В Інституті тваринництва НААН 5, 6 та 11 травня 2021 року на шести засіданнях Спеціалізованої вченої ради Д 65.356.01 відбулися прилюдні захисти дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів:

–  кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин Цуканової М. О. на тему «Формування продуктивних ознак худоби знам’янського внутрішньопородного типу поліської м’ясної породи різних ліній в умовах обмеженого генофонду». Науковий керівник – д. с.-г. н., професор Прудніков В. Г., Харківська державна зооветеринарна академія, завідувач кафедри технології переробки, стандартизації та технічного сервісу.

–  кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин Данець Л. М. на тему «Вплив інтенсивності вирощування ремонтних телицьна молочну продуктивність корів вітчизняних порід». Науковий керівник – д. с.-г. н., с. н. с. Ткачова І. В., Інститут тваринництва НААН, заступник директора з наукової роботи.

–  кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва Косова М. О. на тему «Удосконалення окремих технологічних рішень організації годівлі при вирощуванні молодняку свиней». Науковий керівник – д. с.-г. н., професор Подобєд Л. І., Інститут тваринництва НААН, завідуючий відділу годівлі, фізіології живлення сільськогосподарських тварин та кормо виробництва.

–  доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва Антоненко С. Ф. на тему «Обґрунтування системи онтогенетичного формування та реалізації продуктивних якостей корів-первісток української чорно-рябої молочної породи». Науковий керівник – д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААН Маменко О. М., Харківська державна зооветеринарна академія, завідувач кафедри прикладної екології ім. О. А. Колесова

–  кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва Аксьонова Є. О. на тему «Формування основних ознак продуктивності та якості продукції у кролів за різних технологічних умов». Науковий керівник – д. с.-г. н., професор Помітун І. А., Інститут тваринництва НААН, завідувач відділу селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві.

–  кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин Панченко О. М. на тему «Способи збереження та покращення генофонду шовковичного шовкопряду на різних стадіях онтогенезу за використання маркерних ознак» Науковий керівник – д. б. н., професор Маркіна Т. Ю., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Міністерства освіти і науки України, декан природничого факультету.

Зважаючи на потребу дотримання карантинних вимог, захисти дисертаційних робіт вперше відбулися у очно-дистанційному форматі в режимі онлайн-конференції на Zoom платформі.

Рішення про присудження наукових ступенів, зважаючи на результати успішних захистів, прийнято одноголосно. Щиро вітаємо здобувачів!

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література