23 травня 2016 р. відбулося засідання Круглого столу «Розвиток теоретичних положень великомасштабної селекції в тваринництві», присвяченого 100-річчю від  дня народження відомого вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-кореспондента  ВАСГНІЛ Федора  Федоровича Ейснерапровідного вченого у галузі вивчення і розробки теорії і методів удосконалення існуючих і створення нових порід сільськогосподарських тварин, розробки методів відтворення, генетики та резистентності тварин та впровадження методів великомасштабної селекції в Україні.

 Словами глибокої та безмежної вдячності було сповнено вступне слово виконуючого обов’язки директора інституту, доктора сільськогосподарських наук, професора  І. А. Помітуна, який поділився з учасниками заходу своїми спогадами про Вчителя і Людину.

Неодмінними складовими життєвого та творчого кредо Ф. Ф. Ейснера є глибина та оригінальність мислення, потужний інтелект, наполегливість у досягненні поставленої мети, надзвичайно чуйне ставлення до людей, принциповість, ретельність, чесність і доброзичливість.

Безумовно, життєвий шлях ученого – наполеглива щоденна праця, перебування у постійному пошуку,  це зразок людської гідності, працелюбності, відповідальності, добропорядності, вміння працювати з людьми. Усіма цими рисами володів Ф.Ф. Ейснер. Його інтелектуальний спадок є золотим скарбом агарної науки. Саме цьому була присвячена перша доповідь кандидата історичних наук В. В. Кунець «Ейснер Ф.Ф. – видатний вчений селекціонер та особистість».

 Теоретичне та практичне підґрунтя закладене у працях Федора Федоровича є керівництвом для сучасних дослідників. У той же час, інноваційний процес перетворення наукового знання в нововведення, який відбувається сьогодні, полягає в комерціалізації винаходу, нових технологій та інших результатів інтелектуальної діяльності. Тому злободенним та своєчасним був виступ доктора сільськогосподарських наук, професора С. Ю. Рубана – учня і послідовника Ф. Ф. Ейснера. У своїй доповіді «Сучасні напрями ведення селекційного процесу у молочному скотарстві» він розповів про перспективні напрями роботи в цій галузі.

Логічним продовженням був виступ кандидата сільськогосподарських наук В. О. Даншина «Сучасна система оцінювання племінної цінності молочної худоби», в якому запропоновано новий методологічний комплекс для оцінки тварин різних категорій з метою вдосконалення молочних стад.

Відомо, що теоретичною основою селекції є генетика. Тільки глибокі знання законів мінливості й успадковування ознак дасть змогу селекціонерові грамотно планувати та провадити селекційну роботу.  Саме про це йшлося у виступі кандидата сільськогосподарських наук В. І. Россохи «Використання методів генетичної досліджень в практиці селекції сільськогосподарських тварин».

Зрозуміло, що система ведення селекційно-племінної роботи в галузі молочного скотарства базується  на принципах управління селекційним процесом та загальновизнаних світових системах обліку і оцінки тварин. З цього приводу корисною була доповідь кандидата сільськогосподарських наук Н. Г. Адміної «Параметри лінійної оцінки та особливості продуктивності молочної худоби різних генотипів».

Підсумовуючи, зазначаємо, що широкі та різноманітні кола питань перебували в полі зору учасників Круглого столу.  

Вшановуючи пам’ять видатного вченого, без зайвого пафосу, можемо стверджувати, що Федір Федорович Ейснер є визнаним лідером цього напряму наукових досліджень з проблем селекції, генетики і біотехнології у тваринництві як в Україні, так і за кордоном. Завдяки його напрацюванням  вітчизняні вчені у творчій співдружності з селекціонерами-практиками сягають нових висот в науці. Колектив інституту пишається тим, що Ейснер Ф. Ф. майже 40 років свого життя присвятив нашій установі, а його діяльність є яскравим прикладом самовідданого служіння Науці.

Пошук по сайту

Оголошення

До уваги користувачів сайту! Відтепер наш ресурс знаходиться за посиланням:

https://lfi-naas.org.ua
 

Ми у соцмережах

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література