9 листопада 2017 року в Інституті тваринництва Національної академії аграрних наук України відбулось засідання координаційно-методичної ради з розгляду інформаційних звітів за 2017 рік установ-співвиконавців з виконання ПНД НААН № 29 «Скотарство» (підпрограма 1 ,,Методи селекційно-генетичного удосконалення тварин та системи моніторингу і оцінки генетичних ресурсів скотарства”, підпрограма 2 ,,Розроблення прогресивних інноваційних технологій для промислового великотоварного та фермерського  виробництва високоякісної продукції тваринництва”, підпрограма 3 ,,Оптимізація нормування потреб та систем годівлі високопродуктивної молочної і м'ясної худоби за різних технологій виробництва”).
  У роботі засідання прийняли участь члени координаційно-методичної ради, провідні науковці Інституту тваринництва НААН та керівники і відповідальні виконавці завдань з установ-співвиконавців ПНД НААН № 29.
Координатори підпрограм виступили з аналізом наданих співвиконавцями звітів, наголосивши на основних досягненнях, виявлених проблемних питаннях та зауваженнях. За підпрограмою 1 загалом розглянуто 19 завдань (8 фундаментальних, 9 прикладних та 2 пошукових), основні дослідження за якими спрямовано на виявлення особливостей прояву ознак продуктивності молочної і м'ясної худоби, розроблення системи моніторингу та методів керування генетичними ресурсами і селекційним процесом у скотарстві, розроблення методичних підходів удосконалення  існуючих та створення нових високопродуктивних порід і типів великої рогатої худоби.
  За підпрограмою 2 розглянуто звіти від 4 установ-співвиконавців 9 завдань, основну увагу в яких було зосереджено на розробленні інноваційних технологій виробництва високоякісної продукції скотарства та обґрунтуванні економічних параметрів ведення галузі.
За підпрограмою 3 розглянуто звіти п’яти установ-співвиконавців 9 завдань щодо обґрунтування концепції живлення високопродуктивної великої рогатої худоби з урахуванням фізіолого-біохімічних потреб та потенціалу кормових ресурсів для забезпечення стабільної збалансованої годівлі.
  Інформаційні звіти з виконання завдань ПНД НААН № 29 «Розроблення інноваційних технологій виробництва, систем годівлі та методів селекції великої рогатої худоби і забезпечення якості продукції скотарства» («Скотарство») за 2017 рік з урахуванням зауважень затверджено. Рекомендовано передбачити в планах проведення досліджень на 2018 рік  одержання і накопичення генетичного матеріалу від тварин локальних і зникаючих порід (сперми, ембріонів, зразків біоматеріалу) для формування банку генетичних ресурсів ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН. Визначено обов’язковою вимогою до усіх співвиконавців ПНД НААН № 29 “Скотарство” формування і надання електронних баз даних племінних стад відповідних регіонів, доповнення досліджень за прикладними завданнями показниками економічної ефективності та спрямування досліджень на розкриття потенціалу продуктивності тварин і одержання продукції високої якості.

 

 

 

Копіювання матеріалів без посилання на наш сайт заборонено!

 

Пошук по сайту

Оголошення

 Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора ДП «ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН» (детальніше)

Запрошуємо молодих вчених до участі в конференції (30.10.18) (детальніше)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Оголошується набір статей до НТБ № 120   (до 15.11.18) (детальніше)

(завантажити правила оформлення)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Предлагаем исследования качаства кормов и продукции животного происхождения: (Прайс 2018)

 • зоохимический анализ кормов и их компонентов;
  минеральный состав;
  исследования качества молока и мяса;
  микробиологические исследования;
  токсичность кормов;
  исследования продукции пчеловодства;
  молекулярно-генетические исследования;
  биохимические показатели.


Литература