9 листопада 2017 року в Інституті тваринництва Національної академії аграрних наук України відбулось засідання координаційно-методичної ради з розгляду інформаційних звітів за 2017 рік установ-співвиконавців з виконання ПНД НААН № 29 «Скотарство» (підпрограма 1 ,,Методи селекційно-генетичного удосконалення тварин та системи моніторингу і оцінки генетичних ресурсів скотарства”, підпрограма 2 ,,Розроблення прогресивних інноваційних технологій для промислового великотоварного та фермерського  виробництва високоякісної продукції тваринництва”, підпрограма 3 ,,Оптимізація нормування потреб та систем годівлі високопродуктивної молочної і м'ясної худоби за різних технологій виробництва”).
  У роботі засідання прийняли участь члени координаційно-методичної ради, провідні науковці Інституту тваринництва НААН та керівники і відповідальні виконавці завдань з установ-співвиконавців ПНД НААН № 29.
Координатори підпрограм виступили з аналізом наданих співвиконавцями звітів, наголосивши на основних досягненнях, виявлених проблемних питаннях та зауваженнях. За підпрограмою 1 загалом розглянуто 19 завдань (8 фундаментальних, 9 прикладних та 2 пошукових), основні дослідження за якими спрямовано на виявлення особливостей прояву ознак продуктивності молочної і м'ясної худоби, розроблення системи моніторингу та методів керування генетичними ресурсами і селекційним процесом у скотарстві, розроблення методичних підходів удосконалення  існуючих та створення нових високопродуктивних порід і типів великої рогатої худоби.
  За підпрограмою 2 розглянуто звіти від 4 установ-співвиконавців 9 завдань, основну увагу в яких було зосереджено на розробленні інноваційних технологій виробництва високоякісної продукції скотарства та обґрунтуванні економічних параметрів ведення галузі.
За підпрограмою 3 розглянуто звіти п’яти установ-співвиконавців 9 завдань щодо обґрунтування концепції живлення високопродуктивної великої рогатої худоби з урахуванням фізіолого-біохімічних потреб та потенціалу кормових ресурсів для забезпечення стабільної збалансованої годівлі.
  Інформаційні звіти з виконання завдань ПНД НААН № 29 «Розроблення інноваційних технологій виробництва, систем годівлі та методів селекції великої рогатої худоби і забезпечення якості продукції скотарства» («Скотарство») за 2017 рік з урахуванням зауважень затверджено. Рекомендовано передбачити в планах проведення досліджень на 2018 рік  одержання і накопичення генетичного матеріалу від тварин локальних і зникаючих порід (сперми, ембріонів, зразків біоматеріалу) для формування банку генетичних ресурсів ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН. Визначено обов’язковою вимогою до усіх співвиконавців ПНД НААН № 29 “Скотарство” формування і надання електронних баз даних племінних стад відповідних регіонів, доповнення досліджень за прикладними завданнями показниками економічної ефективності та спрямування досліджень на розкриття потенціалу продуктивності тварин і одержання продукції високої якості.

 

 

 

Пошук по сайту

Оголошення

До уваги користувачів сайту! Відтепер наш ресурс знаходиться за посиланням:

https://lfi-naas.org.ua
 

Ми у соцмережах

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література