– системи коригування та усунення порушень відтворювальної функції високопродуктивних корів;

– нових засобів механізації, автоматизації технологічних процесів на тваринницьких фермах;

– рецептів комбікормів, преміксів і білково-вітамінно-мінеральних добавок (БВМД) для різних видів с.-г. тварин;

– малогабаритного комбікормового цеху продуктивністю 3-5 т/год для виготовлення комбікормів безпосередньо в господарстві;

– ресурсоощадної технології підготовки стоків до використання при промисловому виробництві свинини;

– ресурсоощадної технології отримання поновлювальних джерел енергії при промисловому виробництві свинини;

– технології переробки твердої фракції свинячого гною та за­лишків комбікормового виробництва за допомогою вермикультури;

– промислової технології виробництва хутра і м'яса кролів у розрахунку 90-105 кг на самку;

– розробки комплексних програм організації і розвитку сільсь­ко­гос­подарського виробництва (рослинництва і тваринництва);

– програми комп'ютерного обліку у молочному скотарстві та навчання персоналу.

 

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література