XXXIII Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2021»

Ефективною платформою для демонстрації найновіших галузевих досягнень, інноваційних рішень і технологій агропромислового сектору України є наймаштабніша щорічна виставка «АГРО».

8–11 червня 2021 р. відбулася 33-тя Міжнародна виставка «АГРО-2021», на якій Національна академія аграрних наук України репрезентувала свої кращі розробки через 32 науково-дослідні інституції, серед яких є Інститут тваринництва НААН.

Пріоритетами наукового забезпечення розвитку аграрного сектору нашої установи залишається  розроблення прогресивних інноваційних технологій для промислового великотоварного та фермерського виробництва високоякісної продукції тваринництва; оптимізація нормування потреб та систем годівлі високопродуктивної молочної і м’ясної худоби за різних технологій виробництва та удосконалення методів оцінки та забезпечення якості кормів та продукції тваринництва; розроблення ефективних методів біотехнології відтворення та генетичного покращення тварин.

Основними напрямами наукових досліджень Інституту для впровадження у агропромислове виробництво єобґрунтування галузевої структури параметрів і оптимізації виробництва продукції агропідприємств різних типорозмірів; впровадження у виробництво сучасних енергоресурсозберігаючих технологій виробництва продукції тваринництва, генетики, біотехнології, кріоконсервації і штучного осіменіння тварин; впровадження засобів механізації та автоматизації виробничих процесів, технологій виробництва, заготівлі та підготовки кормів до згодовування, годівлі сільськогосподарських тварин; дослідження і екологічний моніторинг якості продукції тваринництва.

Основними результатами наукових досліджень, що пропонуються для впровадження у виробництво Інститутом тваринництва НААН є:

– система ефективного відтворення сільськогосподарських тварин для промислових тваринницьких підприємств на основі біотехнологічних прийомів;

– система нормованої годівлі високопродуктивної молочної великої рогатої худоби;

– ресурсозберігаюча технологія вирощування телят молочного періоду утримання;

– планувально-технологічні рішення реконструкції приміщень і будівель тваринницьких ферм у молочному і м‘ясному скотарстві;

– ресурсозберігаюча технологія одержання органічних добрив та поновлюваних джерел енергії (біогаз) на об‘єктах тваринництва;

– технологічна лінія виробництва комбікормів в умовах господарства;

– технологія виробництва продукції тваринництва в органічному сільському господарстві;

– система відтворення хутрових звірів;

– Придніпровська м’ясна порода овець;

– система нормованої годівлі коней;

– метод удосконалення елементів тренінгу коней рисистих порід під час підготовки їх до іподромних випробувань;

– методологія створення і організації виробництва племінної продукції у кінному заводі з поголів’ям 30 конематок та племінному репродукторі з поголів’ям 10 конематок.

Перелік наукових послуг, які можуть надаватися Інститутом, складається з:

– контролю якості та безпечності кормів, молока, м'яса та меду;

– комплексних проектів технологій виробництва молока, яловичини, свинини, вовни, продукції конярства, кролівництва і хутрового звірівництва;

– організації селекційного процесу з використанням кращих генетичних ресурсів і сучасних методів відтворення;

– сучасних енергоощадних технологій виробництва яловичини від худоби молочних і м'ясних порід у фермерських господарствах з комплектом поопераційної документації;

– сучасних технологічних рішень для створення комфортних умов утримання тварин для реконструйованих приміщень, що забезпечує  збільшення строків використання високопродуктивних корів (5-6 лактацій);

– експертизи походження племінних тварин, системи аналізу та моніторингу генетичної структури стад на основі використання сучасних генетичних методів;

– енергоощадних технологій виробництва, консервування і підготовки кормів до згодовування;

– Харківської технології кріоконсервування і штучного осіменіння великої рогатої худоби та коней;

– ефективних технологій кріоконсервування статевих клітин і ембріонів тварин та їх трансплантацію;

– удосконалених методів мікроманіпуляції з гаметами та ембріонами ссавців;

– методів селекції та генетики овець спеціалізованого м’ясного типу;

– системи коригування та усунення порушень відтворювальної функції високопродуктивних корів;

– нових засобів механізації, автоматизації технологічних процесів на тваринницьких фермах;

– рецептів комбікормів, преміксів і білково-вітамінно-мінеральних добавок (БВМД) для різних видів с.-г. тварин;

– малогабаритного комбікормового цеху продуктивністю 3-5 т/год для виготовлення комбікормів безпосередньо в господарстві;

– ресурсоощадної технології підготовки стоків до використання при промисловому виробництві свинини;

– ресурсоощадної технології отримання поновлювальних джерел енергії при промисловому виробництві свинини;

– технології переробки твердої фракції свинячого гною та за­лишків комбікормового виробництва за допомогою вермикультури;

– промислової технології виробництва хутра і м'яса кролів у розрахунку 90-105 кг на самку;

– розробки комплексних програм організації і розвитку сільсь­ко­гос­подарського виробництва (рослинництва і тваринництва);

– програми комп'ютерного обліку у молочному скотарстві та навчання персоналу.

 

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

 

Оголошується набір статей до чергового 128 номеру НТБ (правила оформлення)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література