В Інституті тваринництва НААН 5, 6 та 11 травня 2021 року на шести засіданнях Спеціалізованої вченої ради Д 65.356.01 відбулися прилюдні захисти дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів:

–  кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин Цуканової М. О. на тему «Формування продуктивних ознак худоби знам’янського внутрішньопородного типу поліської м’ясної породи різних ліній в умовах обмеженого генофонду». Науковий керівник – д. с.-г. н., професор Прудніков В. Г., Харківська державна зооветеринарна академія, завідувач кафедри технології переробки, стандартизації та технічного сервісу.

–  кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин Данець Л. М. на тему «Вплив інтенсивності вирощування ремонтних телицьна молочну продуктивність корів вітчизняних порід». Науковий керівник – д. с.-г. н., с. н. с. Ткачова І. В., Інститут тваринництва НААН, заступник директора з наукової роботи.

–  кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва Косова М. О. на тему «Удосконалення окремих технологічних рішень організації годівлі при вирощуванні молодняку свиней». Науковий керівник – д. с.-г. н., професор Подобєд Л. І., Інститут тваринництва НААН, завідуючий відділу годівлі, фізіології живлення сільськогосподарських тварин та кормо виробництва.

–  доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва Антоненко С. Ф. на тему «Обґрунтування системи онтогенетичного формування та реалізації продуктивних якостей корів-первісток української чорно-рябої молочної породи». Науковий керівник – д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААН Маменко О. М., Харківська державна зооветеринарна академія, завідувач кафедри прикладної екології ім. О. А. Колесова

–  кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва Аксьонова Є. О. на тему «Формування основних ознак продуктивності та якості продукції у кролів за різних технологічних умов». Науковий керівник – д. с.-г. н., професор Помітун І. А., Інститут тваринництва НААН, завідувач відділу селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві.

–  кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин Панченко О. М. на тему «Способи збереження та покращення генофонду шовковичного шовкопряду на різних стадіях онтогенезу за використання маркерних ознак» Науковий керівник – д. б. н., професор Маркіна Т. Ю., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Міністерства освіти і науки України, декан природничого факультету.

Зважаючи на потребу дотримання карантинних вимог, захисти дисертаційних робіт вперше відбулися у очно-дистанційному форматі в режимі онлайн-конференції на Zoom платформі.

Рішення про присудження наукових ступенів, зважаючи на результати успішних захистів, прийнято одноголосно. Щиро вітаємо здобувачів!

Пошук по сайту

Оголошення

До уваги користувачів сайту! Відтепер наш ресурс знаходиться за посиланням:

https://lfi-naas.org.ua
 

Ми у соцмережах

Оголошується набір статей до НТБ №131 до 15.11.23 (детальніше)  

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література